Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Gizlilik politikası

Durum: 16 Mayıs 2022

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Yürürlükteki veri koruma düzenlemelerine uygun olarak, web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve varsa, tanıtım e-postaları aldığınızda topladığımız kişisel veriler, bu verileri kullanma amaçlarımız ve bunları hizmetlerimizi size göre optimize etmek için nasıl kullandığımız hakkında aşağıda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu gizlilik politikasına ek olarak yerel farklı hükümler yayınlama hakkımız saklıdır; bir anlaşmazlık durumunda yerel hükümler öncelikli olacaktır.

A. Genel

1. Sorumlu kişi, veri koruma görevlisi

Bu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe, verilerinizi işlemekten sorumlu şirket ve varsa veri koruma görevlisi ve yetkili denetim makamı ile ilgili bilgiler bu web sitesinin alt kısmında veya bu web sitesinin üst kısmında "Veri koruma bildirimi" sekmesi altında bulunabilir

2. İşlenen veri türü

Onayınız olmadan, web sitemiz üzerinden hiçbir kişisel veri toplanmaz. Örneğin kayıt sırasında veya bir doküman indirirken, bu verileri bize açmak isteyip istemediğinize yalnızca siz karar verirsiniz. Kişisel verilerinize, taleplerinizle ilgilenmek veya size özel bilgilendirme veya tekliflere erişiminizi sağlamak için ihtiyaç duyarız. Bu veriler, diğer başka verilerin yanı sıra, aşağıdakilerden oluşur:

 • Envanter verisi/CRM verisi (örn. isimler, adresler, müşteri geçmişi, müşteri istatistikleri)

 • İletişim detayları (örn. e-posta adresleri, telefon numaraları)

 • Hesap verileri (oturum açma, şifre ve hash)

 • Sözleşme verileri (örn. teklifler, sipariş, sözleşme konusu, müşteri kategorisi)

 • Ödeme verileri (örn. banka bilgileri, ödeme geçmişi)

 • İçerik verisi (örn. metin girişleri, fotoğraflar, videolar)

 • Kullanım verisi (örn. ziyaret edilen web siteleri, ilgilenilen içerikler, erişim zamanları)

 • Tanımlayıcı veri / iletişim verisi (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri)

Her bir durum için hangi verileri, hangi amaçla ve hangi yasal temele dayanarak işlediğimizi bu gizlilik politikasında bulabilirsiniz.  

3. Etkilenen kişi kategorileri

Web sitemiz, ziyaretçiler ile site kullanıcıları ve uygulanabilir durumlarda müşterilerimiz için sunulan e-ticaret işlevselliği de dahil olmak üzere çevrim içi hizmet kullanıcılarına yöneliktir. Buna göre, aşağıdaki kişi gruplarından veriler tarafımızca işlenmektedir:

 • Ziyaretçiler ile web sitesi ve çevrim içi hizmet kullanıcıları

 • Müşteriler, ilgili taraflar ve iş ortakları

 • Bülten aboneleri

 • Diğer iletişim ortakları

4. Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi GDPR kapsamına giriyorsa, aşağıdaki haklara sahipsiniz. Aksi takdirde, verilerin işlenmesinde uygulanan yasa hükmü geçerlidir. Verileriniz işlendiğinde, GDPR tanımlarına göre, veri sahibi olursunuz ve veri sorumlusu olarak bize karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz. Haklarınızı savunmak veya daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız, lütfen bizimle veya veri koruma görevlimizle iletişime geçin:

a) GDPR Madde 15 ve. takip eden maddeler uyarınca haklar

Bir veri sahibi olarak, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediği konusunda denetleyiciden onay alma hakkına sahipsiniz; bu durumda, bu tür kişisel verilere ve GDPR Madde 15'te belirtilen bilgilere erişim hakkınız vardır. Belli yasal şartlar altında, GDPR Madde 16 uyarınca düzeltme yapma hakkınız, GDPR Madde 18 uyarınca veri işlemenin sınırlandırılmasını talep etme hakkınız ve GDPR Madde 17 uyarınca silme hakkınız ("unutulma hakkı") vardır.

Ayrıca, veri işlemenin otomatikleştirilmiş prosedürler yardımıyla işlenmesi ve GDPR Madde 6(1a) veya Madde 9(2a) uyarınca izne dayalı veya Madde 6(1b) uyarınca bir sözleşmeye dayalı olması koşuluyla; GDPR Madde 20 kapsamında, sağladığınız verileri yapılandırılmış, yaygın ve bilgisayar tarafından okunabilir bir formatta (veri taşınabilirliği hakkı) alma hakkına sahipsiniz.

b) GDPR Madde 7 (3) uyarınca iznin geri çekilmesi

Eğer işleme izne dayanıyorsa, kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. İptalin yalnızca geleceğe dönük işleyeceğini lütfen unutmayın. İptal işlemi öncesinde gerçekleşen veri işlemeleri bundan etkilenmez.

c) Şikayette bulunma hakkı

Şikayetleriniz için bizimle veya bir veri koruma denetim makamıyla iletişime geçme seçeneğiniz bulunmaktadır (GDPR Madde 77). Verilerinizi işlemekten sorumlu şirket ve varsa veri koruma görevlisi ve yetkili denetim makamı hakkında bilgiler bu web sitesinde bulunabilir.

d) GDPR Madde 21 uyarınca itiraz hakkı

Yukarıda belirtilen haklara ek olarak, aşağıdaki şekillerde itiraz etme hakkınız vardır:

(1) Durum bazında itiraz etme hakkı: Özel durumunuza dayanarak, kişisel verilerinizin GDPR Madde 6(1e) (kamu yararına veri işleme) ve GDPR Madde 6(1f)'ye (çıkar dengesi temelinde veri işleme) göre işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız vardır. Bu, GDPR Madde 4(4)'te açıklandığı gibi, bu hükmü temel alan her türlü fişlemeyi de kapsamaktadır.

Bir itirazda bulunmanız durumunda; tarafımızca çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır basan mücbir meşru sebepler sağlanmadıkça veya işleme, yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak amacıyla kullanılmadıkça, kişisel verilerinizi işlemeye son veririz.

(2) Verilerin reklam amaçlı işlenmesine itiraz hakkı: Münferit durumlarda, kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işliyoruz. İstediğiniz zaman kişisel bilgilerin, doğrudan pazarlama ile bağlantılı fişlemeyi de kapsayan bu tür pazarlama amaçları için işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Doğrudan pazarlamayı amaçlayan işlemelere itiraz etmeniz durumunda, kişisel verilerinizi artık bu amaçlar için işlemeyiz.

5. Verilerin üçüncü taraflara aktarılmasına ilişkin genel bilgiler

(1) Bu gizlilik politikasında açıklanan durumlar dışında ve ek gizlilik politikalarında aksi denetime tabi tutulmadıkça, kişisel verileriniz açık izniniz olmaksızın üçüncü taraflara aktarılmayacak veya başka bir şekilde dağıtılmayacaktır.

(2) Sorumlu Endress+Hauser şirketi içinde, sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya meşru çıkarlarımızı korumak için verilerinize ihtiyaç duyan ofislere verilerinize erişim izni verilir. Ayrıca, Endress+Hauser Grubuna bağlı şirketlerin yanı sıra bizim tarafımızdan istihdam edilen hizmet sağlayıcılar ve vekalet verilmiş temsilciler ve yetkililer veya üçüncü taraflar bu amaçlarla veri alabilir.

Tarafımızca yetkilendirilmiş servis sağlayıcıları, vekalet verilmiş temsilciler vb., sözleşmeye bağlı olarak, verilerin korunmasına yönelik ilgili kanunlara uymakla yükümlüdürler.

(3) Web sitemizi barındırmanın bir parçası olarak; tarafımızdan işlenen verileriniz, bir işleme sözleşmesi bazında bizim adımıza hareket eden Amazon Web Services, Inc. sağlayıcısı tarafından işlenir.

(4) Promosyon amaçlı e-posta gönderiminin işlenmesi, bir işleme sözleşmesi kapsamında görevlendirdiğimiz harici servis sağlayıcısı Oracle'ın (Eloqua) servisleri ve BT sistemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

(5) Size ürünlerle ilgili hedeflenmiş bilgi ve tavsiyeler sunmak için, biz veya bizim adımıza çalışan servis sağlayıcıları, web analiz araçlarını, özellikle takip teknolojisini, kullanabiliriz. Bunlar, iletişimin ve reklamların gereksinimlerinize göre uyarlanmasını sağlar. Detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

6. Üçüncü ülkelere aktarım

(1) Veriler, yalnızca geçerli veri koruma düzenlemeleri kapsamında yurt dışına aktarılır. Özellikle, bize izin vermiş olmanız durumunda veya bir işleme sözleşmesi kapsamında, siparişlerinizin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde veya yasal gerekliliklerde (örn. vergi kanunu kapsamında raporlama yükümlülükleri).

Ayrıca, meşru çıkarların korunması için bağlı şirketlere veri aktarırız. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılması durumunda, uygun düzeyde veri koruma sağlıyoruz.

(2) AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında ek olarak aşağıdakiler geçerlidir: AB veya AEA dışındaki ülkelere (üçüncü ülkeler olarak adlandırılan) veri aktarımı yalnızca geçerli veri koruma düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşir.

Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılması durumunda, örneğin; AB komisyonunun veri koruma seviyelerinin esasen AB ile eşdeğer olduğuna dair yeterlilik kararı (örn. İsviçre için) veya tanınan özel sözleşme yükümlülüklerine uygunluk ("AB standart sözleşme maddeleri" olarak adlandırılır) gibi özel garantiler yoluyla uygun düzeyde veri koruma sağlıyoruz.

7. Güvenlik

(1) Kişisel verilerinizi kayıp, imha, tahrif ve yetkisiz erişime karşı korumak için (GDPR Madde 24 ve Madde 32 uyarınca) teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri alınmıştır. Tüm çalışanlarımız ve veri işlemeye dahil olan tüm üçüncü taraflar, ilgili veri koruma kanunlarına uymak ve kişisel verilerin gizliliğini gözetmekle yükümlüdür.

(2) Bu site, güvenlik nedeniyle ve aktarım sırasında, siparişler veya bize gönderdiğiniz talepler gibi gizli içerikleri korumak için SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. Bağlantının şifrelenmiş olduğunu, tarayıcının adres çubuğunda "http: //" kısaltmasının "https: //" olarak değişmesinden ve tarayıcı çubuğunda kilit sembolü bulunmasından anlayabilirsiniz. SSL veya TLS şifrelemesi etkinse, bize aktardığınız veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

8. Diğer web sitelerine bağlantılar

Web sitelerimiz, diğer sağlayıcıların web sitelerine bağlantılar içerebilir; bu web siteleri bu gizlilik politikasına tabi değildir. Diğer web sitelerine bağlantı vermeden önce içeriklerini dikkatlice kontrol ederiz. Bunu yaparken, yalnızca Endress+Hauser ile aynı yüksek veri koruma standartlarına uyan web sitelerine bağlantı verdiğimizden emin oluruz.

Bu tür diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya içeriğinden sorumlu değiliz. Herhangi bir üçüncü taraf içeriğinin ihlale sebep olduğunun farkına varırsak, içeriği veya bağlantıyı hemen kaldırırız.

9. Gizlilik koşullarımızda değişiklik yapılması

Teknik gelişmeler veya yasal değişiklikler nedeniyle gerekli olması halinde güvenlik ve veri koruma önlemlerimizi değiştirme hakkımız saklıdır. Bu gibi durumlarda, gizlilik politikamız da uygun şekilde değiştirilecektir. Bu nedenle, lütfen gizlilik politikamızın en son versiyonunu dikkate alın.

B. Web sitemizin ziyaret edilmesi

Aşağıda, web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde hangi kişisel verilerinizi hangi amaçla ve hangi yasal dayanağa göre işlediğimiz konusunda sizi bilgilendirmek isteriz.

1. İşlemenin amacı

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanıyoruz:

 • Web sitesi ve çevrimiçi hizmetlerin, işlevleri ve içerikleri ile beraber, sağlanması.

 • Kişisel müşteri hesabınızın yaratılması ve yönetilmesi.

 • Sözleşmenin bir tarafı olarak tanımlanmanız.

 • Online siparişlerinizin işleme alınması. Bu işlemler web sitemiz üzerinden verilen siparişleri ve iadeleri, ödeme işlemlerini, teslimat durumu ve teslimattaki problemlere ilişkin bildirimleri kapsar. Kişisel verileriniz, şikayetlerin işleme alınabilmesi için veya garanti kapsamında haklarınızın olması durumunda da işlenebilir.

 • İletişim taleplerine yanıt verilmesi ve kullanıcılarla haberleşilmesi.

 • Sağlanan servislerin işlenmesi.

 • Yasal hak taleplerinin ve ihtilafların ileri sürülmesi, yürütülmesi, kullanılması veya savunulması ve suçun tespit edilmesi, incelenmesi ve önlenmesi.

 • Güvenlik önlemlerinin alınabilmesi.

 • Kapsamın ölçülmesi.

 • Doğrudan pazarlama yapılabilmesi, örn: reklam e-postaları veya posta ile.

2. My Endress+Hauser

2.1 My Endress+Hauser için kayıt

My Endress+Hauser'i kullanmak için web sitemize kaydolmak gereklidir. Kayıt sırasında aşağıdaki kişisel verileri işliyoruz: e-posta adresi ve sizin tarafınızdan oluşturulan şifre.

Kullanıcı hesabınız istediğiniz zaman silinebilir. Bu tür talepler, e-posta yoluyla veya yukarıda belirtilen irtibat noktasına bir mesaj göndererek iletilebilir. Bu kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6 (1b)).

Kayıtlı müşteri olarak profilinize erişebilir, siparişlerinizi görüntüleyebilir ve aşağıda açıklanan diğer hizmet ve işlevleri kullanabilirsiniz.

2.2 E-ticaret işlevselliğinin kullanımı

2.2.1 Ürün siparişi

Web sitemiz aracılığıyla ürün siparişi verirken, siparişin işlenmesi için gerekli olan kişisel verilerinizi toplar ve işleriz. Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olan zorunlu veriler (isim ve adres) ayrıca işaretlenir; diğer bilgilerin girilmesi isteğe bağlıdır. Bu kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6 (1b)).

2.2.2 Elektronik sipariş ve ödeme işlemleri

(1) Oluşturulan müşteri hesabı üzerinden veya misafir olarak satın almaya karar vermenizin ardından, siparişin yerine getirilmesi için şu verileri topluyoruz: ad ve soyad, firma adı, iletişim bilgileri, adres ve uygulanabilir durumlarda teslimat adresi.

Ödemeler, faturamızın alınmasından sonra, banka transferiyle gerçekleştirilir. İstisnai durumlarda peşinat talep edilebilir. Siparişinizin ve ödeme verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6 (1b)).

(2) Adresiniz, ödeme ve sipariş bilgileriniz, sözleşmenin tamamlanmasını takiben, ticaret ve vergi kanunları uyarınca on yıl boyunca saklanır ve sonrasında silinir. Bu süre, daha uzun bir saklama süresi için izin verdiğiniz veya bu verilerin yasal hakları iddia etmek, kullanmak veya savunmak için ayrıca işlenmesi gerektiği durumlarda değişkenlik gösterebilir.

Bu kişisel verilerin yasal arşivleme ve saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesinin yasal dayanağı yasal görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6 (1c)).

2.2.3 Sipariş çerçevesinde veri aktarımı

Verdiğiniz verileri siparişinizi işleme almak amacıyla işleriz. Sözleşmenin yerine getirilmesi için, sipariş edilen malların teslimatı için gerekli olması halinde, verilerinizi teslimat için görevlendirilen nakliye şirketine aktarırız. Bu kişisel verilerin aktarılmasının yasal dayanağı sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir (AB içinGDPR Madde 6 (1b)).

Servis sağlayıcılarımızın, verilerinizi yalnızca verilerin kendilerine gönderilme amacını yerine getirmek için işleme veya kullanma izinleri bulunmaktadır. Verilerin harici servis sağlayıcılara açılması durumunda veri koruma düzenlemelerinin gözetildiğini temin etmek amacıyla, tarafımızca teknik ve organizasyonel önlemler alınmıştır.

2.3  Yazılım portalı

Elektronik yazılım portalı (www.software-products.endress.com), dünya genelinde Endress+Hauser Grubu'nun veri işleme merkezi olarak Endress+Hauser Infoserve GmbH+Co. KG, Colmarer Str. 6, 79576 Weil am Rhein, Almanya, tarafından ve bu portal aracılığıyla müşterilere yazılım lisanslayan ve sağlayan Endress+Hauser Grubu'nun tüm yan kuruluşları ve bağlı şirketleri için işletilmektedir.

Yazılım portalını kullanmak için kayıt olmanız gerekmektedir ve kayıt sırasında toplanan kişisel veriler işlenecektir (yukarıya bakın).

Yazılım yönetimi sırasında, bu amaç için gerekli olan veriler (bilgisayar, yazılım ve kayıt sahibi ile ilgili) tüm yaşam döngüsü boyunca (örn. kayıt ve aktivasyon) toplanır, iletilir, saklanır, bağlanır ve işlenir.

Bu veriler, Endress+Hauser Grubu bünyesindeki yazılım yaşam döngüsü desteği uzmanlarına iletilir, yazılım ve hizmetleri sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek için incelenir ve kullanılır. Bunun yasal dayanağı meşru çıkarlarımızdır (AB için GDPR Madde 6 (1f)).

Yazılım portalını kullanarak, Endress+Hauser yazılımlarını kullandığınızı veya kullanmayı planladığınızı ve kullanılan yazılımı yaşam döngüsü boyunca bağımsız olarak yöneteceğinizi de onaylamış olursunuz.

2.4 Servisler

Servisler alanımızda ve iletişim formları aracılığıyla Endress+Hauser ürünlerinizle ilgili servis vakalarını bildirebilir ve mevcut servis vakalarının işleme durumunu görüntüleyebilirsiniz. Bildirimin bir parçası olarak girilen veriler ve vakanın işlenmesinin bir parçası olarak takip eden iletişimler kaydedilir. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. Saklanan verilerin kapsamı, sağladığınız bilgilere bağlıdır.

Verierinizi, bildirilen servis vakasını analiz etmek ve çözüm getirmek için işleriz. Servis vakasının bildirilmesi sırasında sağlanan kişisel bilgilerin kuruluşunuzun diğer üyeleri tarafından görüntülenebileceğini lütfen unutmayın. Ek olarak, yukarıda belirtilen bilgiler servis vakasını işlemek amacıyla Endress+Hauser Grubu'nun bağlı şirketlerine de aktarılabilir. Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6 (1b)).

Kullanıcı tarafından yapılan arama sorguları (örneğin, daha önceden aranan bilgi makaleleri), kullanıcıya mevcut bir destek vakasında daha iyi ve daha hızlı destek sağlamak için değerlendirilebilir. Bilgi veri tabanımızın kalitesini sürekli olarak iyileştirmek için arama sorguları da isimsiz olarak değerlendirilir. Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6 (1f)).

3. İletişim Formları

(1) Web sitemizin çeşitli noktalarında, kişisel verilerinizi sağlayarak bizimle iletişime geçme veya görüşlerinizi bize bildirme seçeneğiniz bulunmaktadır. İletilmesi gereken zorunlu bilgi alanları işaretlenmiştir. Bunlar olmadan size talep ettiğiniz hizmeti sağlayamayız. Veri girişi sırasında; bu bilgileri, IP adresinizi ve gönderim zamanını (tarih ve saat) saklarız.

(2) Verilerin işlenmesi için, bildirim sürecinde bu gizlilik politikasına atıfta bulunulur. Alternatif olarak, verilen e-posta adresleri aracılığıyla da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının e-posta üzerinden iletilen kişisel verileri saklanır. Veriler yalnızca talebin işlenmesi için kullanılır.

(3) İletişim formu veya e-posta yoluyla gönderilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağı meşru çıkarlarımızdır (AB için GDPR Madde 6 (1f)). İletişimin amacı bir sözleşmenin sonuçlandırılması ise, yasal dayanak sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir. (AB için GDPR Madde 6(1b)).

(4) İletişim formundaki kişisel veriler yalnızca iletişimin işlenmesi için bize hizmet eder. E-posta yoluyla iletişim, aynı zamanda verilerin işlenmesinde gerekli bir meşru çıkar teşkil eder. Bildirim işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanımını önlemek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini korumak için kullanılır.

(5) Bu veriler, toplandığı amaca ulaşmak için artık gerekli olmadığında silinir. İletişim formundan alınan ve e-posta ile gönderilen kişisel veriler için bu durum, kullanıcıyla gerçekleştirilen ilgili konuşmanın sona erdiği zaman oluşur. Şartlar, söz konusu sorunun kesin olarak açıklığa kavuşturulduğunu ortaya koyduğunda, konuşma sona erer.

4. Web sitesi ve log dosyalarının sağlanması

(1) Web sitesinin yalnızca bilgilendirme amacıyla kullanılması durumunda, yani kayıt olmadığınızda veya bize başka bir yolla bilgi göndermediğinizde, yalnızca tarayıcınız tarafından otomatik olarak sunucumuza iletilen kişisel veriler toplanır. Web sitemizi görüntülemek isterseniz, web sitemizi size göstermemiz ve kararlılık ve güvenliği sağlamamız için teknik olarak gerekli olan aşağıdaki verileri toplarız (AB için yasal dayanak GDPR Madde 6 (1f)):

 • IP adresi

 • Talebin tarihi ve saati

 • Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) ile olan zaman dilimi farkı

 • Talebin içeriği (belirli sayfa)

 • Erişim durumu/HTTP durum kodu

 • Her durumda iletilen veri hacmi

 • Talebin geldiği web sitesi

 • Tarayıcı, dil ve tarayıcı yazılımının versiyonu

 • İşletim sistemi ve arayüzü

(2) Kullanım sona erdiğinde, kullanıcıların IP adresleri silinir veya isimsiz hâle getirilir. İsimsizleştirme durumunda IP adresleri, kişisel veya olgusal hususlarla ilgili ayrıntılı bilgilerin artık belirli veya teşhis edilebilir bir bireye atfedilemeyeceği veya bunun için orantısız derecede büyük bir çaba harcanması gereken şekilde değiştirilir.

5. Çerezler

Yukarıda belirtilen log dosyası verilerine ek olarak, web sitemizi kullanırken çerezler bilgisayarınızda saklanır. Kullanılan çerezler ve saklama süreleri ile ilgili detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz.

C. Tanıtım amaçlı e-posta iletişimleri ve web analiz servisleri

1. Tanıtım amaçlı e-posta iletişimi

1.1 E-posta almak için kayıt olma

(1) Örneğin, ürünlerimizle ilgili sizi düzenli olarak bilgilendireceğimiz tanıtım amaçlı e-posta iletişimlerimize kaydolma seçeneğiniz bulunmaktadır.

(2) Tanıtım amaçlı e-posta iletişimlerimiz yalnızca etkin izninize (onay) istinaden ve gerektiğinde, ek olarak e-posta adresinizin teyidini takiben (çifte onay) tarafınıza gönderilir. Kaydınızı 14 gün içinde onaylamazsanız, kaydınız tamamlanmış sayılmaz ve bizden hiçbir tanıtım amaçlı e-posta iletişimi almazsınız.

Ayrıca, kayıt ve onay için kullandığınız IP adresleri ve kayıt ve onay zamanları saklanır. Bu prosedürün amacı, kaydınıza dair bir kanıt oluşturmak ve gerektiğinde, kişisel verilerinizin olası herhangi bir kötüye kullanımını vurgulamaktır. Onayınızdan sonra, e-posta adresinizi size tanıtım amaçlı e-posta iletişimi göndermek amacıyla saklarız.

(3) Tanıtım amaçlı e-posta iletişimi bağlamında yukarıda belirtilen işleme prosedürlerinin yasal dayanağı, sizin izninizdir (AB için GDPR Madde 6(1a)).

(4) Bizden artık tanıtım amaçlı e-posta iletişimlerini almak istemiyorsanız, istediğiniz zaman, örn. her e-postada verilen bağlantıya tıklayarak, abonelikten çıkabilirsiniz.

1.2 Ürün satın alımından sonraki tanıtım amaçlı e-posta iletişimleri

(1) Web sitemizden ürün, yazılım veya servis satın aldıysanız, tanıtım amaçlı e-posta iletişimlerimizi, satın alma işlemi sırasında verdiğiniz e-posta adresine, önceden e-posta almak için kaydolmamış olsanız bile göndermemiz olanak dahilindedir. Bu, web sitemiz aracılığıyla satın aldığınız ürünlere benzer ürünlerin reklamını yapan tanıtım amaçlı e-posta iletişimleri için geçerlidir.

(2) Bu amaçla, bu e-posta adresi veri tabanımızda saklanmaktadır. Ayrıca, satın alma işlemi sırasında kullandığınız IP adresi ve satın alma zamanı, tanıtım amaçlı e-posta iletişimlerinin meşru bir şekilde gönderildiğinin kanıtı olarak saklanır.

(3) Yukarıdaki işleme uygulamalarının yasal dayanağı, meşru çıkarlarımızdır (AB için GDPR Madde 6 (1f)). Veri işlemedeki meşru çıkarımız, ürünlerimizin müşterilerimize doğrudan reklamı ve sizin tekliflere ve promosyonlara olan ilginizdir.

(4) Bizden artık tanıtım amaçlı e-posta iletişimlerini almak istemiyorsanız, istediğiniz zaman, örn. her e-postada verilen bağlantıya tıklayarak, abonelikten çıkabilirsiniz.

1.3 Tanıtım amaçlı e-posta gönderimi için servis sağlayıcı

(1) Müşterilerimizle en uygun iletişim için Oracle Eloqua Pazarlama Otomasyonu servisini kullanıyoruz. Sunucular AB'de bulunmaktadır. Destek ve yönetim hizmetleri kapsamında, münferit durumlarda servis sağlayıcısının AB dışındaki çalışanlarının, sözleşmeye dayalı hizmetin sağlanması sırasında kullanıcı verilerine erişimi olabileceği göz ardı edilemez. Bu gibi durumlarda, daima uygun bir veri koruma düzeyi sağlanır.

(2) Oracle Eloqua Pazarlama Otomasyonu kullanımıyla bağlantılı veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: Oracle Gizlilik Politikası

1.4 Tanıtım e-postalarının değerlendirilmesi

(1) İlgili onay beyanını vermiş olmanız koşuluyla, tanıtım amaçlı e-posta iletişimlerimizin alıcılarının kullanıcı davranışını değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz. Bu değerlendirme için, gönderilen e-postalar, web işaretçilerini veya tek pikselli görüntü dosyalarından oluşan takip piksellerini içerir. Değerlendirmeler için, toplanan verileri veya bunların parçalarını ve web işaretçilerini e-posta adresiniz ve bireysel kimliğiniz ile ilişkilendiririz.

Tanıtım amaçlı e-posta iletişimlerinde alınan bağlantılar da bu kimliği içerir. Bu şekilde elde edilen verilerle tanıtım amaçlı e-posta iletişimini ilgi alanlarınıza daha uygun hâle getirmek için bir kullanıcı profili oluştururuz. Bunu yaparken, e-postalarımızı ne zaman okuduğunuzu, bunlarda hangi bağlantılara tıkladığınızı kaydederiz ve bundan kişisel ilgi alanlarınız hakkında çıkarımlarda bulunuruz. Bu verileri web sitemizde yaptığınız işlemlere bağlayabiliriz.

(2) Yukarıda açıklanan değerlendirmenin yasal dayanağı, tanıtım amaçlı e-posta iletişimi kaydının bir parçası olarak bize gönüllü olarak verebileceğiniz izninizdir (AB için GDPR Madde 6 (1a)).

(3) E-posta iletişimi için ayrı bir kayıt ve beyan edilmiş onay olmaksızın bir satın alma işleminden sonra tanıtım amaçlı e-posta iletişiminin gönderilmesi durumunda, yukarıda açıklanan izlemenin yasal dayanağı meşru çıkarımızdır (AB için GDPR Madde 6 (1f)). İzleme bağlamında veri işlemeye yönelik meşru çıkarımız, tanıtım amaçlı e-posta iletişimlerimizi müşterilerimizin çıkarlarına göre daha iyi uyarlama ihtiyacımızdır.

(4) İstediğiniz zaman tanıtım amaçlı e-posta iletişimlerindeki aboneliğinizi iptal ederek yukarıda açıklanan takibe itiraz edebilirsiniz.

2. Web analizi ve reklamlar

2.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Bu web sitesi, web servisinin kullanımıyla ilgili istatistiksel veri toplamak ve sağlanan hizmeti buna göre optimize etmek amacıyla Almanya merkezli Mapp c/o Webtrekk GmbH firmasının Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) isimli web istatistik aracını kullanmaktadır. Map Intelligence (Webtrekk Analytics), kullanımı anonim olarak veya takma isimle kaydeder. IP adresi, işlendikten hemen sonra ve saklanmadan önce isimsiz hâle getirilir. Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı meşru çıkarlarımızdır (AB için GDPR Madde 6 (1f)).

(2) Map Intelligence (Webtrekk Analytics) hakkında daha fazla bilgi Webtrekk gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html

2.2 Google Ads ve Google Dönüşüm İzleme

1) Bu web sitesi, ABD merkezli Google Inc.’in çevrimiçi reklam programı olan Google Ads’i kullanmaktadır. Google Ads kapsamında dönüşüm izleme olarak adlandırılan işlevi kullanıyoruz. Dönüşüm çerezi yardımıyla elde edilen bilgiler, dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Böylece, reklamımıza tıklayan ve bir dönüşüm izleme etiketiyle etiketlenmiş bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğreniyoruz. Ancak, sizi kişisel olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir bilgi almıyoruz.

Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı sizin izninizdir (AB için GDPR Madde 6 (1a)). Bir vazgeçme çerezi ayarlayarak gelecekte bunu önleme seçeneğiniz vardır: https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout

(2) Google Ads ve Google Dönüşüm İzleme hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy

2.3 Google Etiket Yöneticisi

(1) Bu web sitesi Google Ads ve Google Dönüşüm İzlemenin bir parçası olarak Google Etiket Yöneticisi'ni kullanmaktadır. Etiketler, web sitemizde bulunan, trafiği ve ziyaretçi davranışlarını ölçmek, çevrimiçi reklam ve sosyal kanalların etkisini kaydetmek, yeniden pazarlama ve hedeflemeyi kullanmak ve web sitesini test etmek ve optimize etmek için kullanılan küçük kod parçalarıdır.

Araç, aynı zamanda veri toplayabilen diğer etiketlerin etkinleştirilmesini tetikler. Google Etiket Yöneticisi'nin bu verilere erişimi yoktur. Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı sizin izninizdir (AB için GDPR Madde 6 (1a)).

(2) Google Etiket Yöneticisi hakkında daha fazla bilgi Google'ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/

2.4 Google Dinamik Yeniden Pazarlama

(1) Google Yeniden Pazarlama uygulamasını da kullanıyoruz. Bu; interneti, web sitelerini ve web sitemizde ziyaret ettiğiniz veya kullandığınız teklifleri temel alarak kullanmaya devam ettiğinizde ilgi alanına ilişkin reklamlar yerleştirmemizi sağlar. Google; çerezleri, diğer web sitelerini ziyaret ettiğinizde tarayıcınızı tanımak ve ilgi alanına dayalı reklamlarla sizi hedeflemek için kullanır.

(2) Google, kendi beyanlarına göre, yeniden pazarlama sırasında toplanan verileri, Google tarafından depolanabilecek kişisel verilerinizle birleştirmez. Özellikle, Google'a göre, yeniden pazarlamada takma isim kullanılır. Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı sizin izninizdir (AB için GDPR Madde 6 (1a)).

(3) Google Dinamik Yeniden Pazarlama hakkında daha fazla bilgi Google'ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://policies.google.com/privacy

2.5 LinkedIn Potansiyel Müşteri Yaratma ve LinkedIn Eşleşen Kitleler

(1) Yeni müşteri kazanımı bağlamında, ilgili tarafları daha doğru bir şekilde hedefleyebilmek için, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda adresinde bulunan LinkedIn Unlimited Company'nin "LinkedIn Potansiyel Müşteri Yaratma" ve "LinkedIn Eşleşen Kitleler" servislerini kullanıyoruz.

(2) LinkedIn Potansiyel Müşteri Yaratma, LinkedIn sosyal ağında (sponsorlu içerik) reklam yapılmasını sağlayan bir formdur. LinkedIn platformunun bir üyesiyseniz, LinkedIn bu tür formların çağrılmasını LinkedIn'deki profilinize atayabilir.

(3) LinkedIn üyesi olarak, yukarıda belirtilen formlar aracılığıyla bize e-posta adresinizi veya diğer kullanıcı bilgilerinizi verebilirsiniz. LinkedIn Potansiyel Müşteri Yaratma kullanımının yasal dayanağı meşru çıkarlarımızdır (AB için GDPR Madde 6 (1f)). Bir vazgeçme çerezi ayarlayarak gelecekte bunu önleme seçeneğiniz vardır: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

(4) LinkedIn Eşleşen Kütleler, LinkedIn ağındaki web sitelerinde size sunduğumuz tekliflerle ilgili hedeflenmiş reklamlar göstermemizi sağlayan bir servistir. Bu amaçla, kişileri yeniden hedefleme olarak adlandırılan süreçte, LinkedIn veri tabanı Endress+Hauser tarafından LinkedIn'e iletilen kişi verileriyle eşleştirilir.

(5) Söz konusu eşleşmeyi ve LinkedIn'deki reklamları meşru çıkarlarımıza dayanarak gerçekleştiriyoruz (AB için GDPR Madde 6 (1f)). LinkedIn profilinizdeki ayarlarınızı değiştirerek işlemeyi engelleme seçeneğiniz bulunmaktadır. "Reklam ayarları" altında "Görüntü verileri" alanındaki ayarlarınızda bulunan "Firmalarla etkileşim" kısmında ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz.

(6) LinkedIn Potansiyel Müşteri Yaratma ve LinkedIn Eşleşen Kitleler ile veri koruması hakkında daha fazla bilgi LinkedIn'in gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.6 Tealium iQ Etiket Yönetimi

(1) ABD merkezli Tealium Inc. tarafından sağlanan bir hizmet olan Tealium iQ Etiket Yönetimi'ni kullanıyoruz. Tealium iQ Etiket Yönetimi, diğer çerezleri ve etiketleri uygulayarak bu gizlilik politikasında listelenen servisleri entegre etmemizi sağlar. Ayrıca, Onay Yöneticisini ("çerez başlığı") entegre etmemizi sağlar. Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı meşru çıkarlarımızdır (AB için GDPR Madde 6 (1f)).

(2) Tealium iQ Etiket Yönetimi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Tealium'un gizlilik politikasına bakın: https://tealium.com/privacy/

2.7 Oracle Eloqua Pazarlama Otomasyonu

(1) Oracle Eloqua Pazarlama Otomasyonu, ABD merkezli Oracle Corp.'un bir web analiz aracıdır. Oracle Eloqua Pazarlama Otomasyonu, çerezleri ve web işaretçisi olarak adlandırılan teknolojileri kullanabilir ve diğer web analiz araçları gibi sizden belirli kullanım verileri toplar. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Çerezler bölümünde bulabilirsiniz.

(2) Bir kullanıcı olarak web sitemizde veya web sitemiz aracılığıyla herhangi bir kişisel veri sağlamadığınız sürece (örneğin, bir indirme formunu doldururken e-posta ile haberlerimize izin verilmesi durumunda), Oracle Eloqua Pazarlama Otomasyonu bize yalnızca Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) ile aynı amaçlar için hizmet eder.

Bu durumda, verilerin işlenmesinin yasal dayanağı meşru çıkarlarımızdır (AB için GDPR Madde 6 (1f)). Toplanan verileri yalnızca aktif olarak kişisel veriler sağlamanız ve buna karşılık gelen bir onay beyanı sunmanız durumunda kullanırız. Bu durumda, verilerin işlenmesinin yasal dayanağı sizin izninizdir (AB için GDPR Madde 6 (1a)).

(3) Oracle Eloqua Pazarlama Otomasyonu hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz: Oracle Gizlilik Politikası

2.8 Hotjar

(1) Hotjar, ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamak ve web sitemizdeki teklifleri ve deneyimi optimize etmek için kullandığımız Malta merkezli Hotjar Ltd tarafından sağlanan bir web analiz aracıdır. Hotjar, kullanıcılarımızın davranışları ve terminal cihazları hakkında veri toplamak için tanımlama bilgileri ve diğer teknolojilerle birlikte çalışır. Hotjar bu bilgileri bizim adımıza takma isim kullanılmış bir kullanıcı profilinde saklar. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Çerezler bölümünde bulabilirsiniz.

(2) Yukarıda belirtilen veri işlemenin yasal dayanağı sizin izninizdir (AB için GDPR Madde 6 (1a)).

(3) Hotjar hakkında daha fazla bilgi Hotjar'ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Data-Privacy