Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Bütün endüstriler için ORP sensörleri ve transmiterler

ORP sensörleri ve transmiterler

Bütün endüstriler için etkili ORP ölçüm ürünleri

Güvenilir ORP sensörleri ve transmiterler içme suyunda veya yüzme havuzlarında dezenfeksiyon kapasitesi, atıksu arıtma tesislerinde havalandırma kontrolü, elektrolit banyolarında detoksifikasyon ve baca gazlarının temizliği hakkında trend bilgileri sağlar. Standart veya hijyenik uygulamalar ve tehlikeli bölgeler için kapsamlı bir ürün portföyü sunuyoruz. Aşağıdaki düğmeye tıklayarak ORP sensörlerimiz, transmiterlerimiz, armatürlerimiz ve kalibrasyon çözeltilerimiz hakkında daha fazla bilgi alın.

ORP elektrotu nasıl seçilir

ORP sensörlerimiz ve transmiterlerimiz çok sayıda endüstride kullanılır. Bunlara örnek olarak kimya, su ve atısu, enerji, ilaç ve kağıt endüstrileri verilebilir. Sensör elemanı, uygulamaya göre seçilmelidir. Altın elektrotlu ORP probları siyanür oksidasyonu veya ozon ölçümü gibi oksidasyon işlemlerine uygundur. Platin elektrotlar kromat indirgeme veya klor dozlama gibi indirgeyici proseslerde kullanılır. ORP elektrodunun diyaframını ve referans sistemi ihtiyacınıza göre seçmeniz gerekir.

Bütün endüstriler için ORP sensörleri ve transmiterler ©Endress+Hauser

ORP ölçümü

Redoks potansiyeli, sulu bir üründeki elektronların etkinliğinin bir ölçü birimidir. Değerli metalden yapılmış bir elektrot (gümüş, altın veya platin) aktif elektronların bağlandığı ölçüm elemanı görevini üstlenir. Bu elektrotta ölçülen potansiyel ürün içindeki aktif elektronlara göre değişir. ORP problarda gereken sabit potansiyelli referans elektrot işlevini üstlenen entegre bir gümüş/gümüş klorür (Ag/AgCl) referans sistemi bulunur.

ORP değeri, Nernst denklemi kullanılarak referans sistem ile ölçüm sistemi arasındaki potansiyel farkından hesaplanır. mV cinsinden görüntülenir.

Bir prosteki tüm ORP çiftleri yükseltgenme indirgeme potansiyelini oluşturduğundan ORP değeri, bir üründeki tek tek maddeler veya konsantrasyonları hakkında bilgi sağlayamayan toplam bir parametredir. Redoks değeri sıcaklığa bağlıdır ve ölçümleri karşılaştırmak için sıcaklık daima belirtilmelidir.

©Endress+Hauser

Avantajlar

  • ORP sensörlerimiz ve transmiterlerimiz, en temel işlevlerden başlayarak çok parametreli ölçümlere kadar tüm ihtiyaçları karşılayabilir.Bu portföy içinde pH ve ORP değerlerini görüntüleyerek prosesi ayrıntılı biçimde görmenizi sağlayan ve rH değerini ölçebilen kombine pH/ORP sensörleri de bulunur.

  • ORP kalibrasyonu ve ORP ayarlama için yüksek kaliteli ORP tamponları, ORP çözeltileri ve ORP standartları sunuyoruz.

  • Kiri iten PTFE bağlantılar, aşırı hassas seramik diyaframlar ve geniş açıklığı sayesinde tıkanmayan diyaframlar gibi her türlü diyafram ve referans sistem için farklı elektrot tipleri temin ediyoruz.

  • Sabit montaj armatürleri, daldırma armatürleri, akış armatürleri ve geri çekilebilir armatürler gibi her türlü uygulama alanının ihtiyaçlarını karşılayabilen farklı ORP armatürleri sunuyoruz.

  • Kalibrasyon, ayarlama ve temizlik için kullanılan otomasyon sistemleri, kimya proseslerindeki ORP sensörlerinin ve transmiterlerinin performansının en üst düzeyde kalmasını sağlar.