Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Bütün endüstriler için iletkenlik sensörleri ve transmiterler

İletkenlik sensörleri ve transmiterler

Bütün endüstriler için yüksek hassasiyette iletkenlik ölçüm ürünleri

Birçok uygulamada proses kontrolü, kaçak tespiti, ürün ve su izleme için iletkenlik ölçümü kritik öneme sahiptir. Ultrasaf su, CIP çevrimleri, tehlikeli bölgeler veya hijyenik prosesler gibi her türlü çalışma koşulu ve ölçüm aralığı için güvenilir ve doğru ölçüm yapan enstrümanlar sunuyoruz. Aşağıdaki düğmeye tıklayarak kapsamlı kondüktif ve toroidal iletkenlik sensörlerinden, transmiterlerden ve kolaylık sağlayan kalibrasyon araçlarından oluşan portföyümüzü inceleyin.

İletkenlik sensörü nasıl seçilir

İletkenlik sensörleri ve transmiterleri gıda, kimya, ilaç, su ve enerji gibi çok sayıda endüstride kullanılır. Sensör seçimi uygulamaya ve iletkenlik aralığına göre yapılmalıdır. Su ve ultrasafsu için söz konusu olan düşük iletkenliklerde kondüktif sensörler kullanılmalıdır. Yüksek iletkenliğe sahip ürünlerde (örn. süt, bira, bazlar, asitler, tuzlu su) toroidal sensörler ve ölçüm aralığının geniş olduğu uygulamalarda ise 4 elektrotlu sensörler kullanılmalıdır (örn. faz ayrımı).

Bir sıvının iletkenliği, kondüktif veya torodial ölçüm prensipleri kullanılarak ölçülebilir. Bu videoda bu ölçüm prensiplerinin ne olduğu ve nasıl çalıştıkları gösterilmektedir.

Dört elektrotlu iletkenlik ölçümü geniş bir ölçüm aralığı gerektiğinde veya sıvıdaki iyon konsantrasyon çok yüksek olduğunda kullanıma çok uygundur. Bu videoda bu ölçüm prensibinin nasıl çalıştığı gösterilmektedir.

Kondüktif sensörlerle iletkenlik ölçümü

Kondüktif problarda karşılıklı olarak duran iki elektrot bulunur. Elektrotlara alternatif voltaj uygulanarak üründe bir akım oluşması sağlanır. Bu akımın yoğunluğu, iki elektrot arasında hareket etmekte olan üründeki serbest anyon ve katyonların sayısına göre değişir. Sıvıda ne kadar çok serbest anyon ve katyon varsa sıvının elektrik iletkenliği ve akım miktarı o kadar fazladır. İletkenlik birimi olarak “Metre başına Siemens” kullanılır.

Kondüktif iletkenlik ölçüm prensibi ©Endress+Hauser

Kondüktif 4 elektrotlu sensörlerle iletkenlik ölçümü

Ürün içinde bulunan yüksek iyon konsantrasyonu iyonların karşılıklı olarak itilmesine ve dolayısıyla akımda bir azalma oluşmasına neden olur. Bu olaya “polarizasyon etkisi” denir. Bu etki, iletken probların ölçüm doğruluğunu etkileyebilir. 4 elektrotlu sensörlerde akım içermeyen ve bu nedenle polarizasyon etkisinden etkilenmeyen iki elektrot bulunur. Bu elektrotlar ürün içindeki potansiyel farkını ölçer. Bağlı bir transmiter ölçülen potansiyel farkını ve akımı kullanarak iletkenlik değerini hesaplar.

Dört elektrotlu kondüktif iletkenlik ölçüm prensibi ©Endress+Hauser

Toroid/indüktif sensörlerle iletkenlik ölçümü

Bir aktarım ve alım bobini bulunan toroidal problarda iletkenlik ölçümü birkaç adımda gerçekleşir:

 1. Bir osilatör, aktarım bobininde alternatif (değişmeli) bir manyetik alan oluşturarak üründe bir voltaj oluşmasına neden olur.

 2. Ürünün içindeki katyonlar ve anyonlar hareket etmeye başlayarak alternatif akım üretir.

 3. Bu akım, alternatif bir manyetik alan oluşmasına ve böylece alıcı bobinde bir akım oluşmasına neden olur.

Akım yoğunluğu ve iletkenlik, ürün içindeki serbest iyonların sayısı arttıkça fazlalaşır.

İndüktif iletkenlik ölçüm prensibi ©Endress+Hauser

Avantajlar

 • İşlerinizi kolaylaştıracak ve doğru ölçüm yapmanızı sağlayacak iletkenlik kalibrasyon çözeltileri ve iletkenlik kalibrasyon standartları temin ediyoruz.

 • İletkenlik sensörlerinin kesin hücre sabiti fabrikada ölçülür ve sertifikalandırılır.

 • İletkenlik sensörleri ve transmiterleri ürün portföyümüz bütün iletkenlik ölçüm aralıklarını kapsar ve yaygın olarak kullanılan tüm proses bağlantıları mevcuttur.

 • İletkenlik sensörü ve transmiterden oluşan kompakt cihazlar, gıda endüstrisi için son derece uygundur.

İndir

  Conductivity measurement in industrial processes

  Selection and engineering guide for different industries and applications.