Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Suyun yeniden kullanım tesisinde iletkenlik ölçümü

Düşük ölçüm aralıklarında bile doğru ölçüm değerleri

Dondurulmuş sebzelerin üretimi çok fazla su gerektirir. Pasfrost, su tasarrufu sağlamak için suyu yeniden kullanmaya karar verdi: su, ters ozmoz sistemi (RO) içeren bir yeniden kullanım tesisinde arıtılıyor. RO sisteminin ana elemanı, suyun filtrelendiği membrandır. Bu membranın iyi durumda olması, tesisin doğru çalışması için ön koşuldur. Memosens iletkenlik sensörlerinin yardımıyla, membranın durumu güvenilir ve kolay bir şekilde izlenebilir.

Passendale, Belçika'daki Pasfrost tesisi ©Endress+Hauser

Passendale, Belçika'daki Pasfrost tesisi

Pasfrost tesisindeki ters ozmoz sistemi. ©Endress+Hauser

Sağlanan faydalar

  • Artık şüphe yok: Güvenilir iletkenlik ölçümleri, membranın durumu ve dolayısıyla RO tesisinin işleyişi hakkında net göstergeler verir.

  • Hassas ölçümler - çok düşük iletkenlik değerlerinde bile.

  • Tak ve çalıştır, kolay sensör değişimi, laboratuvarda kalibrasyon - Memosens teknolojisi, sensör kullanımını çok kolay hale getirir.

Pasfrost logo

“Endress+Hauser, her uygulama için uygun ürünü sağlayabildiğini bir kez daha gösterdi. CLS82D ile içme suyu kalitesini sağlamak için en uygun sensörü bulduk.”

Wallays
Pasfrost NV.

Zorluklar

Pasfrost, taze sebzeleri işleyerek dondurulmuş sebze üretiyor. Bu proses, sebzelerin yıkanması ve haşlanması gibi birçok su tüketen adım gerektirir. Pasfrost'un atıksu arıtma tesisinin yanı sıra ortaya çıkan atık suyun büyük bir kısmını içme suyuna arıttıkları bir suyu yeniden kullanım tesisi de bulunmaktadır. Pasfrost, saflaştırma için ultrafiltrasyon, UV dezenfeksiyonu ve RO gibi teknolojilere güveniyor. Atık suyun büyük bir bölümünü arıtmak için çoklu RO tesisine sahipler.

Yeniden kullanım için su

Ters ozmoz; iyonlar, moleküller veya parçacıklar gibi istenmeyen maddeleri uzaklaştırmak için yarı geçirgen bir membran kullanan bir su saflaştırma işlemidir. Ozmotik basıncın üstesinden gelmek için basınç uygulanır. Membranın basınçlı tarafında istenmeyen maddeler tutulurken saf su diğer tarafa geçer. Saflığı sağlamak ve yüksek su kalitesi elde etmek için membranların durumunun izlenmesi gerekir. Bu nedenle, RO girişinde ve membrandan sonra iletkenlik ölçülür.

İçme suyu ile ilgili yüksek hijyen gerekliliklerini yerine getirmek için RO tesislerinde düzenli olarak CIP yapılir. Birkaç haftada bir 40°C'de kostik soda veya asitle temizlenirler. İletkenlik sensörleri bu zorlu temizleme rutinine dayanmalıdır.

Çözümümüz

RO girişinde bir CLS21D sensörü takılıyken, çıkışta seçim Memosens CLS82D'den yana yapıldı. CLS82D ile, yarı geçirgen membranın çıkışındaki saflaştırılmış suyun daha da düşük iletkenlik değerleri bile hassas bir şekilde ölçülebilir. Hem CLS82D hem de CLS21D'nin bakım ihtiyacı çok düşüktür ve Memosenssayesinde kullanımı kolaydır. Liquiline CM44 transmiteri aracılığıyla değerler, membran rejenerasyonunu ve CIP döngülerini otomatik olarak kontrol eden PCS'e iletilir.

Sonuçlar

İletkenlik sensörlerinin yardımıyla Pasfrost, RO sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını izleyebiliyor. Suyun yeniden kullanımı sayesinde, geri dönüştürülmüş atık sulardan sürekli ve güvenilir bir şekilde yüksek kaliteli içme suyu üretilebiliyor. Bu sayede Pasfrost, su ihtiyacının dörtte üçünü, üretim tesisinin kendi geri dönüştürülmüş suyundan karşılıyor. Bu da, Pasfrost'un kentsel su kaynaklarından neredeyse bağımsız olmasını sağlıyor. Hem sürdürülebilir hem de uygun maliyetli bir çözüme güzel bir örnek.