Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Endress+Hauser Grubu Sürdürülebilirlik Raporu

Endress+Hauser'in sorumluluğu

Sürdürülebilirlik, aile şirketimizin kültürüne derinden yerleşmiş bir düşüncedir. Bu nedenle hedefimiz ekonomik başarıyı ekolojik ve sosyal sorumlulukla birleştirmektir. Sürdürülebilirlik raporunun bu hedefe doğru daha fazla ilerleme kaydetmemize yardımcı olması amaçlanmıştır.

Endress+Hauser'in sorumluluğu ©Endress+Hauser

Sürdürülebilirlik raporu

Sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutları kapsayan bütünsel bir kavram olarak ele alıyoruz. Bu üç boyutun hepsi yakından ilişkili ve birbirine bağlı. Yalnızca sosyal ve ekolojik sorumluluklarımızı yerine getirebildiğimizde uzun vadeli ekonomik başarıyı yakalayabiliriz. Diğer taraftan, sadece ekonomik açıdan başarılı şirketler çevreye ve topluma karşı sorumlulukları konusunda uygulama yapabilirler.

2014 yılından beri yayınlanmaktadır

2014 yılında Grup çapında kapsamlı bir sürdürülebilirlik raporlaması için gereken zemini hazırladık. Bu sırada, belirlenen ana göstergelere Grup genelinde erişmek için gereken şirket içi yapıları ve süreçleri oluşturduk. Elde edilen sonuçları ve bulguları, sürdürülebilirlik konusuyla yakından ilişkili çeşitli hedefleri içeren yeni Strateji 2020+ planlamamıza da dahil ettik.

EcoVadis denetimi

Ayrıca başarımızı EcoVadis denetiminin sonuçlarına göre de ölçüyor ve bunu her yıl iş süreçlerimizin sürdürülebilirliğini değerlendirmede kullanıyoruz. Hedefimiz denetlenen şirketler arasındaki en üst yüzde 25’lik dilimde yerimizi almak. Düzenli bir şekilde yapılan müşteri ve çalışan anketlerinden iyi sonuçlar elde etmek gelecekte de stratejik hedeflerimiz arasında yer alacak.

Bütünsel resim

Bu verileri satış büyümesi, satış getirisi ve özvarlık oranı gibi ekonomik göstergelerle birleştirerek şirketin gelişimine ilişkin bütünsel bir resim elde ediyoruz.

Sürdürülebilirlik raporumuzu buradan indirin

İletişim