Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri için TOK, KOİ ve SAK analizörleri

TOK, KOİ ve SAK analizörleri

Evsel ve endüstriyel atıksu arıtmada yüksek hassasiyetli toplam parametre analizi ürünleri

TOK, KOİ ve SAK analizörleri yüzey suyu, evsel atıksu ve endüstriyel atıksuyun organik yükünü değerlendirmek için kullanılır. Bu sensörler toplam organik karbon, kimyasal oksijen ihtiyacı ve spektral absorpsiyon katsayısı ölçümü sağlar. Çıkış hattında ölçüm, yasal yönetmeliklere uygunluk sağlar. Giriş hattında kullanılan analizörler ise pik yükleri önlemeye ve proses kontrolü optimizasyonuna yardım eder. Kolorimetrik analizörlerimiz, yüksek sıcaklık analizörlerimiz ve optik sensörlermiz hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki düğmeye tıklayın.

Toplam parametre ürünleri nasıl seçilir

TOK ve KOİ analizörleri kesin analiz gerektiğinde "gerçek" TOK ve KOİ değerlerini verir

  • suyla ilgili yasal gereksinimlere uygunluk sağlar

  • atıksu arıtma tesislerinin temizlik kapasitesini hesaplamayı sağlar

  • endüstriyel deşarjların "kirleten öder" prensibine göre faturalandırılmasını sağlar

Yüzey suyu ve akarsu izleme için SAK problarını seçin. Bunlar ayrıca önemli dalgalanmaların olmadığı evsel atıksuda KOİ ve TOK eşdeğerlerini düşük maliyetle ölçmeniz gerektiğinde en iyi seçenekitir.

Bir sıvının kimyasal oksijen ihtiyacı kolorimetrik ölçüm prensibi kullanılarak ölçülebilir. Yukarıdaki video kolorimetrik ölçüm prensibinin ayrıntıları ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi vermektedir.

Dikromat yöntemiyle KOİ analizi

Kimyasal oksijen ihtiyacı, bir numunedeki oksitlenebilir tüm maddeleri tamamen oksitlemek için gereken oksijen miktarını belirtir. KOİ'yi belirlemek için numunenin ısıtılması ve çürütme reaktifleri eklenerek hazırlanması gerekir. Çürütmeden sonra numunenin rengi değişir. Renk değişimi, karbon bileşiklerinin konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. Bu ölçüm fotometrik olarak yapılır ve nihai değer önceden ayarlanan absorpsiyon eğrileri kullanılarak belirlenir.

Kolorimetrik ölçüm prensibi ©Endress+Hauser

Yüksek sıcaklık anlizörleriyle KOİ analizi

Analizör, NDIR (dağılmayan kızılötesi) yöntemini kullanarak termik katalitik yanma yoluyla üretilen CO2'yi ölçer. Bu sistem birbirine bağlı iki çevrimle çalışır. Sıvı çevrimde, sulu numune asidik hale getirilir ve inorganik karbon elimine edilir (sıyırma). Daha sonra numune bir filtreden geçirilerek partiküller ayrılır. Bu işlemin ardından fırına verilir ve yakılır. Yanmayla oluşan gaz soğutulur ve NDIR dedektörü kullanılarak CO2 içeriği belirlenir.

UV sensörlerle spektral absorpsiyon katsayısı analizi

Bu yöntem birçok organik maddenin 254 nm'de UV ışığı absorbe etmesi prensibine dayanır. Bir flaş lambasının UV Işını bölünür ve filtreli iki alıcıya yönlendirilir. Bunlardan biri ışık yoğunluğunu ölçüm dalgaboyunda belirlerken (254 nm) diğeri referans dalgaboyunda (550 nm) belirler. İki ölçümün birbirine oranı ölçüm sonucu olarak kullanılır ve önceden belirlenmiş bir kalibrasyon eğrisi kullanılarak SAK değerine dönüştürülür.

Optik SAK ölçüm prensibi ©Endress+Hauser

Avantajlar

  • TOK, KOİ ve SAK analizörlerimiz hızlı hat üzeri ölçümden yasal yönetmeliklere uygun anlık analize kadar her türlü uygulamada kullanılabilir.

  • Standart ve kesin ölçüm sağlayan KOİ ve TOK standartlarımız ve reaktiflerimiz mevcuttur. Bunlar gerekli tüm malzeme güvenlik bilgileri formlarıyla birlikte verilir (MSDS).

  • Numune koşullandırma sistemlerimiz toplam organik karbon takibi için homojen numuneler hazırlamanıza yardım eder. KOİ analizinde bir Y süzgeç, prosese kolay entegrasyon sağlar. Doğru miktarda katı madde içeren temsili numune sağlar.

  • Liquiline System CA80 analizörlerimizle dört adede kadar Memosens teknolojili sensörü bağlayarak ilave ölçüm cihazı kullanmadan prosesiniz hakkında daha fazla ayrıntı elde edebilirsiniz.

  • Optik SAK sensörlerimiz reaktif gerektirmeden doğrudan hat üzerinde ölçüm sağlar. Sensör, temiz su ve endüstriyel atık su gibi geniş bir uygulama yelpazesinde kullanım olanağı sağlayan teknik özelliklere sahiptir.