Radyometrik Ölçüm ile Siklon Tıkanıklığı Takibi

İstenmeyen tesis duruşlarının Endress+Hauser Gammapilot cihazlarıyla önüne geçin

Ön ısıtıcı kule siklonlarının sarma takibi ile yüksek performanslı ve güvenli bir çimento üretim prosesi elde edebilirsiniz. Siklonlar tıkanmadan sürece müdahale edilerek istenmeyen tesis duruşlarının önüne geçilmiş olur.

Çimento üretimi zorlu proses koşulların bulunduğu bir üretim süreci gerektirir. Çimento prosesinde hammadde taşları, farin ve klinker gibi farklı hallerde bulunarak son olarak çimento halini alır. Proses üzerinde yapılan ölçümler genellikle ürün kalitesi, ekipman durumu, proses durumu ve iş güvenliği bakımlarından takip edilir. Bu çok amaçlı ölçümleri çimento sektörünün zorlu şartlarında sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmek ve otomasyonu bu noktalarda güvenilir hale getirmek son derece yüksek performanslı çözümlere gereksinim duyar.

Döner fırında yüksek sıcaklıkta buharlaşan metaller ve tuzlar, daha soğuk olan ön ısıtma kule siklonlarına doğru hareket eder. Bu hareket boyunca soğuyarak yoğuşan bu buhar fazı, ön ısıtma kule siklonları duvarlarına ve akmakta olan farine yapışır. Bunun sonucunda zamanla siklon duvarlarında sarmalar oluşur ve bu sarmalar sonucu tıkanmalar yaşanır. Bu tıkanmanın bütün prosesi durdurma tehlikesi bulunduğundan sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Bu ölçüm için temassız radyometrik prensibiyle çalışan cihazlar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Siklonlarda yapılan sarma takibi ölçümü sayesinde tıkanmalar yaşanmadan doğru zamanda müdahale şansı elde edilmektedir. Sarma takibinin bazı tesislerde basınç ölçümü metoduyla da yapıldığı bilinmektedir. Sensörün yüksek sıcaklıktan etkilenmemesi için soğutma boruları kullanılır ve bu sayede sensör prosesten uzaklaştırılır. Ancak bu boruların tıkanma ihtimallerinin çok yüksek olması, iş güvenliği ve proses devamlılığı açısından son derece önemli olan tıkanıklık ölçümü noktalarında kullanıcıya ihtiyaç duyduğu kaliteli ölçüm performansını sağlayamadığı tespit edilmiştir.

©Endress+Hauser

Radyometrik prensiple çalışan cihazlar zayıf bir radyometrik dalga yayarak ölçümü gerçekleştirirler. Ölçüm sistemi bir kaynak ve dedektörden meydana gelmektedir. Ölçüm yapılacak bölge, kaynak ve dedektörün arasında kalacak şekilde montaj yapılır. Radyoaktif kaynağın gönderdiği gama dalgası üründen geçerek dedektöre ulaşır. Üründen geçerken zayıflamış olan radyasyon dedektörde algılanır ve zayıflama oranına göre istenilen kalınlık, seviye ya da yoğunluk ölçüm birimine dönüştürülür.

©Endress+Hauser

Radyometrik teknoloji kullanılarak ürünün dışından, herhangi bir temas olmaksızın siklon duvarlarında oluşan sarma kalınlığı ölçümü gerçekleştirilebilmektedir.

Bu temassız yapı, ölçümü prosesin basınç ve sıcaklık değerlerinden bağımsız kılmaktadır. Cihazların uzun ömürlü olması ve neredeyse hiç bakım istememesi kullanıcıları son derece memnun bırakan diğer hususlardır. Bu ölçüm tekniği ile oransal tıkanıklık, limit seviye, sürekli seviye, arayüz seviye ve yoğunluk ölçümleri yapılabilmektedir.