Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Rafineri Uygulaması

Güvenilirliği artırın ve alarm sayısını azaltın

Rafineri seviye uygulaması ©Light&Magic - shutterstock.com

Bu yazının amacı, özellikle yüksek sıcaklık ve/veya basınç olan uygulamalarda, yedekli ölçümde kullanılan seviye cihazlarının ölçüm farkları nedeniyle ortaya çıkan alarmları nasıl azaltabileceğinizi değerlendirmektir. Gaz Fazı Kompanzasyonunun (GPC) önemi ve kılavuzlu radar (GWR) cihazlarının seviye ölçümlerine olan etkisi kritiktir. Ortamdaki polar gazlar, yüksek sıcaklık veya basıncın bulunduğu uygulamalarda kullanılan ve gaz kompanzasyonu (GPC) bulunmayan kılavuzlu radarların (GWR) doğruluğuna etki edebilir.

Farklı yedekleme

Yüksek basınçlı proses tanklarında, ölçüm sapmaları nedeniyle yanlış alarmlar alıyor musunuz? Pek çok yüksek basınç tankında, güvenlik için birden fazla seviye bilgisi sağlayan, yedekli çalışan seviye ölçüm teknolojileri kullanılır. "Farklı yedekleme" sağlayabilmek için enstrümanların farklı teknolojilerden olması yaygın bir durumdur. Bir teknolojiyi etkileyen proses koşulu muhtemelen diğerlerini etkilemeyecektir ve böylece en azından bir teknoloji güvenilir bir seviye ölçümü sağlayacaktır.