Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Klinker üretimi performansını optimize edin

Entegre online takip ve optimize yakıt yönetimi klinker üretimi performansını artırır

Çimento üretimi oldukça fazla enerji tüketimi gerektiren bir işlem olup, temel ve alternatif yakıtların karışımı hem çevre hem de proses maliyetleri üzerinde etkilidir.Proses içinde enerji maliyetlerinin toplamı, değişken maliyetlerin %65-75'ini oluşturabilir. Modern çimento tesislerinde enerjiden tasarruf sağlamak için hammadde karışımı fırına girmeden önce ısıtılır.Ayrıca enerji çıkışını azaltmak için alternatif yakıtlar kullanılarak yardımcı yanma noktaları oluşturulur.

Çimento fırını sürücüsü' yağının sıcaklık ve basınç ölçümü. ©Endress+Hauser

Sonuçlar

 • Enerji maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf

 • Ön ısıtıcı siklonlarındaki tıkanmaların engellenmesi

 • Hassas fırın proses kontrolü

 • Yakıcı performansı optimizasyonu

 • Çevre mevzuatlarına uyum için zehirli gaz emisyonunun azaltılması

Yaşadığınız zorluklar

Piro proses aşaması çimento üretimi prosesinin kalbi olarak bilinir.Çimento üretimi operasyonu maliyetlerinin büyük kısmını oluşturan bu proses aynı zamanda en çok geliştirme potansiyeline sahip olan aşamadır. Klinker üretiminde bu aşamada yaşanılan temel zorluklar ön ısıtıcıda oluşabilecek tıkanmaların engellenmesi, prosesin hassas bir biçimde ölçülmesi ve bu sıcak ve zorlu ortamda üretimin en üst seviyeye çıkartılmasıdır.

Çözümümüz

Klinker üretimi prosesinde en iyi sonuçları elde edebilmek için Endress+Hauser enerji verimliliğini optimize eden entegre bir paket sunmaktadır.İşin can alıcı noktası, enstrümantasyon kombinasyonunu (Cerabar S, Omnigrad S, Deltabar S, Solicap S/Soliwave M, Micropilot FMR57, Gammapilot M) doğru yapmaktır. Ayrıca komple servis portföyümüz kapsamında sunduğumuz yerel destek ile tesisinizin kullanılabilirliği teminat altındadır.

Uygulama detayları -1-

 • Siklondaki tıkanmalar Cerabar S basınç sensörü ile tespit edilir

 • Hızlı yanıt sağlayan veri transmiterleri bulunan Omnigrad S NiCo (Nikel Kobalt) veya SiN (Silikon Nitrür) termokupllar ile proses sıcaklığı ölçümü

 • Deltabar S fark basınç transmiterleriye döner fırın başında basınç düşmesi ölçümü

 • Kapasitif Solicap S yüksek sıcaklık probları veya Soliwave M temassız mikrodalga sensörler ile soğutucu çıkışı bacasında limit takibi

Fırın yakıtlarının yönetimi için optimize edilmiş paket

 • Micropilot temassız radar ile yakıt tankı seviyesi ölçümü

 • Promass F Coriolis ile ağır yakıtların kütlesel akış ölçümü

 • Memograph M RSG40 ile atık yakıt ısıtan buhar kazanının izlenmesi

 • Bunkerlerde kömür seviyesi ölçümü için ultrasonik sistemli Prosonic S

 • Tehlikeli yardımcı yakıt tankları için Levelflex kılavuzlu radar seviye ölçer

 • Soliwave M mikrodalga bariyeri ile yardımcı yakıtların limit seviye tespiti

 • Promass Coriolis veya T-Mass 65 termal akışölçer ile doğal veya biyogaz ölçümü

Prosesin düzgün çalışmasını sağlayan temel performans göstergeleri

 • Tıkanmaları engellemek için ön ısıtıcı bölmelerinde tıkanma ölçümü

 • Her bir siklon bölmesindeki sıcaklığın ve basıncın hassas regülasyonu

 • Ön ısıtıcıda ve fırında klinkerin tutulma süresinin hesaplanması

 • CO2 gazı emisyonu ölçümü, NOx gazı temizliği ve desülfürizasyon

 • Klinker katmanı üzerinden üflenen hava ile sağlanan klinker soğutma