Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Endress+Hauser’den Heartbeat Technology™

Heartbeat Technology™ , Endress+Hauser yeni nesil Proline akış ölçerlerin içerisinde bulunan dahili bir fonksiyondur.

Bu fonksiyon içerisinde üç farklı modül bulundur. Heartbeat Diyagnostik; sürekli kendi kendini izleyerek NAMUR NE107’ye uygun olarak hata teşhis fonksiyonlarına, Heartbeat İzleme; ölçüm değerlerinin harici bir Durum İzleme sistemine iletilmesine ve son olarak Heartbeat Doğrulama; dahili olarak akış ölçerin doğrulanmasına olanak sağlamaktadır. Heartbeat Technology™ tesis güvenliğinde ve kullanılabilirliğinde artış sağlarken aynı zamanda elektronik kalite raporlaması da sağlar (örn. ISO 9001)

Heartbeat Doğrulama ve İzlenebilirlik

Akış ölçerler gibi ölçüm ekipmanlarının periyodik testi çeşitli standartlar tarafından gerekli görülmektedir. Bu standartlar içerisinde üretim tesisleri için en yaygın olanı ISO 9001'dir. ISO 9001:2008 bölüm 7.6’ya göre operatörlerin akış ölçerlere düzenli olarak doğrulama yada kalibrasyon yapması gerekmektedir. Standarda göre doğrulamanın, izlenebilir şekilde düzenli olarak kalibre edilmiş harici bir doğrulama cihazı ile yapılması gerekir.

©Endress+Hauser

Ancak Tüv-Süd Almanya’nın yapmış olduğu kapsamlı denetimler sonrası onay verip sertifikalandırdığı üzere izlenebilir doğrulamanın bütün gereklilikleri Heartbeat Doğrulama ile de karşılanmaktadır. Peki nasıl oluyor da dahili bir test fonksiyonu, izlenebilir bir doğrulamanın bütün gerekliliklerini yerine getirebiliyor?

Yeni nesil Proline transmiterlerin içerisinde dahili elektronik referanslar yedekli olarak üretilmiştir. Fabrika izlenebilirliği olan bu dahili referanslar, diyagnostik testler ve ölçüm için kullanılmaktadır.

Transmiter, kalibrasyon ve üretim sürecinde kayıt edilen referans değerlerle mevcut değerleri sürekli olarak karşılaştırmaktadır.

  • Yeni nesil Proline transmiterler, akış ölçerin belirtilen ölçüm belirsizliğinin dışına çıkmaması için herhangi bir kaymayı tespit etmek amacıyla referanslar arasında sürekli karşılaştırma yapar.

  • Belgelendirilmiş izlenebilir fabrika kalibrasyonu sadece akış ölçerin kendisi için değil aynı zamanda elektronik devreler ve bileşenleri de kapsamaktadır.

Doğrulama sadece birkaç dakika içerisinde yer ve zamandan bağımsız olarak yapılabilmektedir. Heartbeat Doğrulama sahada cihaz menüsü üzerinden ve uzaktan erişim yolu ile gerçekleştirilebilir. Doğrulama raporu otomatik olarak cihaz hafızasına kayıt edilir ve son 8 raporu hafızasında saklar.

Heartbeat Technology™ - kanıt testi ile ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız

İletişim