Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Biyoteknolojide fermantasyon izleme

Laboratuvardan prosese ölçüm tutarlılığı

Fermentörde dijital pH sensörü ©Endress+Hauser

Biyoteknoloji endüstrisinde, proses geliştirme sırasında kullanılan analitik sensörler marka ve tip açısından genellikle standardize edilir. Bu, proses daha sonra büyük ölçeğe geçirildiğinde veri tutarlılığının korunmasına yardımcı olur. Buna rağmen, firmalar güvenilir olmayan sensör sinyallerinden ve sinyal algoritması ve sensör kullanımıyla ilgili uyumsuzluklardan kaynaklanan önemli sorunlarla yine de karşılaşabilirler. Dijital sensörler, veri tutarlılığını garanti eden bir çözümün yanı sıra kolay ve tek tip sensör yönetimi için bir yol sunar.

Dijital sensörler ölçüm tutarlılığını nasıl geliştirir?

  • Dijital sensörler, %100 sinyal bütünlüğü sağlayarak ölçüm güvenilirliğini artırır.

  • Temas yüzeylerindeki nem ve tortular dijital sensörler için sorun değildir. Bu, özellikle otoklavlamadan sonra temas yüzeylerinde nem kalan laboratuvar uygulamalarında büyük bir avantajdır.

Biyoteknolojide fermantasyon izleme

  • Memosens sensörleri herhangi bir aşamada kullanılabilir - bir proses, laboratuvardan pilot ölçeğe ve sonrasında tam kapasiteye yükseltildiğinde bile. Bu, tüm geliştirme aşamalarında aynı sensör tipinin ve aynı algoritmanın kullanılması anlamına gelir.

  • Dijital sensörler; hat dışında stabil bir ortamda temizlenebilmeleri, kalibre edilebilmeleri ve ayarlanabilmeleri ve daha sonra prosese veya laboratuvar uygulamalarına yeniden kurulabilmeleri için kendi kalibrasyon verilerini taşırlar.