Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Proses verimliliği için yakından izlenen buhar dağıtımı

Buhar dağıtım parametrelerinin doğru ölçümü proses verimliliğini güvenlikle birlikte sağlar

Minimum enerji kaybıyla buhar dağıtımı, yardımcı işletmelerde verimlilik hedeflendiğinde karşılaşılan önemli bir zorluktur. Kazan dairesinden son kullanım noktalarına kadar, yalıtımın zayıf olması, buhar kapanlarının düzgün çalışmaması ve kızgın buharın verimsiz bir şekilde soğutulması enerji dağıtım etkinliğini azaltabilir. Su çekici altyapıda yıpranmaya neden olabilir. Bu nedenle, en uygun buhar kalitesi için kuruluk derecesi sürekli ve doğru bir şekilde izlenmelidir. Teknolojilerimiz, buhar dağıtımını optimize etmeye yardımcı olur.

Nasıl yardımcı olabiliriz

Endress+Hauser; su çekici riskini azaltmaktan, kızgın buharın verimli bir şekilde soğutulmasına ve buhar kurutucularının ve basınç düşürücü vanaların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye kadar, alım satım transferleri dahil buhar dağıtımını doğru bir şekilde ölçmenizi ve optimize etmenizi sağlar. Eksiksiz 2 telli ölçüm ve izleme çözümleri portföyümüz, buhar tedariğinizin kullanılabilirliğini artırır ve güvenli ve verimli bir buhar dağıtımı için gereken kütle ve enerji dengesinin kurulmasına olanak tanır.

 • Enerji dağıtımının doğru bir şekilde izlenmesi ile proses verimliliğini artırın

 • Soğutma suyu kalitesi ve amin tüketimi izleme ile korozyon riskini azaltın

 • Endress+Hauser Heartbeat Teknolojisi ile uluslararası standartlara uygunluk sağlayın

Uygulamalar

Hassas buhar basıncı ölçümü

En uygun proses koşullarının sağlanmasında hassas buhar basıncı ölçümü hayati önem taşır. Basınç ile kontrol edilen proses sıcaklığı, ne ürün kaybına neden olacak kadar yüksek ne de sterilizasyonun gerçekleşmeyeceği kadar düşük olmalıdır.

Hassas buhar basıncı ölçümü
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser, yardımcı işletmelerdeki buhar uygulamaları için son derece uygun, geniş bir yüksek hassasiyetli basınç ölçüm cihazı portföyü sunar.

 • Sağlam ve hassas Cerabar basınç transmiterlerimize güvenin

 • Cerabar S ile tam ölçeğin ± %0,025'ine kadar hassasiyetle basınç ölçümünü gerçekleştirin

 • Dahili basınç ölçüm ve kompanzasyon seçeneği bulunan Prowirl akış ölçerlerimizi sisteminize entegre edin

Korozyon ve inhibitör maliyetlerinde azalma

Korozyon, tüm buhar dağıtım sistemlerinde sürekli karşılaşılan bir zorluktur ve ekipman arızasına neden olarak maliyeti yüksek duruş süresi riskini artırır. Aminlerin eklenmesi korozyon riskini azaltmaya yardımcı olsa da, bu tür katkı maddeleri pahalı olabilir ve hassas ölçüm ve iyi bir envanter yönetimi gerektirir.

Korozyon ve inhibitör maliyetlerinde azalma
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser, en uygun envanter yönetimini garanti etmek için güçlü ölçüm sistemleri sunar.

 • Kompak Promass A akış ölçerimizi kullanarak, okumanın ± %0,1'ine kadar hassasiyetle amin tüketimini ölçün

 • Yeniden siparişi zamanında vermek için amin tank seviyelerini doğru bir şekilde izleyin

 • Ekipmanlarınızı korozyondan etkili bir şekilde koruyun

Buhar kullanılabilirliğinin korunması

Gerekli proses parametrelerini karşılayacak şekilde sürekli buhar kullanılabilirliği sağlanması esastır. Buhar tedarik sistemindeki bir arıza, tüm üretimin durmasına neden olarak ciddi finansal sonuçlar doğurabilir.

Buhar kullanılabilirliğinin korunması
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser portföyü; buhar tedarikinin korunmasını, proses parametrelerinin karşılanmasını ve duruş riskinin en aza indirilmesini sağlamak için eksiksiz bir izleme teknolojileri serisi içerir.

 • Güçlü Omnigrad termometrelerimizle buhar sıcaklığını izleyin

 • Liquiphant siviç ürünlerimizi kullanarak buhar dağıtım kollektörünüzü koruyun

 • Liquiline pH, çözünmüş oksijen ve iletkenlik sensörlerini kullanarak kızgın buhar soğutucularında soğutma suyu kalitesini kontrol altına alın

Şeffaf buhar alım satım transferi

Sadece kuru buhar ile proses maksimizasyonu sağlandığı için, yardımcı işletmeler müdürü için harici bir kaynaktan buhar satın alırken alınan buharın enerji içeriğinin bilinmesi şarttır.

Şeffaf buhar alım satım transferi
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser, optimum prosesler ve şeffaf tedarikçi ilişkileri için giriş noktasında buhar kalitesinin sürekli izlenmesini sağlayan, tek başına entegre bir buhar ölçüm sistemi olan Prowirl'i sunar.

 • Ayrı bir akış bilgisayarı üzerinden akış, sıcaklık ve basınç değerlerini izleyin

 • Buharın kızgın, ıslak ya da kuru doymuş hallerden hangisinde olduğunu ve bunun derecesini belirleyin

 • Enerji ve kütle kompenzasyonunu, kuruluk oranını da göz önünde bulundurarak doğru şekilde yapın

Hassas buhar enerjisi ölçümü

Bir buhar dağıtım sistemi içinde enerji tüketiminin ve kayıpların çeşitli noktalarda hatalı veya güvenilir olmayan şekilde ölçülmesi, optimizasyona yönelik yanlış sonuçlara ve yanıltıcı eylemlere yol açabilir. Yardımcı işletmelerden sorumlu müdürler ölçümlerin hassasiyetine güvenebilmelidir.

Hassas buhar enerjisi ölçümü
Sahadaki uzmanlığımız

Engin enerji ölçümü ve kalibrasyon uzmanlığına dayanan Endress+Hauser Enerji Ölçümü Kanıtlama Servisi, enerji ölçümünün doğruluğunun kontrol edilmesini ve onaylanmasını sağlar.

 • Saha cihazlarının, proses kesintisini minimumda tutan veya hiç gerektirmeyen şekilde sahada kalibrasyonu ve doğrulanması için Endress+Hauser uzmanlarına güvenin

 • Enerji ölçümünüzün toplam belirsizliğini anlayın

 • Enerji ölçüm döngüsünün doğruluğunu artırma konusunda açık tavsiyeler elde edin

Buhar dağıtımında anahtar ölçüm noktaları

İşletme buharının tali hat ölçüm prosesi haritası ©Endress+Hauser
İşletme buharında kızgın buhar soğutma prosesi haritası ©Endress+Hauser
İşletme buharında basınç düşürme proses haritası ©Endress+Hauser
İşletme buharında alım satım transferi proses haritası ©Endress+Hauser

Avantajlar

Buhar dağıtım ve buhar tüketim sistemlerinin dengelenmesi büyük beceri ve bilgi gerektirir. Doğru ve güvenilir ölçüm, izleme ve buhar yönetimi sunan geniş kapsamlı ürün ve servislerimiz, enerji ve çevre yönetimi standartlarına uygun olarak verimli ve güvenli buhar dağıtımı ve tam şeffaflık sağlar. Buhar sisteminizin tamamında maksimum potansiyeli ortaya çıkaran entegre buhar yönetimi çözümleri için bizimle ortaklık kurun.

 • %15'e kadar

  kapsamlı enerji izleme çözümleri ile enerji tüketiminde sağlanan tasarruf

 • 7/24

  buhar sisteminizin tüm yaşam çevrimi boyunca yüksek ölçüm hassasiyeti ve işletme güvenliği

 • 10'larca milyon

  yardımcı işletmelerde başarıyla uygulanan sensör ve çözümlerden elde edilen tasarruf

Ürün portföyümüze göz atın!

İlgili Öyküler

Diğer endüstriler