Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

İyi planlanmış bakım

Thunersee atıksu arıtma tesisi, cihaz verilene hızlı erişimin avantajlarından yararlanıyor

İsviçre'de Thun'da bulunan atıksu arıtma tesisi, güncel cihaz bilgilerine online erişim sayesinde tesisteki ölçüm teknolojisi bakım sürecini optimize ediyor. Gereken belgeler ve bilgiler hızla ve kolayca alınıp indirilebiliyor, prosesteki enstrümanların kritiklik durumu değerlendirilebiliyor ve yedek parça harcamaları azaltılıyor.

Güncel cihaz bilgilerine online erişim sayesinde ölçüm teknolojisi bakımı optimizasyonu ©Endress+Hauser

İsviçre Thun'daki atıksu arıtma tesisinde güncel cihaz bilgilerine erişim, bakım maliyetlerinin düşürülmesini sağlıyor.

Sonuç

  • İlgili belgelerin ve güncel bilgilerin hızlı ve online olarak alınabilmesi sayesinde bakım proseslerinde iyileşme

  • Mevcut kontrol sistemine uygulama sayesinde kolay erişim

  • Yedek parçaların ve bileşenlerin standart hale getirilmesiyle stok yönetiminde azalma

İlgili cihaz bilgilerine erişim, atıksu arıtma tesisinin bakım işlemlerinin optimizasyonuna yardım eder

Kontrol sistemimizle bağlantı sayesinde herhangi bir arıza durumunda arızalı cihazı hızla belirleyebiliyor ve doğru yeni cihazı veya uygun yedek parçaları hızla yeniden sipariş verebiliyoruz.

Hanspeter Reist, Head of projects & processes
ARA Thunersee

Sorun

Atıksu arıtma tesisi bir proje kapsamında belgelendirme yönetimini ilgilendiren bakım proseslerini optimize etti. Buradaki amaç, bakım planlamasını en basite indirgemek için web tabanlı bir uygulamadan yararlanmaktı. Operasyon mühendisleri W@M Portal'ı seçti. Kontrol sistemine entegre edilebildiğinden, online veri platformu konsepte mükemmel şekilde uydu. Kurulu ölçüm teknolojisine ilişkin güncel bilgi, bakım ve belgelendirme işlemlerinin optimize edilmesini sağlar.

Çözümümüz

Önce ölçüm cihazlarının W@M Portal'a kaydetmek için bir denetim gerçekleştirildi. Servis teknisyenleri, enstrümanları satıcıdan bağımsız olarak proses önemleri açısından değerlendirdi (onarım riski). Ölçüm cihazları için hangi yedek parçaların veya yedek enstrümanların stokta tutulması gerektiğini gösteren bir kritiklik matrisi elde edildi. Bu sayede depolama masrafları önemli ölçüde düşürülmüş ve Endress+Hauser cihazlarının bileşenleri standart hale getirilmiş oldu.

Kontrol sistemine entegrasyon

Veriler W@M Portal'a kaydedildikten sonra kontrol sistemine bir bağlantı oluşturuldu ve ölçüm noktaları ilgili verilerle birleştirildi. Görselleştirme programı, Thunersee atıksu arıtma tesisi ölçüm cihazını hızla tanımlamasını ve gereken bilgilere ulaşmasını sağladı. Endress+Hauser veritabanına güncel ve online bağlantı sayesinde en doğru kullanım kılavuzları, sipariş bilgileri, bakım raporları, yazılım sürücüleri ve yedek parçalar sadece bir tıkla erişilebilecek şekle getirildi.

Kurulu teknolojiye güncel genel bakış

W@M Portal, Thunersee atıksu arıtma tesisinin kurulu teknolojiye en şeffaf biçimde ulaşmasını sağlarken aynı zamanda parça değişimi veya yeniden mühendislik gibi bakım ve bütçeleme işlerinin planlanması için güvenilir bir zemin sağlıyor. Bütün bilgiler güncel ve ulaşılabilir olduğundan, müşterinin gerektiğinde temasa geçtiği Endress+Hauser Servis Ekibi ile olan iletişim de oldukça kolaylaşıyor.