Sertifikalı PROFIBUS Kurulumcusu Eğitimi

Bütün sektörlerde tanınan uygulamalı eğitim

Uygulamalı egzersizler yardımıyla PROFIBUS fieldbus ağlarının nasıl kurulduğunu ayrıntılı olarak öğreneceksiniz.Bu eğitimde araçların doğru şekilde kurulmasına ve kullanılmasına ilişkin bilgiler ön plana çıkmaktadır.

İçerik

 • Teorik bölümde ele alınan konular şunlardır:
  PROFIBUS organizasyonu, PROFIBUS DP/PA'ya genel bakış, DP konnektörü kurulum kılavuzu, Fieldbus kablosu, DP ve PA bileşenleri.

 • Kablo döşeme, topraklama ve siperleme, sonlandırma, cihaz adresleme, montaj kabulü, PROFIBUS araçları, fiziksel PROFIBUS DP/PA katmanında ölçüm.

 • Pratik bölümde şu konular ele alınmaktadır:
  DP/PA veriyolu segmentinin kablo bağlantıları, sinyal ölçümü, iyi ve kötü sinyalin anlamı, veriyolu kablosu üzerinde oluşan dış etkiler, iyi kablo bağlantısı uygulamaları.

 • Elektromanyetik girişim simülasyonu, portatif osiloskopla ölçüm, pazardaki çeşitli araçların kullanımı, düzgün çalışan bir PROFIBUS ağını oluşturma aşamaları.

Amaç

 • Eğitimin sonunda yeni PROFIBUS ağların kurulumunu yapma becerisine erişecek ve PROFIBUS DP vePROFIBUS PA segmentlerinin fiziksel katmanında yapılan tipik kurulum hatalarının nasıl engellendiğini öğreneceksiniz.

 • Ayrıca bu teknolojinin avantajlarını ve günümüzde pazarda bulunan kurulum araçlarının nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Kimler katılmalı?

 • Teknisyenler/Bakım Teknisyenleri

 • Servis/Destek Uzmanları

Ön koşullar

Temel elektronik bilgisi ve bilgisayar kullanma becerisi.

Özellikler

Bu eğitim PROFIBUS organizasyonu tarafından onaylıdır ve tanınmaktadır.

Değerlendirme metotları

Katılımcılara PROFIBUS ağının çeşitli bileşenleriyle çalışmaları için gereken zaman verilmektedir.
Markadan bağımsız bir yaklaşımın yanı sıra teori ve pratik arasındaki denge de korunmaktadır.
Sabahları teorik arkaplan eğitimi, öğleden sonra ise sistem bileşenleriyle pratik eğitim ve saha cihazlarının sisteme entegrasyonu eğitimi verilmektedir.
Eğitimin neredeyse yarısı, deneyimle edindiğiniz bilgileri uygulamalı olarak kullanabileceğiniz işlere ayrılmıştır.

İletişim