Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Doğal gaz proseslerinizin verimliliğini maksimuma çıkarın

Doğal gaz işleme, sıvılaştırma ve LNG tesislerinde üretkenliğinizi maksimuma çıkarın

Ham doğal gazda, değişebilen gaz bileşenleri ve dalgalanan proses ve çevre koşulları, doğal gaz işleme, sıvılaştırma trenleri ve ilgili tesislerin verimli, kesintisiz çalışması önünde zorluklar oluşturur. LNG depolama, dağıtım ve yeniden gaz haline getirme tesisleri de maksimum verimlilik için son teknoloji proses kontrolüne ihtiyaç duyar. Özetlemek gerekirse rekabette kalmanız için gaz değer zinciri boyunca tüm doğal gaz proseslerinde daha yüksek ölçüm doğruluğu ve gelişmiş kontrol gereklidir.

Nasıl yardımcı olabiliriz

Doğal gaz proseslerinizde daha fazla kontrol ve üretkenlik ve gaz kalitesi özelliklerini karşılamak için ihtiyaç duyduğunuz geniş kapsamlı saha enstrümantasyonu, çözüm ve servisleri sunuyoruz. Çözüm ve servislerimiz arasında doğal gaz akışları içerisindeki kirleticileri ve doğal gaz ve LNG kompozisyonunu ölçmek için kullanılan lazer tabanlı analizörler; tüm proses adımlarında ve sıvılaştırma tesislerinde yaş ve kuru gazların hassas akış ölçümü; su ve buhar analiz ve işlemleri ve LNG denetimli transfer çözümleri bulunur.

 • Gaz tatlandırma ünitelerinde güvenilir kılavuzlu radar seviye ölçümü.
  Doğal gaz işleme tesislerinde yaş ve kuru gazlarda ultrasonik akış ölçümü

 • Hat üzerinde eser miktarda H2O izleme: Ayarlanabilir Diyot Lazer Absorbsiyon Spektroskopi (TDLAS) analizörleri adsorban yatağı doygunluğunu ve moleküler filtreli dehidrasyon sistemlerinin yüksek verimlilikle kontrolünü sağlayacak değeri tespit eder

 • LNG kompozisyonunun doğru ölçümü: Kaiser Raman analizörler üretim sırasında ve çıkış denetimli transfer noktalarında enerji içeriğini (BTU değeri ve Wobbe endeksi) ve parasal değeri hesaplar

 • Yardımcı tesisler: Kurulumunuzun hasar görmesini engelleyecek ve işletme maliyetlerini düşürecek su ve buhar analizi ve işlemine özel geniş enstrüman ve çözüm portföyü

 • LNG denetimli transfer kamyon yükleme-boşaltma skidleri: LNG kamyon yükleme ve boşaltma çözümleri için tek kaynaktan komple tasarım, mühendislik, tedarik ve inşaat

Uygulamalar

Gaz tatlandırma ünitelerinde güvenilir seviye ölçümü

Rezervuarlardan gelen ham doğal gaz değişen oranlarda asit gazlara sahiptir (H2S ve CO2). Gaz tatlandırma üniteleri kimyasal bir soğurma prosesi ile asit gazları temizler. Tipik bir proses ünitesi kontaktör (soğurma) ve sıyırıcı (distilasyon) kolonlarına sahiptir. Bu kolonlarda etkin seviye kontrolü ünitenin dışına eşit amin akışı sağlayacak stabil çalışma için kritik önemdedir.

Amin işleme ünitesi
Sahadaki uzmanlığımız

Kılavuzlu radar teknolojisi ünitenin düzgün çalışması ve yüksek üretkenlik için benzersiz avantajlar sunar.

 • Değişen ürün ve proses koşullarında bile güvenilir ölçüm

 • Bakım gerekmez: Mekanik seviye enstrümanlarının aksine hareketli parça yoktur

 • HistoROM veri yönetiminden kolay devreye alma ve hata teşhisi

 • Kontrol veya varlık yönetimi sistemlerine kesintisiz entegrasyon

Hat üzerinde eser miktarda H2O izleme

Amin işlem ünitesinden çıkan tatlı doğal gaz, su buharı ile doyurulur. NGL geri kazanım üniteleri ve LNG üretimindeki kriyojenik prosesler için gereken çok düşük H2O konsantrasyonlarını (< 0,1 ppm) elde etmek için moleküler filtreli dehidrasyon kullanılır. Adsorban yatağındaki nem değerinin hızlı bir şekilde tespit edilerek operatörün, gaz akışını yeni rejenere edilmiş adsorban yataklı bir kaba yönlendirmesini sağlamak için son derece hassas bir ölçüm gereklidir.

Doğal gaz işleme tesisinde moleküler filtreli dehidrasyon sistemi
Sahadaki uzmanlığımız

TDLAS analizörlerimiz adsorban yatağı doygunluğunu ve değerini hızlıca tespit etmenize yardımcı olarak sizi görevinizde destekler.

 • Adsorban yatağı nem değerinin hızlı tespit edilmesi için Patentli Diferansiyel Spektroskopi tekniği, ppm altı seviyelerde H2O ölçümü

 • Lazer bazlı ölçüm, doğal gazdaki H2O tespitinde son derece seçici ve doğru sonuçlar verir ve metanol ve diğer kirleticilerden etkilenmez

 • Entegre geçirgenlik tüpü, otomatik analizör doğrulama kontrollerini destekler

 • Uygulama notumuzu inceleyin: Kuru LNG besleme gazında H2O ölçümü

Doğal gaz işleme tesislerinde ultrasonik akış ölçümü

Güvenilir akış ölçümü doğal gaz işlemenin optimize edilmesi ve operasyonel zorlukların minimuma indirilmesi için kritik önemdedir. Yaş gaz koşulları ve beslenen gazın kompozisyonundaki değişimler nedeniyle işin doğasında zorluklar mevcuttur. Dehidrasyon ve tatlandırma ünitelerine giden gaz akışının doğru ölçümü daha iyi proses verimliliği ve yeniden kaynatma aşırı yüklemesi ve kimyasal kayıpların minimuma indirilmesi için gereklidir.

Prosonic Flow G 300/500 ıslak ve kuru gazların ultrasonik akış ölçümünde yüksek hassasiyet sağlar
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser’in proses ultrasonik gaz akış ölçeri tatlandırma, dehidrasyon, ayırma ve NGL geri kazanımı gibi tüm gaz işleme adımlarında kuru ve yaş gazları ölçer

 • Gerçek zamanlı basınç ve sıcaklık kompanzasyonu sayesinde daha yüksek doğruluk ve proses kontrolü

 • Hacimsel akış, düzeltilmiş hacimsel akış, kütlesel akış, enerji akışı, kalorifik değer, Wobbe endeksi vb. değerleri kapsayan gelişmiş gaz analizi ile güçlü proses kontrolü

 • Otomatik hata teşhisi ve Heartbeat Teknolojisi ile cihaz doğrulama sayesinde proses güvenilirliği ve yüksek çalışma güvenliği

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için kompozisyon ölçümü

Üretim sırasında ve çıkış denetimli transfer noktalarında yakıtın enerji içeriğinin (BTU değeri ve Wobbe endeksi) ve parasal değerinin hesaplanması için LNG kompozisyonunun doğru ölçülmesi gereklidir. Kompozisyon verileri LNG ithalat / ihracat terminalleri, deniz yakıt ikmali ve kamyon yükleme operasyonlarındaki işlemler için vazgeçilmezdir. Tercihen numune almak zorunda kalmadan hızlı ve doğru bir analiz elde etmek istersiniz.

Terminalde LNG tankeri yükleme
Sahadaki uzmanlığımız

Kaiser Raman analizörü LNG kompozisyonunu doğrudan kriyojenik sıvı içerisinde ölçer, bir numuneyi buharlaştırmaya gerek kalmadan hızlı cevap alınmasını sağlar.

 • Saniyeler içerisinde sonuç veren LNG kompozisyonunun sürekli gerçek zamanlı ölçümü

 • Pilot™ kriyojenik prob, numune alma ve buharlaştırmaya gerek kalmadan LNG akışı içerisinde doğrudan ölçüme imkan tanır, ölçüm doğrulunu iyileştirir, kurulum maliyetlerini azaltır, analiz süresini dakikalardan saniyelere indirir ve riski düşürür

 • Raman Analizör Saha Kalibrasyon Aleti iletim yoğunluğunu ve kalibrasyonu GIIGNL denetimli transfer el kitabında açıklanan şekilde doğrular

Yardımcı tesisler: Su ve buhar için analitik çözümler

Su ve buhar doğal gaz işleme ve sıvılaştırmada önemli rol oynar. Buhar, enerji üretimi için veya ısıtma maddesi olarak kullanılır, örneğin asit gazı temizleme ünitelerinde solvent rejenerasyonu veya moleküler filtreli dehidrasyon yataklarında rejenerasyon gazı. Proses verimliliğini ve güvenliği maksimuma çıkarmak için ilave su, soğutma suyu ve buhar belirli kalite özelliklerini karşılamalıdır.

Bakım mühendisi bir Memosens sensörü kontrol ediyor
Sahadaki uzmanlığımız

Su ve buhar analizi ve işlemi için özel geniş bir enstrümantasyon portföyü sunuyoruz.

 • İlave su: Kaliteyi korumak ve buhar sistemlerinde ciddi korozyonu engellemek amacıyla kazan besleme suyu için bulanıklık, pH, iletkenlik ve klor veya ORP parametreleri gibi belirli şartlandırma özellikleri gereklidir

 • Buhar: Boru hattı korozyonunu ve ekipman tortulaşmasını engellemek için çözünmüş oksijen, pH ve katyon iletkenliği önemlidir

 • ATEX Bölge 2 Buhar Su Analiz Sistemi (SWAS) panellerimiz bir su/buhar çevrimini izlemek için gereken tüm ölçüm teknolojisine sahiptir

 • Sıvı analizi için Memosens akıllı dijital sensör teknolojisi ile en yüksek güvenilirlik ve çalışma süresini elde edin

 • Liquiline çoklu parametreli transmiter platformu ile 8 adede kadar sensör bağlayın, alandan ve maliyetten tasarruf edin

LNG denetimli transfer kamyon yükleme-boşaltma skidleri

LNG kamyon yüklemesi; enerji santrallerini, endüstriyel müşterileri ve mesken müşterilerini ve taşıma sektörünü bağlayan bir boru hattı bulunmadığında doğal gazın dağıtılmasına yardımcı olur. Numune almaya gerek olmadan enerji içeriğini belirlemek için miktar ve kompozisyon ölçümü sağlayan entegre ve kompakt bir çözüme ihtiyacınız vardır.

LNG denetimli transfer yükleme skidi
Sahadaki uzmanlığımız

LNG kamyon yükleme ve boşaltma çözümleri için komple tasarım, mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetleri ve entegre LNG kompozisyonu ölçümü ve enerji hesaplama özellikleri olan benzersiz küçük skid tasarımı sunuyoruz.

 • Kriyojenik uygulamalar için optimize edilmiş Coriolis kütlesel akış ölçerler ile hassas ve güvenilir miktar ölçümü

 • Miktarın ve kalorifik değerin doğrudan LNG akışında ölçülmesi için bir Kaiser Raman analizöre sahip hızlı ve doğru LNG kompozisyonu ölçümü. Bir buharlaştırıcı veya Gaz Kromatografına (GC) ihtiyaç yoktur

 • Uygunluk, güvenilirlik ve kabul: Tüm sistem için denetimli transfer onayı ve uygunluğu

 • Güvenlik ve kullanım kolaylığı maksimum üretim ve sistem kullanılabilirliğini garanti eder

Belirli kritik ölçüm noktaları arasında kontrol

Amin işleme proses haritası ©Endress+Hauser
İki yataklı adsorpsiyon proses haritası (Moleküler Filtreli Dehidrasyon) ©Endress+Hauser

Moleküler Filtreli Dehidrasyon

Doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz değer zinciri ©Endress+Hauser

Doğal gaz / LNG değer zinciri

Avantajlar

Doğru, gerçek zamanlı ölçümler doğal gaz / LNG proses zinciri boyunca verimliliğin temelini oluşturur. En uygun enstrümanlarımız ve çözümlerimiz üretkenlik sorunlarınızı çözmek için ihtiyaç duyduğunuz güvenilir veri ve proses kontrolünü sunar. Eğitimli satış ve servis personeli ağımızla doğal gaz üretim, gaz işleme, sıvılaştırma, taşıma, depolama ve dağıtım alanlarında proses verimliliğinizi, kullanılabilirliğinizi ve güvenliğinizi iyileştirmek için sizi destekliyoruz.

 • +20%

  TDLAS kullanarak moleküler filtreli yatak rejenerasyonları arasında kazanabileceğiniz çevrim süresi artışı

 • 10x

  Gaz kromatografisi/buharlaştırıcı ile kıyaslandığında Kaiser Raman optik analizörlerde LNG denetimli transfer uygulamalarında kanıtlanmış daha yüksek tekrarlanabilirlik

 • >3 milyon

  çok çeşitli endüstride dünya çapında kullanılan akış ölçer sayısı

Ürün portföyümüze göz atın!

İlgili Öyküler

Diğer endüstriler