Yüksek organik madde ölçümüne yönelik ideal bir çözüm

CA80COD KOİ Analizörü ile tesisinizin her noktasında organik madde ölçümü

Hem evsel hem endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde en önemli ölçüm parametresi organik madde konsantrasyonunun ölçümüdür. Gerek işletme giderleri, gerekse arıtma veriminin artırılmasında organik madde kontrolü çok önemlidir. Organik madde konsantrayonu kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ölçümü ile belirlenir.
Arıtma tesisleri için özel olarak tasarlanmış olan CA80COD yüksek ölçüm hassasiyeti ile laboratuvar ile paralel sonuçlar verir.

Özellikler ve Faydalar

 • Evsel ve Endüstriyel atıksular için KOİ ölçümünde yüksek hassasiyet

 • 30 dakika içinde ölçüm sonucu

 • Dikromat ölçüm yöntemi ile laboratuvara paralel sonuçlar

 • Prosesiniz için kolay ve hızlı entegrasyon

 • Geniş KOİ ölçüm aralığı (0 - 20.000 mg/l)

 • Memosens teknolojisine uygun sensör girişi ile opsiyonel olarak 4 farklı parametrenin de aynı anda ölçülebilmesi

 • Dijital haberleşme seçenekleri ile kusursuz iletişim

 • Düşük reaktif kullanımı

 • Yerinde bakım kolaylığı

©Endress+Hauser

CA80COD KOİ Analizörü Uygulama Alanları

 • Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri

 • OSB merkez atıksu arıtma tesisleri

 • Yüksek organik madde içeriği olan endüstriyel atıksu arıtma tesisleri

 • İçme suyu arıtma tesisleri

 • Proses suyu