Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Vorteks akış ölçerler

Vorteks akış ölçümü: Sağlam ve evrensel olarak sıvılarda, gazlarda ve buharlarda kullanılan ölçüm sistemi.

Vorteks akış ölçerler çok sayıda endüstri dalında sıvıların, gazların ve buharın hacimsel akışını ölçmede kullanılır. Vorteks akış ölçerler kimya ve petrokimya endüstrilerinde, enerji üretiminde ve ısı tedariği sistemlerinde sıkça kullanılan doymuş buhar, kızgın buhar, basınçlı hava, nitrojen, sıvılaştırılmış gazlar, baca gazları, karbon dioksit, tam demineralize su, solventler, ısı aktarımı yağları, kazan besleme suyu, kondensat gibi çok farklı sıvı çeşitlerinin ölçümünde kullanılır.

Vorteks akış ölçerler kütlesel akışın ölçülmesinde yaygın olarak kullanılır. Bu nedenle çok değişkenli Prowirl 200 gibi modern vorteks akış ölçerler sadece kütlesel akışı ölçmekle kalmayıp ayrıca bünyelerinde bir sıcaklık sensörünü ve akış bilgisayarını da barındırır.

Benzersiz Prowirl 200

Dünyanın buhar kalitesini izleme seçeneği sunan ilk vorteks akış ölçeri olan Prowirl 200, ıslak buhar tespiti durumunda anında alarm vermek üzere programlanabilir. Ayrıca SIL 2 ve SIL 3'e kadar olan sistemlerin izlenmesinde kullanılabilen Prowirl 200, IEC 61508 uyarınca TÜV tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Vorteks Akış Ölçümü Prensibi

Prowirl F 200 ile Buhar Kalitesi Ölçümü Sayesinde - Maksimum Çalışma Güvenliği, Enerji ve Maliyet Verimliliği

Bu film, en aşırı proses koşullarında bile çalışabilen Prowirl200'ün dünyanın en sağlam akış ölçeri olduğunu göstermektedir.

Islak buhar tespiti Buharın kuruluk derecesinin ölçümü.

Vorteks akış ölçümü prensibi

Bu ölçüm prensibi, örneğin köprü ayaklarında olduğu gibi akış üzerinde bulunan engellerden hemen sonra türbülans oluşması gerçeğine dayanır.

Tüm akış ölçerlerin içinde borunun ortasına yerleştirilmiş bir dik gövde bulunur. Akış hızı belirli bir değere ulaşır ulaşmaz bu dik gövdenin ardında vorteksler oluşur ve bu vorteksler akıştan ayrılır. Bu vorteks saçılması ortalama akış hızıyla ve dolayısıyla hacimsel akışla doğru orantılıdır.

Dik gövdenin her iki taraf ında bulunan ayrılmış vorteksler, kapasitif sensör tarafından tespit edilerek elektronik devrelere birincil dijital lineer sinyal olarak aktarılan değişmeli bir yerel pozitif veya negatif basınç oluşturur.

Avantajlar

  • Sıvılarda, gazlarda ve buharda evrensel ölçüm

  • Basınç, yoğunluk, sıcaklık ve viskozite değişiklerine karşı büyük oranda direnç

  • Yüksek uzun dönemli istikrar: sıfır noktası sürüklenmesi yok ve ömür boyu K-faktörü

  • Geniş ölçüm aralığı, gaz/buhar için tipik olarak 10:1 ila 30:1, sıvılar için 40:1'e kadar

  • Geniş sıcaklık aralığı: –200 ila +400 °C (istek halinde +450 °C)

İndir