Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
İçme suyu, proses suyu, atık su ve yardımcı tesisler için bulanıklık sensörleri ve transmiterler

Bulanıklık sensörleri ve transmiterler

Bütün endüstriler için güvenilir bulanıklık ve toplam askıda katı madde ölçüm ürünleri

Bulanıklık ölçümü içme suyu üretiminde, atık su arıtma tesislerinde atık izlemede ve çamur konsantrasyonu ölçümünde, tuz giderim projelerinde deniz suyu girişlerinin izlenmesinde ve süt üretim tesislerinde ürün kaybı tespitinde olduğu gibi çok sayıda kritik uygulamada kalite güvencesi ve proses kontrolü amacıyla kullanılır. Aşağıdaki butona tıklayarak toplam askıda katı madde sensörlerimizin ve bulanıklık transmiterlerimizin uygulamanızda size nasıl destek olabileceğini öğrenin.

Bulanıklık sensörü nasıl seçilir

Bulanıklık sensörlerimiz ve transmiterlerimiz su, atık su, gıda ve içecek, kimyasal, ilaç ve enerji gibi sektörlerde kullanılır. Sensör seçimi uygulamaya göre değişir: içme suyu gibi az bulanık ürünlerde nefelometrik sensörler seçilmelidir. Örneğin atık su gibi bulanıklığın yüksek olduğu ürünlerde ölçüm için askıda katı madde sensörleri kullanılmalıdır. Aşırı dalgalı bulanıklık değerleri sergileyen uygulamalarda (örneğin ürün kaybını güvenilir şekilde tespit etmek için) absorbsiyon sensörlerini kullanarak kesin ölçüm sonuçları elde edebilirsiniz.

İçme suyu, proses suyu, atık su ve yardımcı tesisler için bulanıklık sensörleri ve transmiterler ©Endress+Hauser

Bulanıklık, bir sıvının ışık geçirgenliğinin askıdaki partiküller sebebi ile azalmasıdır. Bu video bulanıklık ölçüm prensiplerinin nasıl çalıştığını göstermektedir.

Toplam askıda katı madde ölçümü

Toplam askıda katı madde sensörleri ölçüm için geriye saçılan ışık yöntemini kullanır. Bu ölçüm prensibinde bir LED lamba ve 90 & 135 derecelik açılarda duran iki ışık dedektörü bulunur. Ürün içindeki katı parçacıklar LED lambanın yaydığı ışığın saçılmasına neden olur. Dedektörler gelen ışık yoğunluğunu kullanarak ürünün bulanıklığını veya katı madde içeriğini ölçer. Transmiter, toplam askıda katı madde değerini g/l veya %TS gibi istenen birimde gösterir.

Toplam askıda katı madde ölçüm prensibi ©Endress+Hauser

Nefelometrik sensörlü bulanıklık ölçümü

Nefelometri tabanlı sensörler ISO 7027 / EN 27027 ile uyumlu bulanıklık ölçümü yapar. Bu sensörlerde bir LED lamba ve 90 derecelik açıyla duran bir ışık dedektörü bulunur. Lambanın ürünün içine doğru yaydığı ışık, tanımlanan bölgedeki bir parçacığa çarpar çarpmaz dağılır. Bir dedektör, alınan ışığın yoğunluğunu elektrik sinyaline dönüştürür. Bu sinyal daha sonra son bulanıklık değerine dönüştürülerek istenen birimde transmiterde görüntülenir.

Nefelometrik bulanıklık ölçüm prensibi ©Endress+Hauser

Absorpsiyon sensörleriyle bulanıklık ölçümü

Absorpsiyon prensibiyle çalışan bulanıklık ölçüm cihazları bir ürünün içindeki parçacıkların ışık absorbansını ölçer. Bunlarda bir LED lamba ve lambanın tam karşısında duran bir ışık dedektörü bulunur. Bu ikisinin arasında bulunan ürünün içindeki parçacıklar yayılan sinyallerin zayıflamasına neden olur. Bu zayıflama önce dedektör tarafından elektrik sinyaline ve daha sonra son bulanıklık değerine dönüştürülür. Gelişmiş sensörlerimizde ölçüm güvenilirliğini artırmak için farklı bir yol kullanan ikinci bir lamba-dedektör düzeneği bulunur.

Absorpsiyon bulanıklık ölçüm prensibi ©Endress+Hauser

Avantajlar

  • Toplam askıda katı madde ölçümü ve bulanıklık ölçümü için gereken her türlü enstrümanın yanı sıra bunlara ait bulanıklık transmiterlerini ve aksesuarları temin ediyoruz.

  • Bulanıklık problarımız son derece esnektir. Bunları hiçbir ürün kaybı olmadan hızlı hat üzeri ölçüm için doğrudan boruya veya akış armatürüne monte edebileceğiniz gibi bir tutucuyla birlikte açık kanallara, havuzlara veya tanklara kurabilirsiniz.

  • Bulanıklık transmiterlerimiz bulanıklık ölçüm cihazlarının ölçüm sinyalini işler ve FNU (Formazin Nefelometrik Birimi), FTU (Formazin Bulanıklık Birimi), NTU (Nefelometrik Bulanıklık Birimi) gibi istediğiniz birimde görüntüler.

  • Bulanıklık sensörlerinizi akıllı katı hal referanslarımızı kullanarak doğrulayabilir ve kalibre edebilirsiniz. Uygulama çok basit olup örn. Formazin gibi sıvıların kullanılmasını gerektirmez.

  • Her türlü uygulama alanında kullanım için sabit montaj armatürleri, daldırma armatürleri, akış armatürleri ve geri çekilebilir armatürler gibi çok sayıda bulanıklık armatürü mevcuttur.