Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
UV absorpsiyonu, NIR ve VIS için proses fotometreleri

Proses fotometreleri

Tüm endüstrilerde UV absorpsiyonu ve NIR / VIS absorpsiyonu ölçüm ürünleri

UV absorpsiyonu, NIR ve VIS proses fotometreleri hassas ve standartlara uygun hat üzeri konsantrasyon, renk ve bulanıklık ölçümü sağlar. Hijyenik tasarımları sayesinde kromatografi, fermentasyon, filtrasyon, faz ayrımı ve kristalizasyon uygulamalarına son derece uygundur. Sıcaklık ve basınç istikrarı sayesinde ısı eşanjörlerinde kaçak tespiti veya kondensat izleme uygulamarında güvenlik sağlar. Kapsamlı proses fotometreleri portföyümüzü incelemek için aşağıdaki düğmeye tıklayın.

Proses fotometresi nasıl seçilir

Proses fotometrelerimiz ilaç, gıda, kimya ve petrol ve gaz endüstrileri gibi çok sayıda sektörde kullanılmaktadır. Sensör elemanı, uygulamaya göre seçilmelidir. Optik sensörün dalgaboyu seçimi ihtiyaca göre yapılmalıdır. Örneğin hücre büyümesi ölçümü için NIR absorbansı kullanılırken renk ölçümü için çift dalgaboyu ölçümü yapılır. Filtre kontrolü için ışık saçılma yöntemini kullanan bulanıklık sensörlerini seçin ve tehlikeli alanlarda kullanım onaylı proses fotometrelerini kullandığınızdan emin olun.

UV absorpsiyonu, NIR ve VIS için proses fotometreleri ©Endress+Hauser

Absorbans ölçümü

Absorbans ölçümü, yayılan ışığın Lambert-Beer kanununa göre ürünle etkileşime girmesi prensibine dayanır. Bir ışık kaynağı ürün içinden geçen bir ışınım üretir ve yayılan bu ışınım detektör tarafında ölçülür. Dalgaboyu ölçümü için bir filtreden geçen ışığın yoğunluğu bir fotodiyot tarafından belirlenir ve fotoelektrik akıma dönüştürülür.

Alınan ışığın yoğunluğu, ölçülmekte olan maddelerin konsantrasyonuyla doğru orantılıdır. Absorpsiyon birimlerine (EU) veya optik yoğunluğa (OD) son dönüştürme transmiterde yapılır.

©Endress+Hauser

Absorbans = üretilen ışığa bağlı olarak ışığın zayıflama derecesinin ölçülmesi

Saçılan ışık yöntemiyle bulanıklık ölçümü

Bulanıklık ölçümünde bir ışık kaynağı, ürünün içine odaklı bir ışın demeti yayar. Bu ışın demeti ürünün içinde bulunan partiküllere çarparak saçılır. Saçılan bu ışık, alıcılar tarafından ölçülür ve böylece bulanıklık belirlenir. Düşük bulanıklıkta, 11°’lik ileri saçılma yöntemi kullanılabilecek uygun bir yöntemdir. Küçük parçacıklar düşük saçılma yoğunluğuna neden olurken büyük parçacıklar yüksek saçılma yoğunluğuna neden olur. Böylece filtre kırılmaları anında tespit edilebildiğinden bu yöntem filtrasyon izleme uygulaması için mükemmel bir seçimdir.

©Endress+Hauser

Avantajlar

  • UV absorpsiyonu, NIR, VIS ve bulanıklık proses fotometrelerimizle hat üzeri ölçüm, numune almaya ve laboratuvarda ölçüme harcanan zamandan tasarruf sağlar ve ürünlerin kontamine olmasını engeller.

  • Proses fotometrelerimiz tek bir Liquiline CM44P transmiter kullanılarak diğer pH, iletkenlik veya oksijen sensörleriyle bir arada kullanılabilir. Böylece proses kalitesi takibi için mükemmel bir uygulama paketi elde etmiş olursunuz.

  • Basit yapılı, optik ölçüm prensibine göre çalışan spektrofotometrelerimiz reaktif olmadan çalışır ve diğer parametrelerle çapraz duyarlılığı düşüktür.

  • Standartlar ile yapılan karmaşık sıvı kalibrasyonunun yerini alan ve bakım ihtiyacını azaltan NIST’e göre izlenebilir sertifikalı kalibrasyon filtreleri sunmaktayız.

  • Proses fotometreleri için düşük hacimli akış hücreleri hızlı ölçüm ve optimum ürün verimliliği sağlar.