Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Kalibre edilen tüm enstrümanlar için şeffaflık esastır

İlaç şirketi, kalibrasyon sonuçlarından eyleme geçirilebilir çıktılar elde ediyor

Kalibrasyon analizi, ilaç endüstrisindeki her tesis operatörü için, yeni içgörüler bulmalarına ve eyleme geçirilebilir çıktılar elde etmelerine yardımcı olması açısından önemlidir. Endress+Hauser'in düzeltici ve önleyici eylemlere yönelik kapsamlı danışmanlığı ve önerileri sayesinde, ilaç ve yaşam bilimleri endüstrisindeki küresel bir oyuncu artık Hindistan'daki üretim tesisinde riskleri, maliyeti ve güvenilirliği optimize edebiliyor.

Ölçüm performansı analiz raporu ©Endress+Hauser

Avantajlar

  • Üretim tesisinde, kapsamlı danışmanlığa dayalı, optimize edilmiş risk, maliyet ve güvenilirlik

  • İlgili tüm kalite ve güvenlik gerekliliklerine uyan, bilinçli kararlar

  • Eyleme geçirilebilir çıktılarla kalibrasyon sonuçlarına kapsamlı bir genel bakış

  • İç ve dış paydaşlar, kalibrasyon gerekliliklerinin karşılandığına dair kanıt elde eder

Zorluklar

İlaç ve yaşam bilimleri sektöründe tanınmış bir şirket olan müşterinin hedefi, Hindistan'daki tesislerinden birinde ölçüm doğruluğunu iyileştirmekti. Bu hedefe ulaşmak için kalibrasyon verilerinin analizi anahtar olarak belirlendi.

Çözümümüz

Endress+Hauser bir ölçüm performansı analizi gerçekleştirdi. Bu servis, sorunları ve iyileştirme potansiyelini belirlemek için kalibrasyon sonuçlarına ilişkin şeffaflık ve içgörü sağlıyor. Bu sayede son kalibrasyona ait raporlar, sadece kalibrasyon sertifikası oluşturmak için kullanılmakla kalmıyor aynı zamanda detaylı bir analize dönüştürülüyor.