Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Kalibrasyon projelerinde hızlı geri dönüş süresi

24 günlük geri dönüş programına uygun şekilde 50 akış ölçerin doğrulanması ve servisi

Singapur merkezli bu polimer üreticisi ciddi bir zorlukla karşılaştı: 2018'in başında bakım için bir duruş planlandı, ancak üretim talepleri maksimum 24 günlük bir kesinti süresine izin veriyordu. Bu projedeki temel görevlerden biri, 2012 ve 2013'te satın alınmış ve kurulmuş olan 50 kritik akış ölçerin kalibrasyonunu içeriyordu ve bu görev Endress+Hauser tarafından başarıyla tamamlandı.

Kimya tesisinin gece görünüşü ©Endress+Hauser

Sağlanan avantajlar

  • 50 kritik akış ölçerin beş yıl çalıştıktan sonraki ilk kalibrasyonu

  • Doğrulama ve kalibrasyon için ayrılan 24 günlük kısa kesinti süresine uygunluk

  • Müşterinin Endress+Hauser'in kapsamlı kalibrasyon yetkinliğine duyduğu güven

  • İşin zamanında tamamlanması için hem atölye hem saha servislerinin birlikte sunulması

Zorluklar

Şirketin geri dönüş projesi planlamacıları, programlanan hedefleri gerçekleştiremeyeceklerinden korktular çünkü 50 akış ölçerin hizmet dışı bırakılması, temizlenmesi ve yeniden kalibre edilmesi gerekecekti. Her sayaç en az beş yıldır hizmette olduğundan, planlamacılar bazı akış ölçerlerin onarılması gerekebileceğini de hesaba kattı. Şirketin normalde kullandığı üçüncü parti laboratuvar, kesinlikle özel kalibrasyon gereksinimlerini karşılamada zorlanacaktı ve daha da kötüsü, herhangi bir onarım yapma kapasitesi yoktu.

Çözümümüz

Endress+Hauser Singapur, tek irtibat noktası olarak bir proje yöneticisi atadı. Her bir akış ölçerin kalibrasyon programının içerdiği adımlar:

  • Demontaj ve kimyasal temizlik

  • İlk inceleme ve fiili çalışmanın nerede yapılacağının belirlenmesi

  • Uygun standartlara göre kalibrasyon

  • Gereken onarım ve ayarlamalar

  • Tesis kayıtları için kalibrasyon belgeleri

  • Programa uygun şekilde üretim hattında yeniden kurulum