Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyeriniz

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
Bütün endüstriler için iletkenlik sensörleri ve transmiterler

İletkenlik sensörleri ve transmiterler

Bütün endüstriler için yüksek hassasiyette iletkenlik ölçüm ürünleri

Birçok uygulamada proses kontrolü, kaçak tespiti, ürün ve su izleme için iletkenlik ölçümü kritik öneme sahiptir. Ultrasaf su, CIP çevrimleri, tehlikeli bölgeler veya hijyenik prosesler gibi her türlü çalışma koşulu ve ölçüm aralığı için güvenilir ve doğru ölçüm yapan enstrümanlar sunuyoruz. Aşağıdaki düğmeye tıklayarak kapsamlı kondüktif ve toroidal iletkenlik sensörlerinden, transmiterlerden ve kolaylık sağlayan kalibrasyon araçlarından oluşan portföyümüzü inceleyin.

İletkenlik sensörleri ve transmiterler

Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın

Applicator'e gidin

İletkenlik sensörü nasıl seçilir

İletkenlik sensörleri ve transmiterleri gıda, kimya, ilaç, su ve enerji gibi çok sayıda endüstride kullanılır. Sensör seçimi uygulamaya ve iletkenlik aralığına göre yapılmalıdır. Su ve ultrasafsu için söz konusu olan düşük iletkenliklerde kondüktif sensörler kullanılmalıdır. Yüksek iletkenliğe sahip ürünlerde (örn. süt, bira, bazlar, asitler, tuzlu su) toroidal sensörler ve ölçüm aralığının geniş olduğu uygulamalarda ise 4 elektrotlu sensörler kullanılmalıdır (örn. faz ayrımı).

  • Bir sıvının iletkenliği, kondüktif veya torodial ölçüm prensipleri kullanılarak ölçülebilir. Bu videoda bu ölçüm prensiplerinin ne olduğu ve nasıl çalıştıkları gösterilmektedir.

  • Dört elektrotlu iletkenlik ölçümü geniş bir ölçüm aralığı gerektiğinde veya sıvıdaki iyon konsantrasyon çok yüksek olduğunda kullanıma çok uygundur. Bu videoda bu ölçüm prensibinin nasıl çalıştığı gösterilmektedir.

Kondüktif sensörlerle iletkenlik ölçümü

Kondüktif problarda karşılıklı olarak duran iki elektrot bulunur. Elektrotlara alternatif voltaj uygulanarak üründe bir akım oluşması sağlanır. Bu akımın yoğunluğu, iki elektrot arasında hareket etmekte olan üründeki serbest anyon ve katyonların sayısına göre değişir. Sıvıda ne kadar çok serbest anyon ve katyon varsa sıvının elektrik iletkenliği ve akım miktarı o kadar fazladır. İletkenlik birimi olarak “Metre başına Siemens” kullanılır.

Kondüktif 4 elektrotlu sensörlerle iletkenlik ölçümü

Ürün içinde bulunan yüksek iyon konsantrasyonu iyonların karşılıklı olarak itilmesine ve dolayısıyla akımda bir azalma oluşmasına neden olur. Bu olaya “polarizasyon etkisi” denir. Bu etki, iletken probların ölçüm doğruluğunu etkileyebilir. 4 elektrotlu sensörlerde akım içermeyen ve bu nedenle polarizasyon etkisinden etkilenmeyen iki elektrot bulunur. Bu elektrotlar ürün içindeki potansiyel farkını ölçer. Bağlı bir transmiter ölçülen potansiyel farkını ve akımı kullanarak iletkenlik değerini hesaplar.

Toroid/indüktif sensörlerle iletkenlik ölçümü

Bir aktarım ve alım bobini bulunan toroidal problarda iletkenlik ölçümü birkaç adımda gerçekleşir:

  1. Bir osilatör, aktarım bobininde alternatif (değişmeli) bir manyetik alan oluşturarak üründe bir voltaj oluşmasına neden olur.

  2. Ürünün içindeki katyonlar ve anyonlar hareket etmeye başlayarak alternatif akım üretir.

  3. Bu akım, alternatif bir manyetik alan oluşmasına ve böylece alıcı bobinde bir akım oluşmasına neden olur.

Akım yoğunluğu ve iletkenlik, ürün içindeki serbest iyonların sayısı arttıkça fazlalaşır.

Avantajlar

  • İşlerinizi kolaylaştıracak ve doğru ölçüm yapmanızı sağlayacak iletkenlik kalibrasyon çözeltileri ve iletkenlik kalibrasyon standartları temin ediyoruz.

  • İletkenlik sensörlerinin kesin hücre sabiti fabrikada ölçülür ve sertifikalandırılır.

  • İletkenlik sensörleri ve transmiterleri ürün portföyümüz bütün iletkenlik ölçüm aralıklarını kapsar ve yaygın olarak kullanılan tüm proses bağlantıları mevcuttur.

  • İletkenlik sensörü ve transmiterden oluşan kompakt cihazlar, gıda endüstrisi için son derece uygundur.

İletişim

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merk. 8.Kat 34394 Mecidiyeköy/İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 403 6300
Faks: 0212 266 2775
E-posta gönder www.tr.endress.com