Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Endress+Hauser & İTÜ İşbirliği

İTÜ termal prosesler laboratuvarı E+H cihazları ile çalışmalarına devam ediyor

Proses endüstrilerinde uzman olan ve müşterilerinin proses ölçüm ekipmanları ihtiyaçlarını güvenli ve uzun ömürlü çözümler sunarak karşılayan Endress+Hauser firması, Türkiye’nin önde gelen endüstri kuruluşları ile çalışmakta ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan İTÜ’nin yetiştirmekte olduğu, geleceğin başarılı mühendislerine eğitim hayatlarında ve mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına daha kolay uyum sağlamaları konusunda katkı sağlamaktan gurur duymaktadır.

©Endress+Hauser

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kimya Mühendisliği Bölümü, Termal Prosesler Laboratuvarında atıktan enerji üretimi konusunda endüstri ile işbirliği çerçevesinde önemli çalışmalar gerçekleştirilmekte ve yüksek lisans/doktora tez çalışmaları yürütülmektedir.Sorumluluğunu Prof.Dr. Hasancan Okutan'ın yürüttüğü laboratuvarda yarı pilot ölçek ''Yüksek Sıcaklık Piroliz Reaktörü'' ve ''Atık Sıvı Yakma Ünitesi (İNSİNERATÖR)'' bulunmaktadır. Yarı pilot ölçek piroliz reaktöründe çeşitli atıklardan piroliz yoluyla yüksek ısıl değerlikli sentez gazı üretimi üzerine araştırmalar yapılmaktadır.

Atık sıvı yakma ünitesinde ise endüstriyel tesislerde üretimler sırasında oluşan atık sıvıların yakılarak bertarafı ve enerji üretimi konusunda çalışmalar yürütülmektedir.Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) sistemine sahip olan her iki yarı pilot ölçek ünitede kullanılmakta olan sıcaklık, basınç, akış ve kayıt cihazları gibi proses kontrol ekipmanları Endress+Hauser firması tarafından İTÜ'ne bağışlanmıştır.

İTÜ, Kimya Mühendisliği Bölümü, Termal Prosesler Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Hasancan Okutan, Endress+Hauser firmas ının sunduğu bu çok değerli katkı ve işbirliği ile Termal Prosesler Laboratuarında bahsi geçen yarı-pilot ölçek ünitelerin devreye alınabildiğini ve başlattıkları araştırma projeleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında önemli sonuçlar elde ettiklerini belirtmiştir.

Deney sistemlerinde hızlı ve hassas proses kontrolü için 11000C’ye kadar dayanıklı K tipi, termovelli termokupllar, metal diyaframlı, şok basınçlara karşı dirençli basınç transmiterleri ve Endress+Hauser’in ISO/IEC 17025 standardına uygun akredite laboratuvarında kalibre edilmiş ve %0.5 hassasiyette ölçüm yapabilen elektromanyetik akış ölçerler kullan ılmıştır.

Cihazlar PLC sistemine entegre edilmiş ve hata durumunda alınan diyagnostik mesajlar ile hızlı ve güvenli bir proses kontrol sistemi oluşturulmuştur. Ölçüm değerlerinin kaydedilmesi, trendlerin görsel olarak takip edilmesi ve geçmişe dönük datalara erişilebilmesi için sistem bir kayıt cihazı ile tamamlanmıştır.