Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Liquiline Control CDC81 ile nitrojen & fosfat kontrol sistemi

Atık su arıtma tesisleri için verimlilikte artış ve maliyet tasarrufu

Liquiline Control CDC81, atıksu arıtma tesisinizde enerji ve maliyet tasarrufu sağlarken aynı zamanda güvenilir ve emniyetli çıkış değerleri sağlayan bir çözümdür. Biyolojik arıtma ve fosfat eliminasyonu sırasında çökeltici madde pompalarının dinamik yük bazlı kontrolünü sağlar.Aynı anda birden çok biyolojik aşamayı kontrol edebilen Liquiline Control, dijital veriyolu ve uzak iletişim teknolojileri sayesinde mevcut ortama hızlı ve kusursuz bir biçimde entegre edilebilir.

Liquiline Control CDC81 ©Endress+Hauser
Tablet üzerinden uzaktan erişim - CDC81 ©Endress+Hauser
Proses kontrol odasından görüntüleme - CDC81 ©Endress+Hauser
Kabin - CDC81 ©Endress+Hauser

Etkin ve güvenilir nütrient dekompozisyonu

Aktif bir kontrol sistemi nitrifikasyon prosesindeki değişim hızını tespit eder ve böylece geçiş aşamalarındaki biyolojik kütlenin davranışını doğrudan kontrol eder. Sistem, oksijen limiti noktasını nütrient konsantrasyonuna göre dinamik olarak belirler.Bu demektir ki yüksek yük, yüksek oksijen limitine eşitken düşük yük, düşük oksijen limitine eşittir.Sürekli çalışan bloverler söz konusu olduğunda ileri besleme kontrolü stratejisini kullanarak önleyici hazırlık yapar ve hızlı yük değişimlerini kompanze eder.

Yüke bağlı kimyasal fosfat eliminasyonu

Liquiline Control sürekli akış hızını ve fosfat ölçümünü kullanarak dozlama pompanızı kontrol eder ve fosfat eliminasyonunun verimli hale gelmesini sağlar.Bu sayede yüklerin veya akış hızlarının sürekli değişmekte olduğu durumlarda çökeltici dozunu hızlı bir biçimde ayarlayabilir.Bu da fosfat dönüşümünün en etkili biçimde yapılmasını sağlayarak daha az çökeltici kullanılmasını ve maliyetlerin düşmesini sağlar.Ayrıca çökeltici dozu optimizasyonu biyolojik kütlenin aşırı tuzlanmasını ve çamur hacimlerinin artmasını önler.

Proses güvenilirliği ve kontrolü

Liquiline Control, ölçüm değerlerinin sürekli elde edilmesi ve sinyal validasyonu sayesinde istikrarlı tesis operasyonu ve güvenilir tesis deşarjı sağlar.Herhangi bir ölçüm cihazı veya blover arızalandığında sistem, etkilenen kontrol döngülerini ilgili güvenlik durumuna getirir ve bir hata veya uyarı mesajı oluşturur.Seçici anahtar yardımıyla istediğiniz zaman ilk tesis operasyonu ayarlarına dönebilirsiniz.Montajdan sonra tesis personeli prosesler üzerinde her zaman tam kontrol sağlar.

Mevcut tesislere kolay entegrasyon

Liquiline Control temel olarak programlanabilir bir mantık denetleyici (PLC) ve bireysel sinyal arayüzlerine dayanan mimariye sahip, modüler ve genişletilebilir bir sistemdir.Tek başına veya çeşitli muhafaza konfigürasyonlarında merkezi olmayan şekilde kullanılabilen bu çözümün esnekliği mevcut proses kontrol sistemlerine hızlı ve kolay entegrasyonun yanı sıra mevcut ölçüm cihazlarının da kullanımına izin vermesidir.

Kullanıcı dostu uzak erişim

Liquiline Control, fieldbus teknolojisini kullanarak tüm uzak ölçüm verilerini örneğin kontrol odanız gibi merkezi bir noktaya aktarır.Bu sayede prosesleri ve kontrol ayarlarını kolayca takip edebilirsiniz.Ayrıca güvenli VPN üzerinden proses takibi özellikle hızlı ve kolaydır.Bu özellik, arıtma tesisi çalışanlarının ölçüm değerlerini ve parametrelerini istedikleri yerden ve her türlü hava koşulunda yönetebilmesini sağlar.

Liquiline Control - özellikler

 • Otomatik yük tespiti ve konsantrasyon ayarlı oksijen kontrolü

 • Birden çok biyolojik arıtma aşamasının aynı anda takibi

 • Ölçülen değerlerin ve sensör sinyallerinin doğrulanması

 • Lokal ve entegre kontrol ünitesi veya mevcut PCS'ye entegrasyon

 • Biyolojik arıtmanın düşük yükten pik yüke kadar sürekli veya aralıklı olarak operasyonu

 • Ani iniş çıkışların etkisini azaltan öngörücü kontrol stratejileri

 • Uzun denitrifikasyon aşamaları için yıkama yükü

 • Kimyasal fosfat eliminasyonu

 • Uzak erişim

Liquiline Control - ölçüm teknolojisi

 • Oksijen ölçümü

 • Amonyum ve ntirat ölçümü

 • Fosfat ölçümü

 • Akış ölçümü

Liquiline Control - servisler

 • Devreye alma

 • Operasyon sırasında optimizasyon

 • Uygulama eğitimleri

 • Uzaktan bakım