Vorteks Debimetre ile Buhar Kalitesi Ölçümü

Buhar kalitesi nedir?

Su ve buharın iki fazlı olarak bulunduğu duruma ıslak buhar denir. Islak buharın yüzde cinsinden tanımlanan bir kuruluk derecesi(X) vardır. Bu derece %0 ile %100 arasında değişebilir ve buharın içerisindeki su miktarını temsil eder. Kuruluk derecesinin %100 olduğu duruma doymuş buhar denir. Buharın ıslaklığından bağımsız olarak basınç ve sıcaklık değerleri sabit kalabilir. Örneğin; 10 bar abs basınç altında ıslak buhar da doymuş buhar da 179.9°C sıcaklığa sahiptir

Kızgın buhar ise sabit basınç altındaki doymuş buharın ısıtılmaya devam edilerek sıcaklığının yükseltilmesi sonucu oluşur. Kızgın buharın ısı miktarını (entalpisini) bilmek için mutlaka proses basıncı ve sıcaklığını da bilmek gerekmektedir.
Islak buharda ise durum farklıdır. İçerdiği ısı miktarını hesaplayabilmek için kuruluk derecesini bilmek gerekir. Örneğin 10 bar abs basınç ve 179.9 °C sıcaklık altındaki ıslak buharın kuruluk derecesi(X) %1 iken içerdiği ısı miktarı sadece 20.153 kJ/kg ‘dur. Kuruluk derecesi(X) %100 olduğunda ise ısı miktarı 2015.31 kJ/kg olmaktadır.

Transfer edilen enerji miktarı

Görüldüğü gibi ıslak buhar ile transfer edilen enerji miktarı doymuş buhara oranla oldukça düşüktür. Bu da buhar sisteminin verimsiz çalıştığını gösterir. Aynı zamanda buhar hattı içerisine giren su, koç darbelerine sebep olabilir. Kazan suyu ve içerisindeki çözünmüş tuzlar sebebiyle ağır korozyon meydana gelebilir. Bütün bunlar neticesinde açıkça görülmektedir ki işletme güvenliği ve verimliliği açısından buhar kalitesi oldukça önem arz eder.

Vorteks Prowirl F 200 ile ıslak buhar ölçümü

©Endress+Hauser

Endress+Hauser, İsviçre’de bulunan “University of Applied Sciences and Arts” ile birlikte yeni bir buhar test düzeneği geliştirmiştir. Bu düzenek üzerinde Prowirl F 200 vorteks debimetrenin ıslak buhar karşısındaki sinyal davranışıyla ilgili sürekli testler yapılarak kayıt altına alınmıştır.

Yıllar süren bu araştırmaların sonucunda Endress+Hauser, buhar hatlarındaki gerçek buhar kalitesini ölçebilen fonksiyonlar geliştirerek buhar kütle akışı ve buhar enerji hesabı için vazgeçilmez olan vorteks debimetrelerine bu fonksiyonları entegre etmiştir. Buhar ölçüm teknolojisini bir adım daha ileri taşıyarak aşağıdaki fonksiyonları da sağlayabilen tek tedarikçi olmuştur.

  • %80 ile %100 arasında sürekli olarak kuruluk derecesi ölçümü ve buhar tipinin saptanması (ıslak, doymuş veya kızgın buhar)

  • %80 ile %100 arasında ayarlanabilen kuruluk derecesi için alarm çıkışı

  • Buhar ve kondensat miktarının gerçek kütle ölçümü (ör: kg/h)

©Endress+Hauser

Kuruluk derecesi %80

©Endress+Hauser

Kuruluk derecesi %90

©Endress+Hauser

Kuruluk derecesi %100

İletişim