Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Grup yönetimi

Yönetim Kurulumuzun ve Denetim Kurulumuzun görevleri ve sorumlulukları

Yönetim Kurulu'nun görevi, Denetim Kurulu'nun desteğiyle kurumsal stratejilerin günlük iş akışı içinde doğru kararlar alınarak uygulanması ve yönetilmesidir.

©Endress+Hauser

Yönetim Kurulu Üyeleri: Dr Manfred Jagiella, Dr Heiner Zehntner, Nikolaus Krüger, Pieter de Koning, COO Dr Andreas Mayr, CEO Matthias Altendorf, Jörg Stegert and CFO Dr Luc Schultheiss

©Endress+Hauser

Endress+Hauser Denetim Kurulu: Michael Ziesemer, Dr Hans Jakob Roth, Antonietta Pedrazzetti, Dr Heiner Zehntner, Thomas Kraus, Klaus Endress, Mathis Büttiker, Hans-Peter Endress.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri Denetim Kurulu tarafından atanır. Bu kurul, yıllık genel Toplantı'da faaliyetlerini açıklar. Bir başka deyişle, aile hissedarlarına karşı sorumludur.Kurulun her bir üyesinin açıkça tanımlanmış sorumlulukları bulunur. Endress+Hauser Grubu'nun genel sorumluluğu ise Yönetim Kurulu Başkanı'nın (CEO) omuzlarındadır.

Üyeler : Kurumsal Analitik İşletme Direktörü Dr Manfred Jagiella, Genel Hukuk Danışmanı Dr Heiner Zehntner, CSO Nikolaus Krüger, Bilişim Kurulu Başkanı Pieter de Koning, Operasyon Direktörü Dr Andreas Mayr, CEO Matthias Altendorf, IK Bölüm Başkanı Jörg Stegert ve Mali İşler Direktörü Dr Luc Schultheiss

Şirkete rehberlik etmek

Kurul üyeleri taslak halindeki stratejiyi belirler ve Denetim Kurulu'na danışarak bunu uygular. Bunu yapabilmeleri için üyelerin hem kendi alanlarında uzman olmaları, hem de genel bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu üyelerin görevi, trendleri ve gelişmeleri belirlemek ve bu bilgiyi kullanarak Grubun önündeki riskleri ve fırsatları tanımlamaktır.

Faaliyet koordinasyonu

Satış merkezleri veya üretim merkezleri gibi şubelerin bağımsız olarak çalışması Endress+Hauser'in kurumsal kültürünün bir parçasıdır. Bunların faaliyetlerinin spesifikasyonlar, anlaşmalar, toplantılar ve görüşmeler yoluyla koordine edilmesi ve kurumsal hedeflere ve amaçlara uygun hale getirilmesi kurulun görevidir.

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu'nun üyeleri Endress+Hauser Grubu'nun İcra Kurulu'na önemli konular hakkında tavsiye verir ve şirketin temel prensiplerine uyulup uyulmadığını kontrol eder. Önemli kararların alınabilmesi için Denetim Kurulu'nun onayı gereklidir.

Üyeler: Michael Ziesemer (Genel Başkan Yardımcısı), Dr Hans Jakob Roth, Antonietta Pedrazzetti, Dr Heiner Zehntner (Sekreter), Thomas Kraus, Klaus Endress (Genel Başkan), Mathis Büttiker and Hans-Peter Endress.