Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Emülsiyon polimerizasyonu reaksiyonlarının izlenmesi

Reaksiyon bitiş noktası tespiti ve kinetik kontrolü yoluyla proses optimizasyonu

Emülsiyon polimerizasyonu; boya, yapıştırıcı ve sentetik kauçuk dahil olmak üzere çok çeşitli polimer malzemelerin üretimi için önemli bir prosestir. Bu reaksiyon, monomer türlerinin uygun bir yüzey aktif madde veya emülgatör ile tek bir faz içinde tutulduğu sulu bir ortamda gerçekleştirilir. Polimerizasyon, serbest radikal mekanizma ile başlatılan klasik bir çift bağ ekleme reaksiyonu olarak ilerler.

Stiren bütil akrilat emülsiyon polimerizasyonu reaksiyonu ©Endress+Hauser

Stiren bütil akrilat emülsiyon polimerizasyonunun kimyasal reaksiyonu.

Sonuçlar

  • Belirli çift bağların ölçümü

  • Sulu karışımlar ile etkileşim olmaz

  • Reaktör duvarından reaksiyonu dışarıdan izleme imkânı

Zorluklar

Birden fazla monomer kullanıldığında monomer türlerinin tüketim oranını veya komonomerlerin nispi tüketim oranlarını izleyebilmek önemlidir. Bu, ürünün istenen hızda oluşmasını sağlamak ve aynı zamanda, birden fazla monomer söz konusuysa, nispi reaksiyon hızlarının istenen ürünün oluşumu ile tutarlı olmasını garanti etmek için de gereklidir. Bir diğer sorun ise, reaksiyona girmemiş çift bağların varlığından tespit edilen artık monomerlerdir.

Çözümümüz

Raman spektroskopisi, belirli çift bağların ölçümüne duyarlı olduğu ve sulu karışımların etkilerinden zarar görmediği sürece bu reaksiyonları izlemek için çok uygundur. Ayrıca, cam reaksiyon kapları ile yapılan çalışmalarda, reaksiyonu dışarıdan, reaktör duvarlarından izlemek mümkündür.