Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyeriniz

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct
Su ve atıksu endüstrilerinde amonyum, nitrat ve fosfat ölçümü için nütrient analizörleri ve sensörler

Nütrient analizörleri ve sensörler

Yüksek hassasiyette amonyum, nitrat, nitrit, fosfat ve toplam fosfor analizi ürünleri

Atıksu arıtma tesislerinin çıkışlarını kontrol eden nütrient analizörleri ve sensörler yasal yönetmeliklere uygunluk sağlar ve deşarj ücretlerini en aza indirir. Bu cihazlar atıksuda biyolojik arıtma sırasında havalandırma kontrolü ve çöktürücü dozlama optimizasyonu sağlar ve denitrifikasyon proseslerini izleyerek içme suyu, maden suyu ve proses suyunun güvenli şekilde tedarik edilmesine yardımcı olur. Kolorimetrik analizörlerimiz, optik sensörlerimiz ve nütrient analizi için iyon seçici elektrotlarımız hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki düğmeye tıklayın.

Nütrient analizörleri ve sensörler

Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın

Applicator'e gidin

Nütrient analizörleri ve sensörleri nasıl seçilir

Nütrient analizörleri ve sensörleri su ve atıksu endüstrisinde kullanılır. Bunların seçimi uygulamaya göre yapılmalıdır. Hızlı ve hassas proses kontrolü için hızlı trend ölçümü yapılması gereken durumlarda yerinde ölçüm yapan nitrat ve amonyak sensörlerini seçin. Su idaresi yetkilileri tarafından belirlenen sınır değerlere uymak için kritik kontrol noktalarının yüksek hassasiyette analiz edilmesi gerektiği durumlarda amonyak, nitrit, fosfat ve toplam fosfor ölçümü yapmak için kolorimetrik analiz cihazlarını seçin.

 • Bir sıvıdaki nütrient konsantrasyonu kolorimetrik ölçüm prensibi kullanılarak ölçülebilir. Yukarıdaki video kolorimetrik ölçüm prensibinin ne olduğuna ve nasıl çalıştığına ilişkin detaylı bilgi vermektedir.

Kolorimetrik analizörlerle nütrient analizi

Analiz edilen parametreyi “boyamak” için numuneye reaktifler eklenir. Daha sonra nütrientlerin belirli bir dalga boyundaki ışığı absorbe etmesi prensibine dayanılarak fotometrik renk yoğunluğu ölçümü yapılır. Absorpsiyon, boyalı nütrient konsantrasyonuyla doğru orantılı olup ön ayarlı kalibrasyon eğrileri kullanılarak hesaplanır. Renk reaksiyonu oluşturmak için doğru kimyasal forma sahip olmayan bazı nütrientlerin yüksek sıcaklıkta çürütücü reaktifi eklenerek önceden hazırlanması gerekir.

Optik sensörlerle nütrient analizi

Bu yöntem, nitrat iyonlarının UV ışığını yaklaşık 190 ila 230 nm aralığında absorbe etmesi prensibine dayanır. Ürün içinden bir flaş lambasının ultraviyole ışığı geçirilir. Işın bölünür ve filtreli iki alıcıya yönlendirilir. Bunlardan biri ışık yoğunluğunu ölçüm dalgaboyunda belirlerken diğeri referans dalgaboyunda belirler. İki ölçümün birbirine oranı ölçüm sonucu olarak kullanılır ve önceden belirlenmiş bir kalibrasyon eğrisi kullanılarak nitrat konsantrasyonuna dönüştürülür.

İyon seçci sensörlerle (ISE) nütrient analizi

İyon seçici elektrodun merkezinde ölçülecek spesifik iyonu seçen bir membran bulunur. Bu membranda iyonoforlar bulunur. Bunlar, iyonların ISE elektrotlarının içine seçici olarak “göç etmesini” sağlar. Bu elektrik yükü değişikliği bir elektrokimyasal potansiyel oluşturur. Bu potansiyel, sabit potansiyele sahip referans elektrotla karşılaştırılır. Bu değer iyon konsantrasyonuyla doğru orantılı olup ürünün rengi veya bulanıklığından etkilenmez.

Avantajlar

 • Nütrient analizörlerimiz ve sensörlerimiz hızlı hat üzeri ölçümden yasal yönetmeliklere uygun anlık analize kadar her türlü ihtiyacı karşılamanızı sağlar.

 • Analizörlerimiz laboratuvar ölçümlerine benzer standart kolorimetrik yöntemleri kullanır:
  - Amonyak reaktifleri: indofenol mavisi yöntemi
  - Fosfat reaktifleri: molibden mavisi yöntemi veya vanadat molibdat (sarı) yöntemi
  - Nitrit reaktifleri: naftilamin yöntemi

 • Tüm reaktifler raf ömrünü uzatmak için kullanıma hazır şekilde tedarik edilmektedir. Bunlar gerekli malzeme güvenlik bilgileri formlarıyla birlikte verilir (MSDS).

 • Numune koşullandırma sistemlerimiz atık su arıtmanın tüm aşamalarında güvenilir numune hazırlığı sağlar. Hava, su veya temizlik maddesiyle otomatik ters yıkama olanağı sunarlar.

 • Liquiline System CA80 analizörlerimize dört adede kadar Memosens teknolojili sensör bağlayarak ilave ölçüm cihazı kullanmadan prosesiniz hakkında daha fazla ayrıntı elde edebilirsiniz.

İletişim

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merk. 8.Kat 34394 Mecidiyeköy/İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 403 6300
Faks: 0212 266 2775
E-posta gönder www.tr.endress.com