Atıksu arıtma tesisinde güvenliği artırmak

Fosfat gideriminde kullanılan topaklaştırıcıların dozunun otomatik olarak belirlenmesi

Otomatik topaklaştırıcı dozlama uygulaması müşterilerin hem fosfat çıkış limitlerine uymasını hem de daha az kimyasal kullanarak ve çamur üreterek tasarruf etmesini sağlar.

Otomatik dozaj sistemli analiz çözümü. ©Endress+Hauser

Sonuçlar

 • Yıllık kimyasal topaklaştırıcı maliyetinden 26,000 € tasarruf (PAC)

 • Çamur üretiminde %2 azalma

 • Girişteki fosfat pik değerlere ulaşsa bile çıkış değerleri deşarj limitleri altında kalır

Müşterinin zorluğu

Yüksek endüstriyel atıksu yükü nedeniyle arıtma tesisi giriş değerleri değişkenlik gösterir. Topaklaştırıcının manuel dozlanması, resmi deşarj limit değeri olan 1 mg/l fosfat konsantrasyonunu sağlamakta yeterli değildi. Müşteri resmi deşarj limitine uyum sağlamakta ve kimyasal maliyetini etkili şekilde yönetmekte zorlanır.

Çözümümüz

Hedefe ulaşmanın en iyi yolu, çıkışta ve girişte fosfat ölçümüne dayanan ve kimyasal dozajını belirlemede kullanılan bir otomasyon sistemini uygulamaya koymaktır. Endress+Hauser’in otomasyon sistemi (Liquicontrol-P), her iki noktada da ölçüm yapabilen tek sistemdir:

 • Girişteki fosfat konsantrasyonunu kullanan algoritma “stokiyometrik” topaklaştırıcı miktarını belirler.

 • Çıkıştaki fosfat konsantrasyonu kullanılarak öncül regulator, müşterinin çıkış için istediği oranda belirleyebileceği (burada 0,8 mg/l) ayar noktasına uyum sağlayarak önceki topaklaştırıcı miktarını azaltır veya artırır.

Fosfat çöktürmesi ©Endress+Hauser

Çözüm bileşenleri

 • Enstrümanlar: 2 kanallı versiyon fosfat analiz cihazı (çıkış için CA71PH, CAT221 giriş için CAT221)

 • Donanım: PLC (Rockwell Automation Allen Bradly® CompactLogixTM)

 • Yazılım: Liquicontrol-P

 • Dozaj pompaları

 • Analiz cihazı,elektrik kutusu ve pompalar için dış ortam muhafazalı kabin

Sağlanan Faydalar

 • Çıkıştaki limit değerine her zaman uygunluk sağlar

 • Atıksu arıtma tesisinizin güvenli arıtma seviyesini optimize eder

 • Kimyasal maliyetlerini etkili bir biçimde yönetmenizi sağlar

 • Çamur üretimini azaltır