Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Verimlilik ve güvenlik için optimize edilmiş buhar tüketimi

Buhar tüketiminin ve kalite parametrelerinin hassas ölçümü, ısı eşanjörü performansını en üst düzeye çıkarır

Buhar tüketimi optimizasyonu yardımcı işletmeler için süregiden bir zorluktur. Tesis müdürleri; ana maliyet kalemi olarak buhar alımı ve kullanımını sadece yakından izlemekle kalmayıp, aynı zamanda ısı eşanjörünü, boru tesisatını ve enstrümantasyonu ıslaklık ve ani basınç yükselmelerine karşı korurken ana proseslere ısı transferini verimli bir şekilde en üst düzeye çıkarmak için buharın %100 kuru doygun olmasını da hedeflemek zorundadır. Endress+Hauser'in teknolojileri ve uzmanlığı, çok sayıdaki bu zorunlulukların karşılanmasını sağlayabilir.

Nasıl yardımcı olabiliriz

Buhar tüketimi ölçümünün rakipsiz bir doğrulukla sağlanmasından, verimliliğe yönelik en alakalı temel performans göstergelerinin belirlenmesine destek vermeye kadar, Endress+Hauser en uygun buhar yönetimi için tercih edilen ortağınızdır. Kapsamlı ölçüm enstrümantasyonumuz ve izleme sistemlerimiz, verimli ısı transferi ve optimum ekipman güvenliği için buharın proseslerinize %100 kuru doymuş halde ulaşmasını sağlar.

 • 2 telli teknoloji kullanarak hat üzerinde, kuruluk derecesine göre kompanze edilmiş doğru ölçümlerle buhar sisteminizde kütle ve enerji dengesinin hassas bir şekilde kurulmasını sağlayın

 • Endress+Hauser'in dahili hata teşhisi, doğrulama ve izleme (Heartbeat Teknolojisi) fonksiyonları bulunan enstrümanlarını kullanarak enerji yönetimi (ISO 50001) ve çevre yönetimi (ISO 140001) standartlarına uyun

 • Uluslararası standartlara (IAPWS- IF97/ASME) göre kompanze edilmiş ıslak ve kuru buharı doğrudan ölçün

 • Uluslararası IAPWS- IF97/ASME standartlarına göre kompanze edilmiş ıslak ve kuru buharın doğrudan ölçümü

 • Prosese iletilen enerjiyi izleyerek verimliliği kontrol edin ve artırın

Uygulamalar

Tüm proses değişkenlerinin doğru ve güvenilir ölçümü

Herhangi bir endüstriyel proseste buharın verimli kullanımı, çeşitli proses parametrelerinin doğru bir şekilde ölçülmesine ve izlenmesine bağlıdır.

Tüm proses değişkenlerinin doğru ve güvenilir ölçümü
Sahadaki uzmanlığımız


Akış, basınç, sıcaklık, analiz ve seviye dahil buhardaki tüm proses değişkenleri için kapsamlı bir ölçüm enstrümantasyonu portföyü sunan Endress+Hauser, buhardan elde edilen ısının proseslerinize verimli bir şekilde aktarılmasını sağlar.

 • Proline Prowirl F 200 çok değişkenli vorteks akış ölçeri kullanarak ıslak buharı tespit edin ve buharın kütle ve enerji hesabı ile birlikte kuruluk derecesini ölçün

 • Cerabar M PMP51 gibi sensörlerle buharın besleme basıncını izleyin

 • Sağlam, kaynaklı Pt100 direnç termometresi serimiz Omnigrad (TR15 ve TH15) ile buharın besleme sıcaklığını kontrol edin

 • Kimyasal maliyetini azaltmak amacıyla kondensatın tekrar kullanılıp kullanılamayacağını tespit etmek için Turbimax ailesi bulanıklık sensörlerimiz veya Condumax iletkenlik sensörlerimizle kondensat kalitesini belirleyin

Isı eşanjörünün ve ürünün korunması


Isı eşanjörleri kaçaklara karşı korunmasız olabilir ve sonucunda ortaya çıkan buharla doğrudan temas durumu hem personel hem de ürünler için risk oluşturur.

Isı eşanjörünün ve ürünün korunması
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser teknolojileri, hem ısı eşanjörleri için daha yüksek koruma sağlar hem de herhangi bir arıza durumunda hızlı müdahaleyi mümkün kılar.

 • Turbimax sensörlerimizle kondensat bulanıklığı doğrulamasını kullanarak ısı transfer yüzeylerinin hasarlı olup olmadığını belirleyin

 • Hızlı sorun tespiti ile kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarın ve üretim kayıplarını en aza indirin

 • Isı eşanjörünün su çekicinden kaynaklı zarar görmesi riskini azaltmak için eşanjörün girişinde buhar kuruluğu derecesini kontrol edin

Isı eşanjörünün verimlilik doğrulaması

Isı eşanjörü verimliliği, hem buhar tarafında manyetit veya diğer malzemelerin birikmesi hem de ürün tarafında bozunmuş ürünün birikmesi ile tehlikeye girebilir ve bu durum maliyet etkinliğine önemli bir darbe vurur.

Isı eşanjörünün verimlilik doğrulaması
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser Memograph M, ısı eşanjörü tüketiminin ve enerji performansının gerçek zamanlı izlenmesi ve görüntülenmesi için bir enerji ve uygulama veri yöneticisi sunar.

 • Isı eşanjörünün performansını gerçek zamanlı olarak izleyin

 • Isı eşanjörü verimliliğindeki sapmaları hızla tespit edin

 • Maksimum üretim verimliliği ve güvenilirliği için müdahaleleri optimize edin

Enerji ölçümü doğrulaması

Yardımcı işletmeler müdürleri için önemli bir zorluk, buhar tüketiminin verimliliğini belirlemek için kullanılan ölçümlerin güvenilir olmasını sağlamaktır.

Enerji ölçümü doğrulaması
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser, buhar tüketiminde verimlilik ölçümlerinin doğruluğunu kontrol etmek ve onaylamak için bir Enerji Ölçümü Doğrulama Servisi sunuyor. Enerji ölçüm döngüsündeki tüm bileşenleri kontrol etmenin ve ölçüm doğruluğunun nasıl artırılacağına dair açık öneriler sunmanın yanı sıra, teknik uzmanlarımız proses kesintisini minimumda tutan veya hiç gerektirmeyen şekilde saha cihazlarınızın yerinde kalibrasyonunu ve doğrulamasını gerçekleştirir.

 • Enerji ölçüm döngüsü boyunca buhar ölçümlerinin kanıtlanmış doğruluğuna güvenin

 • Gelişmiş üretim verimliliği için buhar tüketiminizi ve kalitenizi optimize edin

 • Sorunların erken teşhisi ile duruş sürelerini azaltın ve güvenliği artırın

Buhar tüketiminde anahtar ölçüm noktaları

Gövde borulu ısı eşanjörü ile buhar tüketimi proses haritası ©Endress+Hauser
Plakalı ısı eşanjörü ile buhar tüketimi proses haritası ©Endress+Hauser

Avantajlar

Enerji ve yardımcı işletmelerin yönetimine ve günlük zorluklarınıza dair sahip olduğumuz derin bilgi, buhar uygulamalarına yönelik ürün ve servis portföyümüzün merkezinde yatıyor. Size tüm proses değişkenleri için tam şeffaflık getiren ve enerji ve çevre yönetimi standartlarına uyumu sağlayan servisler ve çözümlerle beraber kapsamlı bir hassas ve güvenilir ölçüm enstrümanı portföyü sunuyoruz. Güvenli, kullanılabilir, şeffaf ve verimli buhar tüketimi için Endress+Hauser'i seçin.

 • %5 ile 15 arası

  kapsamlı enerji izleme çözümleri ile enerji tüketiminde sağlanan tasarruf

 • 7/24

  buhar sisteminin tüm yaşam döngüsü boyunca kesintisiz operasyonel güvenlik

 • > 60 yıl

  yardımcı işletmelerde tecrübe

Ürün portföyümüze göz atın!

İlgili Öyküler

Diğer endüstriler