Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
İçme suyu, geri dönüşüm suyu ve havuz suyu dezenfeksiyonu için klor sensörleri ve transmiterler

Dezenfeksiyon ve klor sensörleri ve transmiterler

Klor ve brom bazlı dezenfektanların güvenilir ölçümü için ürünler

Sistematik dezenfeksiyon, su arıtmada önemli bir adımdır ve birçok alanda insanları ve sistemleri korumak için yasal olarak gereklidir. Bununla birlikte, dezenfektanların yüksek dozda kullanımı toksik bir etki yaratabilir. Serbest klor, klor dioksit, toplam klor ve serbest brom sensörlerimiz, mevzuata uygun dezenfeksiyon sağlamak için içme suyunu, proses ve geri dönüşüm suyunu, havuz suyunu veya deniz suyunu izler. Dezenfeksiyon sensörlerimizin ve transmiterlerimizin sizin uygulamanızı nasıl destekleyebileceğini öğrenmek için aşağıdaki kutuya tıklayın.

Brom ve klor sensörlerimizin ve transmiterlerimizin seçimi uygulamaya bağlıdır:

Serbest klor, kolay kullanımı ve güçlü dezenfektan etkisi nedeniyle su arıtmadaki en önemli dezenfektandır. Serbest klor sensörleri aşağıdaki uygulamalarda kullanılır:

 • İçme suyunda - yeterli dezenfeksiyonu garanti etmek için

 • Gıdada - hijyenik şişeleme ve paketleme sağlamak için

 • Havuz suyunda - dezenfektanı verimli şekilde dozlamak için

Klor dioksit

Klor dioksit, daha az korozif ve pH değerinden bağımsız olduğu için giderek daha fazla tercih edilen bir dezenfektan haline geliyor. Klor dioksit sensörleri aşağıdaki uygulamalarda kullanılır:

 • Soğutma sistemleri veya kulelerinde

 • İçme suyunda

 • Paketlenmiş sebzeler için yıkama suyunda

 • ClO2'nin ters ozmozu bozmasını önlemek için tuzsuzlaştırma tesislerinde

Toplam klor, deşarj suyunda dezenfektan kalıntılarının tespiti için iyi bir göstergedir. Sensörler AAT'lerde aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

 • Çıkış suyunun dezenfeksiyon durumunu ölçmek için.

 • Suyun geri kullanımını kontrol etmek için

Serbest brom

Serbest brom, deniz suyunun benzersiz kimyasal özellikleri nedeniyle genellikle deniz suyu içeren uygulamalarda kullanılır. Serbest brom sensörleri aşağıdaki uygulamalarda kullanılır:

 • Deniz suyu geri kullanımı ve proses suyunda

 • Tuzsuzlaştırma tesislerinde

 • Balık çiftliklerinde - yeterli atık su dezenfeksiyonunu sağlamak için

 • Yüksek pH değerleriyle karakterize edilen soğutma sistemlerinde

 • Termal kaplıcalarda

Bir sıvının klor içeriği, amperometrik ölçüm prensibi kullanılarak belirlenebilir. Bu videoda bu ölçüm prensibinin açıklaması ve çalışma şekli gösterilmektedir.

Amperometrik ölçüm prensibi

Klor dioksit ölçümü için kullanılan sensörlerde üründen ince bir membranla ayrılmış bir çalışma elektrodu bulunur. Üründe bulunan klor dioksit bu membrandan geçer ve çalışma elektrodunda indirgenir. Karşı elektrot ve elektrolit sayesinde devre tamamlanır. Çalışma elektrodundaki elektron indirgenmesi, ürün içindeki klor konsantrasyonuyla doğru orantılıdır. Bu işlem geniş bir pH ve sıcaklık aralığında çalışabilir.

Amperometrik klor ölçüm prensibi ©Endress+Hauser

Serbest klor ölçümü

Serbest klor ölçümü de benzerdir. Burada, hipoklorik asit membrandan geçerek reaksiyona neden olur. Üründeki hipoklorik asit miktarı pH değerine göre değişir. Bu bağımlılık, akış armatüründeki pH ölçümü ve transmiterdeki dengeleme yoluyla kompanze edilir.

Serbest brom ölçümü, serbest klor ölçümüne çok benzer şekilde çalışır ancak daha alkali bir aralıkta gerçekleştirilebilir.

Toplam klor ölçümü

Toplam klor ölçümünde ise hipoklorik asitin yanı sıra yer alan kloraminler karmaşık bir reaksiyon sistemi oluşturur.

Avantajlar

 • Transmiter ve aksesuarlarıyla birlikte su dezenfeksiyonunun izlenmesinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan serbest klor sensörlerini, toplam klor sensörlerini, klor dioksit sensörlerini ve serbest brom sensörlerini sunuyoruz.

 • Klor sensörlerimiz ve transmiterlerimiz ve brom sensörlerimiz, en temel işlevlerden çok kanallı ve çok parametreli ölçüme kadar tüm gereklilikleri karşılar.

 • Uygulamada tam esneklik sağlayamak için klor problarımız ve brom problarımız kanallar ve havuzların yanı sıra akış armatürlerine de monte edilebilir şekilde tasarlanmıştır.

 • Kullanıma hazır dezenfeksiyon izleme panellerimizi inceleyin. Bunlar sensör, transmiter, armatür, filtre, çek valf, vb. gereken her türlü elemanı içerir ve ihtiyacınız olan eksiksiz ve kompakt ölçüm noktasını sağlar.