Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyeriniz

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
Evsel atık su tesisinde çamur susuzlaştırma için bant filtreli pres

Çamur arıtma ve uzaklaştırma - etkili ve güvenli

Çamur arıtma en büyük operasyonel zorluklardan birisi olmasına karşın yeni fırsatlar da barındırmaktadır.

Atıksu arıtma endüstrisinde küresel olarak çamur arıtma prosesine güçlü bir yönelme mevcuttur. Bunun temel nedeni, yerel kanunların daha katı hale gelerek çevreye (su kütleleri, tarlalar) çamur deşarjını yasaklamasıdır. Bu nedenle tesis işletmecileri için çamur önemli bir maliyet faktörü haline gelmektedir. Çamur çürütme, çamur miktarını yaklaşık %50 azaltarak maliyet avantajı sağlarken ayrıca biyogaz gibi değerli bir enerji kaynağı da sunar.

%25

oranında filtre ömründe artış

ve çok daha iyi susuzlaştırma performansı.

En iyi susuzlaştırma sonuçları için doğru çamur koşullandırma
Çamur susuzlaştırma için bant filtreli pres

Çamur arıtma optimizasyonu

Oluşabilecek ek maliyetlerin engellenmesinde çamur miktarını azaltma ya da kurutma veya yakma gibi diğer işlemlere hazırlama için susuzlaştırma işlemi yapılması yaygın bir uygulamadır. Ancak susuzlaştırma hedeflerinin yakalanabilmesi veya çamur koşullandırmada aşırı polimer tüketiminin engellenebilmesi için susuzlaştırma işlemi yakından izlenmelidir. Anaerobik bakteriler sabit proses koşullarına ihtiyaç duyduğundan, bu aynı zamanda biyogaz üretiminde çamur çürütme prosesi için de geçerlidir.

 • Coriolis kütlesel akış ölçer ile kimyasal tüketimini azaltın ve susuzlaştırmadan daha iyi sonuç alın

 • Islak ve kuru gazlar için benzersiz biyogaz ölçümü ürünleri portföyü ile çürütücü ve enerji üretimi kontrolünü optimize edin

 • Islak ve kuru gaz uygulamaları için benzersiz ürün portföyüyle çürütücü proseslerini izleyin ve proses koşullarını sabit hale getirin

Çamur arıtma hakkında daha fazla bilgi alın

 • Atıksu endüstrisinde çamur arıtma ©Endress+Hauser
 • Çamur arıtmada susuzlaştırma için santrifüj ©Endress+Hauser
 • Çamur arıtmada çürütücü kontrolü ©Endress+Hauser

Çamur susuzlaştırma ve çürütücü kontrolü

Çamur koşullandırıcı hazırlama ve dozaj

Çamur koşullandırma için polimer çözeltilerinin çamur arıtma tesisinde seyreltme yoluyla hazırlanması gerekir. Buradaki amaç, iyi ve sabit bir susuzlaştırma işlemi ve uzun susuzlaştırma döngüleri elde edilmesini sağlayan harmonize polimer konsantrasyonu elde edilmesidir. En doğru seyreltme ve dozaj kontrolü çözümü, şartlandırıcı ve seyreltme suyunun hacimsel akış ölçümünün yapılmasıdır. Kimyasallara dirençli astarlı üstün hassasiyetli manyetik akış ölçerlerimizin montajı son derece kolay olup pratik uygulamalarda güvenilirliği kanıtlanmıştır.

Atıksu arıtma tesisinde çamur koşullandırma için polimer dozaj istasyonu

Susuzlaştırmada daha iyi sonuçlar elde edin

Elde edilen polimer konsantrasyonu değişebildiğinden çamur içindeki polimer ile askıdaki katı maddeler arasındaki optimum oran her zaman belli olmayabilir. Coriolis kütlesel akışölçerler, akışa ilave olarak ikinci bir çıkış sağlayarak ‘gelişmiş’ bir kontrol olanağı sunar: ürün yoğunluğu. Polimer çözeltisinin yoğunluk ölçümü, çamur akışına sabit polimer ajanı dozlama olanağı sağlayarak susuzlaştırmadan çok daha iyi sonuç elde edilmesini sağlar.

Evsel atık su tesisinde çamur susuzlaştırma için bant filtre

Askıdaki katılar ve çamur yoğunluğu ölçümü

Optimum susuzlaştırma işlemi için gelen çamur konsantrasyonu da kontrol edilmelidir. Sıklıkla kullanılan çözümlerden bir tanesi, hacimsel akış (manyetik akış ölçer) ve çamurda bulunan askıdaki katılar için optik bir sensörün birarada kullanılmasıdır. Bu kombinasyon çoğu durumda etkili ve güvenilir olmasına karşın, çamur renginin çok koyu olması durumunda askıdaki katıları optik olarak ölçme olanağı kısıtlanabilir. Coriolis aracılığıyla yoğunluk ölçümü, istikrarlı ve iyi seviyede çamur susuzlaştırma garantisi sağlayan kanıtlanmış bir alternatiftir.

Çamur susuzlaştırma için santrifüj

Anaerobik bakterilerin sabit proses koşullarına ihtiyacı vardır

Çürütücü prosesinde bakterilerin kritik proses koşullarından korunması gerekir. Bu da proses kontrolünde şu koşulların sağlanması zorunluluğunu getirir:

 • Sabit sıcaklık ve neredeyse nötr pH değeri

 • Karanlık ve oksijensiz ortam

 • Harmonize proses yükü

 • Yeterli tutma süresi

 • Biyogaz üretimi takibi

Depolama tankları

Islak biyogazda hassas akış ve metan ölçümleri

Anaerobik çamur çürütmedeki proses sorunlarının başlıca göstergeleri biyogaz akışı ve metan konsantrasyonudur. Ancak büyük akış dinamikleri, suya doymuş biyogaz, metan konsantrasyonundaki değişmeler ve düşük basınç gibi çevresel koşullar bu parametrelerin çoğu cihazla ölçülmesini zorlaştırır. Benzersiz ultrasonik akış cihazlarımız bu zorluklara çözüm getirmektedir.

Biyogaz borusunda ultrasonik akış cihazı

Küresel ulaşılabilirlik ve yerel deneyim

Yasal yükümlülükler ile maliyet etkinliği arasındaki dengeyi sağlamak, atıksu endüstrisinin günümüzde karşılaştığı en büyük zorluklardan bir tanesidir. Dünyanın her yerindeki endüstri danışmanlarımız, yerel gereksinimlerinizi bilmekte olup proseslerinizi nasıl iyileştirebileceğiniz hakkında kesin çözümler önerebilir. Uzmanlarımız, sahip oldukları deneyim ve endüstriye özel enstrümantasyon portföyümüz sayesinde müşterilerimizle birlikte çok başarılı sonuçlar elde etmiştir.

%20

daha az koşullandırıcı kimyasal kullanımı sayesinde elde edilen maliyet tasarrufu oranı

+13.000

dünya çapında çalışan sayısı

60+ yıl

ölçüm enstrümantasyonu alanında deneyim süresi

Başarı öyküleri