Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
İçme suyu, proses suyu, atıksu ve yardımcı tesisler için bulanıklık sensörleri ve transmiterler

Bulanıklık sensörleri ve transmiterler

Bütün endüstriler için güvenilir bulanıklık ve toplam/askıdaki katı madde ölçüm ürünleri

Bulanıklık ölçümü içme suyu üretiminde, atıksu arıtma tesislerinde atık izlemede ve çamur konsantrasyonu ölçümünde, tuzdan arındırma projelerinde deniz suyu girişlerinin izlenmesinde ve süt üretim tesislerinde ürün kaybı tespitinde olduğu gibi çok sayıda kritik uygulamada kalite güvencesi ve proses kontrolü amacıyla kullanılır. Aşağıdaki düğmeye tıklayarak toplam/askıdaki katı madde sensörlerimizin ve bulanıklık transmiterlerimizin uygulamanızda size nasıl destek olabileceğini öğrenin.

Bulanıklık sensörleri ve transmiterler

Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın

Applicator'e gidin

Bulanıklık sensörü nasıl seçilir

Bulanıklık sensörlerimiz ve transmiterlerimiz su, atıksu, gıda, kimyasal, ilaç ve enerji gibi sektörlerde kullanılır.
Sensör seçimi uygulamaya göre değişir: içme suyu gibi az bulanık ürünlerde nefelometrik sensörler seçilmelidir. Örneğin atıksu gibi bulanıklığın yüksek olduğu ürünlerde ölçüm için askıdaki katı madde sensörleri kullanılmalıdır. Aşırı dalgalı bulanıklık değerleri sergileyen uygulamalarda (örneğin ürün kaybını güvenilir şekilde tespit etmek için) absorbans sensörlerini kullanarak kesin ölçüm sonuçları elde edebilirsiniz.

  • İçme suyu, proses suyu, atıksu ve yardımcı tesisler için bulanıklık sensörleri ve transmiterler ©Endress+Hauser

Toplam/askıdaki katı madde ölçümü

Toplam/askıdaki katı madde sensörleri ölçüm için geriye saçılan ışık yöntemini kullanır. Bunlarda bir LED lamba ve 90 & 135 derecelik açılarda duran iki ışık dedektörü bulunur. Ürün içindeki katı parçacıklar LED lambanın yaydığı ışığın saçılmasına neden olur. Dedektörler gelen ışık yoğunluğunu kullanarak ürünün bulanıklığını veya katı madde içeriğini ölçer. Transmiter, toplam/askıdaki katı madde miktarını g/l veya %TS gibi istenen birimde gösterir.

Nefelometrik sensörlü bulanıklık ölçümü

Nefelometri tabanlı sensörler ISO 7027 / EN 27027 ile uyumlu bulanıklık ölçümü yapar. Bunlarda bir LED lamba ve 90 derecelik açıyla duran bir ışık dedektörü bulunur. Lambanın ürünün içine doğru yaydığı ışık, tanımlanan bölgedeki bir parçacığa çarpar çarpmaz dağılır. Bir dedektör, alınan ışığın yoğunluğunu elektrik sinyaline dönüştürür. Bu sinyal daha sonra son bulanıklık değerine dönüştürülerek istenen birimde transmiterde görüntülenir.

Absorpsiyon sensörleriyle bulanıklık ölçümü

Absorpsiyon prensibiyle çalışan bulanıklık ölçüm cihazları bir ürünün içindeki parçacıkların ışık absorbansını ölçer. Bunlarda bir LED lamba ve lambanın tam karşısında duran bir ışık dedektörü bulunur. Bu ikisinin arasında bulunan ürünün içindeki parçacıklar yayılan sinyallerin zayıflamasına neden olur. Bu zayıflama önce dedektör tarafından elektrik sinyaline ve daha sonra son bulanıklık değerine dönüştürülür. Gelişmiş sensörlerimizde ölçüm güvenilirliğini artırmak için farklı bir yol kullanan ikinci bir lamba-dedektör düzeneği bulunur.

Avantajlar

  • Toplam/askıdaki katı madde ölçümü ve bulanıklık ölçümü için gereken her türlü enstrümanın yanı sıra bunlara ait bulanıklık transmiterlerini ve aksesuarları temin ediyoruz.

  • Bulanıklık problarımız son derece esnektir. Bunları hiçbir ürün kaybı olmadan hızlı hat üzeri ölçüm için doğrudan boruya veya akış armatürüne monte edebileceğiniz gibi bir tutucuyla birlikte açık kanallara, havuzlara veya tanklara kurabilirsiniz.

  • Bulanıklık transmiterlerimiz bulanıklık ölçüm cihazlarının ölçüm sinyalini işler ve FNU (Formazin Nefelometrik Birimi), FTU (Formazin Bulanıklık Birimi), NTU (Nefelometrik Bulanıklık Birimi) gibi istediğiniz birimde görüntüler.

  • Bulanıklık sensörlerinizi akıllı katı hal referanslarımızı kullanarak doğrulayabilir ve kalibre edebilirsiniz. Uygulama çok basit olup örn. Formazin gibi sıvıların kullanılmasını gerektirmez.

  • Her türlü uygulama alanında kullanım için sabit montaj armatürleri, daldırma armatürleri, akış armatürleri ve geri çekilebilir armatürler gibi çok sayıda armatür mevcuttur.

İletişim

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merk. 8.Kat 34394 Mecidiyeköy/İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 403 6300
Faks: 0212 266 2775
E-posta gönder www.tr.endress.com