Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Kolay entegrasyon sayesinde memnun kullanıcılar

Open Integration Partner Toplantısında üreticiler ve kullanıcılar arasındaki diyalog

35 Open Integration partneri Reinach, İsviçre'de bulunan Endress+Hauser merkezinde deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşmak için ilk kez bir araya geldi. Etkinliğin ilgi çekici kısımlarından biri kimya ve ilaç endüstrisi temsilcilerinin, proseslerini dijital hale getirirken partner programından nasıl yararlanabileceklerini ve gelecekte neler olmasını istediklerini anlattıkları sunumdu.

Endress+Hauser'in başlattığı Open Integration programının hedefi hızlıca şöyle özetlenebilir: Bileşenleri ve cihazları çeşitli otomasyon sistemlerine kolay, hızlı ve üreticiden bağımsız olarak entegre etmek. Ve daha da önemlisi: Memnun müşteriler.

Teoride basit gibi görünse de sistemin günlük çalışmasında durum çok farklıdır. En deneyimli otomasyon uzmanları bile birden fazla tedarikçili sistemlere büyük bir saygı duyarlar. Aynı saygıyı "tek bir tedarikçiden" sağlanan komple çözümlere de gösterirler. Saha cihazlarında ve sistemlerde mevcut bilginin geniş kapsamlı olarak kullanılmasının ön koşulu olan dijital iletişimlerin entegrasyondan ciddi beklentileri vardır.

Open Integration partner programı ile Endress+Hauser; kontrol teknolojisi, endüstriyel haberleşme sistemi altyapısı, ölçüm teknolojisi ve aktuatör sistemleri sağlayıcılarını, kullanıcıların yararına olması için ürünlerinin birbiriyle etkileşimini daha yoğun bir şekilde test etmeye ve belgelemeye davet ediyor.

İşbirliği ortakları arasında Auma Riester, Bürkert, Festo, Flowserve, Hima Paul Hildebrandt, Honeywell Process Solutions, Mitsubishi Electric, Pepperl + Fuchs, Phoenix Contact, Rockwell Automation, Schneider Electric ve Turck bulunur.

Açık standartları baz almak

Bu amacın temelinde açık entegrasyon standartlarının (FDT, EDD, FDI) yanı sıra açık iletişim standartları (Hart, Profibus, Foundation Fieldbus, EtherNet/IP veya Profinet) da vardır. Neredeyse sınırsız olan seçeneklerle referans topolojileri; kimya, ilaç, gıda, petrol, enerji, metal, su ve atık su endüstrileri için uygun pratik kombinasyonları simgeler.

Referans topolojileri patlama koruması, kullanılabilirlik ve yedekleme gibi endüstriye özgü gereksinimleri de hesaba katar. Her topoloji, partnerler ile birlikte Reinach'ta bulunan laboratuvarda derinlemesine test edilir, belgelenir ve sonra öneriler yayınlanır.

Karşılıklı çalışabilirlik testleri katma değer yaratır

Kullanıcılar Open Integration partner programından nasıl yararlanabilirler? Entegrasyon uzmanlarının devreye almadan önce keşfettiği her problem, daha sonra sahada çözmeye çalışmaktansa çok daha az maliyetle çözülebilir. Kullanıcılar sistemlerini otomatik hale getirirken somut, onaylanmış öneriler alırlar, bu da kusursuz entegrasyonu garanti altına alırken yerleşik uygunluk ve karşılıklı çalışabilirlik testinin de ötesine geçer. Sonuncusu ve en önemlisi de zamandan ve paradan tasarruf edilmesini sağlar.

IIoT ve APL gibi gelişmelerle kullanıcılar yeni zorluklarla karşılaşacak ve bununla beraber entegrasyon testine daha da ağırlık verilecektir. Open Integration partnerlerinin uzun süreli olarak birlikte çalışmalarının önemi de oldukça artacak.

Katılan kullanıcı ve sağlayıcı temsilcileri bu konuda hemfikir. Bağlanabilirlik konusuna ek olarak siber güvenlik gelecekte çok önemli bir rol oynayacak. Temsilciler ayrıca IBM ve Amazon gibi otomasyon endüstrisine yeni giren şirketlere karşı atak yapabilmek için etkili stratejilerin geliştirilmesi gerektiği konusunda da anlaştılar.

Kullanıcı odaklı gelişmeler

Haziran ayının başlarında yapılan toplantıda bir konu çok netti: Proses kontrol endüstrisi yalnızca bir kişiye ait çözümlerin yerine açık, karşılıklı çalışabilen sistemler istiyor. Kullanıcılardan biri DIN 91406'ya uygun olarak QR veya RFID tarafından desteklenen tip plakaları aracılığıyla sabit bilgilere genel, yapılandırılmış erişim istiyor. NE 107 ile uyumlu standart hale getirilmiş hata teşhisi de istediklerinin başında geliyor.

Yakın bir dönemde Endress+Hauser, müşterilerine proseslerinin dijital hale getirilmesi sürecinde çok daha fazla katma değer sunmak için açık entegrasyondan yararlanmayı amaçlıyor; bahsedilen sorunlara ve diğer mevcut konulara değinmek içinse ortaklarıyla çalışmak istiyor. Ortak hedef: Dijitalizasyonla birlikte gelen biraz riskli fırsatları geniş ölçüde kullanabilen memnun müşteriler.

Reinach, İsviçre'deki Open Integration Toplantısında üreticiler ve kullanıcılar arasındaki diyalog. ©Endress+Hauser

Reinach, İsviçre'deki Open Integration Toplantısında üreticiler ve kullanıcılar arasındaki diyalog.

İletişim