Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Kullanım şartları

Endress+Hauser web siteleri

1. Kapsam

1.1 Endress+Hauser Group Services AG ve bağlı şirketleri ("Endress+Hauser"), bu genel kullanım şartlarını ve Endress+Hauser’in web sitelerinde bulunan bütün yazıları, verileri, uygulamaları, araçları, logoları, video kliplerini, dizinleri, veritabanlarını, listeleri ve içeriği (“bilgi ve içerik”) önceden haber vermeden değiştirme ve Endress+Hauser’in web sitelerini kısmen veya tamamen durdurma hakkına sahiptir.

1.2 Endress+Hauser web sitelerinde bulunan içerik ve bilgi Endress+Hauser web sitelerinin kullanımı saece bu Kullanım Şartları’na uygun şekilde gerçekleşebilir. Endress+Hauser web sitesine erişerek mevcut Kullanım Şartları kabul edilmiş olur. Bunlar, genel şartların yanı sıra herhangi bir anlaşmazlık durumunda bu Kullanım Şartları’nın yerini alacak olan bireysel olarak anlaşılan şartlarla tamamlanabilir.

1.3 Endress+Hauser web sitelerine ve bu sitelerde bulunan bilgiye sadece bulundukları ülkenin ve milliyetini taşıdıkları ülkenin kanunlarının erişime yetki verdiği kişilere kişiler erişebilir. Bu erişimin kanunen yasak olduğu ülkelerden Endress+Hauser web sitelerine erişime izin verilmez.

2. Erişim sınırlaması

2.1 Endress+Hauser web sitelerine ve bu sitelerde bulunan bilgiye ve içeriğe erişim sadece kayıtlı kullanıcılara sağlanıyor olabilir. Kullanıcılar kayıtla ilgili hiçbir hak talep edemeyecektir. Endress+Hauser, serbestçe ulaşılabilen Endress+Hauser web sitelerine ve bu sitelerde bulunan bilgiye ve içeriğe kayıt şartı koyma hakkını saklı tutar. Ayrıca Endress+Hauser, hiçbir neden belirtmeksizin Endress+Hauser web sitesinin kayıtlı kullanıcılarının üyeliğini iptal etmeye veya erişimini engellemeye yetkilidir.

2.2 Kayıt yapılması gerekiyorsa Kullanıcı doğru bilgi vermekle ve verdiği bilgide olabilecek değişiklikleri anında bildirmek zorundadır. Kaydın ardından kullanıcıya bir şifre ve kullanıcı adı verilir (“Kullanıcı Verileri”).

Kullanıcı Verilerinin üçüncü taraflara erişilebilir olmamasını sağlayacak ve Kullanıcı Verileri kullanılarak verilen bütün siparişlerden ve diğer her türlü ettinlikten sorumlu olacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı Verilerinin üçüncü taraflarca yanlış şekilde kullanıldığını farkederse hemen Endress+Hauser’e haber vermekle yükümlüdür.

2.3 Kullanıcı mevcut sözleşme konularının işlenmesinin engel oluşturmadığı durumlar haricinde istediği zaman yazılı olarak kaydının silinmesini talep edebilir. Bu durumlarda Endress+Hauser kullanıcıya ait tüm Kullanıcı Verilerini ve diğer kişisel bilgiler silecektir.

3. Tavsiye, talimat veya teklif olmaması

3.1 Endress+Hauser web sitelerinde bulunan bilgi ve içerik tamamen Endress+Hauser ürünleri, çözümleri ve hizmetleriyle ilgili genel bilgi sağlama amaçlı olup herhangi bir teknik tavsiye veya talimat vermeyi hedeflemez. Ürünlerimiz, çözümlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili belirli sorularınız olduğunda lütfen Endress+Hauser ile doğrudan iletişime geçin. Her durumda, ürünlerimizin kurulumundan ve kullanımından önce ürünle birlikte verilen kullanıcı kılavuzu okunmalıdır.

3.2 Endress+Hauser websitelerinde bulunan bilgi ve içerik Endress+Hauser tarafından yapılan bağlayıcı teklifleri temsil etmemekte olup bunlar teklif daveti amacını taşımaktadır.

3.3 Kullanıcının Endress+Hauser web sitesine erişmesi onu Endress+Hauser müşterisi yapmaz.

4. Bilgi ve içerik kullanımı

Endress+Hauser kullanıcılara Endress+Hauser websitelerinde bulunan bilgiye ve içeriğe, anlaşma varsa anlaşma kapsamına kadar, anlaşma yoksa kullanımın Endress+Hauser’in bilgi ve içeriğie erişim sağlama amacına uygun olduğu kapsama kadar alt lisans hakkı bulunmayan, münhasır olmayan, başkasına aktarılamaz erişim hakkı verir.

Bunun dışında Endress+Hauser web sitelerinde bulunan bilgi ve içerik hiçbir şart altında tümlenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, satılamaz, kiralanamaz veya diğer herhangi bir şekilde sunulamaz veya istismar edilemez.

5. Fikri Mülkiyet

5.1 Endress+Hauser web sitelerinde bulunan bilgi ve içerik telif hakkı ve dieğr ticari koruma haklarıyla korunmaktadır.

5.2 Bu Kullanım Şartları ile açıkça verilen hakların dışında kalan başta telif hakları, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları olmak üzere Endress+Hauser web sitelerinde bulunan, alınan ve verilen diğer tüm haklar, ünvanlar ve istemler Endress+Hauser veya bunların ilgili sahiplerinin uhdesindedir.

Özellikle, Endress+Hauser web sitelerinde bunlara ait bilgilerin ve içeriğin bulunması veya bu tür bilgilerin karşıdan yüklenmesi, kopyalanması, basılması, değiştirilmesi, çoğaltılması veya diğer bir şekilde kullanılması lisans veya diğer bir kullanım hakkı verilmesi anlamına gelmez.

6. Garanti redi

6.1 Endress+Hauser, Endress+Hauser web sitelerine erişimin kesintisiz veya bu sitelerde bulunan bilgi ve içeriğin hatasız olacağı veya bu bilgilerdeki hataların düzeltileceği veya kullanım sırasında virüs veya diğer zararlı bileşenlerin aktarılmayacağı garantisi vermez.

6.2 Endress+Hauser, kullanıcılara doğru ve güncel bilgileri ve içeriği sunmak için elinden geleni yapmaktadır. Ancak Endress+Hauser, Endress+Hauser web sitelerinde bulunan bilgilerin ve içeriğin yanı sıra Endress+Hauser web sitelerinde bulunan bilgilere ve içeriğe dayanan sonuçların ve bulguların kesinliği, güncelliği, tamlığı, doğruluğu, üçüncü taraf hakları içermediği, bulunabilirliği veya kullanılabilirliği hakkında hiçbir garanti vermez.

6.3 Endress+Hauser, özellikle Endress+Hauser web sitelerinde bulunan bilgi ve içeriğe dayanan sonuçlar ve bulgular ve bu tür sonuçlara ve bulgulara dayanılarak sipariş edilen ürünler, çözümler ve hizmetler hakkında müşterinin amacına, uygulamasına veya olası kullanımına uygunluk açısından hiçbir garanti vermez (bkz. 3.1).

7. Sorumluluk reddi

7.1 Kanun dışı kullanım amacı ve büyük ihmal konularında ilgili yasalar geçerli olacaktır.

Bunun dışında Endress+Hauser web sitelerinde bulunan bilgi ve içeriğe dayanan sonuçlar ve bulgular dahil olmak üzere Endress+Hauser web sitelerinin ve bu sitelerde bulunan bilgi ve içeriğin kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan her türlü doğrudan veya dolaylı kayıp, sorumluluk istemleri, maliyetler, masraflar veya hasar, yasal dayanağı her ne olursa olsun kanunların izin verdiği kapsamla sınırlıdır.

7.2 Endress+Hauser, özellikle Endress+Hauser web sitelerinde bulunan bilgi ve içerik ile elde edilen sonuçlar ve bulgulara dayanarak kullanıcının sipariş verdiği ürünlerin ve çözümlerin kullanımından, montajından veya diğer her tür uygulamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir (bkz. 3.1).

8. Gizlilik

Endress+Hauser, kişisel bilgilerin üçüncü taraflardan korunmasına büyük önem vermekte olup veri koruması kanunlarına uymaktadır. Daha fazla bilgiyi Endress+Hauser’in Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz.

9. Diğer web sitelerine bağlantı / üçüncü taraf içerik

Endress+Hauser web sitelerinde bulunan üçüncü taraflara ait bilgi ve içerik veya üçüncü taraf websitelerine bağlantılar sadece size kolaylık ve bilgi sağlamak amacını taşımaktadır.

Endress+Hauser’in üçüncü taraf web sitelerinin içerdiği bilgiler ve içerik üzerinde hiçbir etkisi ve kontrolü bulunmamakta olup bu tür bilgiler için hiçbir sorumluluk veya garanti kabul etmemektedir ve bu yönde hiçbir beyanda bulunmamaktadır.. Buna özellikle bu web sitelerinin doğruluğu, içeriği, kalitesi ve güncelliği dahildir.

Endress+Hauser, üçüncü taraf web sitelerinde veya Endress+Hauser’in web sitelerine bağlantı veren Hauser web sitelerini çerçeveler içinde görüntüleyen üçüncü taraf web sitelerinde bulunan bilgiler ve içerikten sorumlu değildir.

10. Nihai hükümler

10.1 Bu Kullanım Şartlarının harhangi bir hükmü kısmen veya tamamen geçersiz olduğunda kalan şartlar geçerliliğini korur.

10.2 Bu Kullanım şartlarına eklenecek yardımcı anlaşmalar yazılı olarak yapılmalıdır.

10.3 İsviçre kanunları geçerlidir. Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CSIG) hariç tutulacaktır.

10.4 Yetkili yargı yeri, Endress+Hauser Group Services AG'nin ticari sicil kaydının bulunduğu yerdir.