Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Manyetik ve Kütlesel Akış metreler ile Krema Standardizasyonu

Krema standardizasyonu sistemin hassasiyeti ve güvenilirliği için kilit rol oynamaktadır

Krema standardizasyonu sisteminin hassasiyeti ve güvenirliği, krema ve standardize edilmiş sütün ürün kalitesi ve maliyet tasarrufu açısından kilit rol oynamaktadır. Seperatörde ayrıştırılan sütün krema yoğunluğunun ölçülüp kontrol edilmesi ile krema ve yağsız süt istenilen oranda karıştırılarak belirli bir standartta yağ oranına sahip süt elde edilir. Krema fazlası ise fabrika içerisinde farklı şekillerde değerlendirilebilir

Tesise gelen ortalama %3.6 yağ oranına sahip çiğ süt yüksek sıcaklıkta ve kısa sürede ısıl işlemden geçtikten sonra (HTST) seperatörde krema ve yağsız süt olarak ayrıştırılır. Krema genel olarak %35-50 yağ oranına sahip olacak şekilde standardize edilir. İstenilen yağ oranına getirilen krema seperatör çıkışında tekrar belirli bir oranda yağsız süt ile karıştırılır. Standardize edilmiş krema ile yağsız sütün istenilen oranda karıştırılması ile standart yağlı süt elde edilmiş olur. Elektromanyetik akış metreler yağsız sütün ve kremanın akışını ölçmek amacıyla kullanılır.

Krema hattında kullanılan Promass kütlesel akış metreler

©Endress+Hauser

Ancak standardizasyon prosesinde ölçüm noktaları farklılık gösterebilir.Örneğin yağsız sütün akış miktarı standart sütün akış miktarından kremanın akış miktarı çıkarılarak elde edilmektedir.Krema hattında yoğunluk ölçümü için kullanılan Promass'ler ile kremanın yağ içeriği sürekli olarak takip edilmektedir. Bir oransal kontrol vanası ile belirli bir set değerine göre krema hattına deşarj edilen yağsız süt sayesinde standardize krema elde edilmiş olur. Elektromanyetik akış metre ve bir kapama vanası yardımı ile standardize edilmiş krema belirli bir oranda yağsız süt hattına gönderilir.

Standardize edilmiş kremanın akış miktarı fazlalık olarak ayrılan kremanın oransal kontrol vanası ile kontrol edilir. Bu işlemler ile birlikte, yağsız süt ile standardize edilmiş krema istenilen yağ oranında ayarlanır ve süt standardizasyonu sağlanmış olur. Standardize edilmiş sütün çıkış hattındaki bir elektromanyetik akış metre ile sütün debisi anlık olarak izlenir. Standardize edilmiş süt çift yönlü ısı değiştiriciden geçerek son ürünün depolanacağı tanklara gönderilir.

Promag 53H

Hijyenik uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan Promag 53H akış metreler ile yüksek yağ içeriği olan noktalarda dahi %0.2 hassasiyete kadar ölçüm yapılabilmektedir. 3A standardına uygun ve EHEDG temizlenebilirlik sertifikalarına sahip Promag 53H akış metreler ayrıca Tri-Clamp, DIN11851, SMS1145 gibi sektörde sıklıkla kullanılan proses bağlantısı seçeneklerine de sahiptir.

Promass 83F

Standart olarak %0.1 ve istenirse %0.05 akış ölçüm hassasiyetine ulaşabilen Promass 83F kütlesel akış metreler ile krema standardizasyonunda çok kritik bir parametre olan yoğunluk bilgisi de 0.0005g/cm3 hassasiyet ile elde edilebilmektedir. Kendi yazılım paketi ile içerisine konsantrasyon tabloları tanımlanarak konsantrasyon bilgisini de verebilen Promass 83F kütlesel akış metreler, Promag 53H modellerinde olduğu gibi hijyenik uygulamalarda gerekli bütün sertifikasyon ve uygunluklara sahip olarak seçilebilmektedir.

İletişim