Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyeriniz

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
Atıksu arıtma tesisi

Atıksu arıtmada havalandırma optimizasyonu

Havalandırma kontrolünde anlık ölçümü kullanarak enerji maliyetlerinden %30'a ulaşan oranda tasarruf sağlayın

Atıksu arıtma tesisi operatörleri önemli sorunlarla karşılaşır. Bu sorunlardan biri de gittikçe daha sıkılaşan yasal mevzuat karşısında su maliyetlerinin düşürülmesidir. Enerji harcamaları, temel maliyet kalemlerinden biridir. Atıksu arıtma tesislerindeki toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %60'ı havalandırmada kullanılır. Halen çok sayıda tesiste havalandırma kontrolünde anlık oksijen ve nütrient ölçümlerinden yararlanarak %30'a ulaşan oranda enerji tasarrufu sağlanmıştır.

%30'a kadar

bir atıksu arıtma

tesisinde havalandırma kontrolümüz sayesinde sağlanabilecek enerji maliyeti tasarrufu oranı.

Güvenli ve uygun maliyetli havalandırma kontrolü
Havalandırma kontrolü çözümü

Teklifimiz

Biyolojik prosesin güvenilir olabilmesi bakteriler için en uygun olan ortamın sağlanmasına bağlıdır. Buradaki önemli parametreler oksijen, pH ve sıcaklığın yanı sıra havuzdaki bakteri konsantrasyonunu gösteren askıda katı madde miktarıdır. Bakteriyolojik proseslerde oksijen, amonyak ve nitrata dayalı gelişmiş izleme teknolojisi, sıkı yasal mevzuata uygunluğun yanı sıra enerji tüketimi optimizasyonu da sağlar.

  • Havalandırma kontrolü enerji ve kimyasal madde tüketimini azaltır

  • Gelişmiş nitrifikasyon prosesi kontrolü sayesinde amonyum azotu giderimi artırılır

  • Hassas oksijen yönetimi ile bloverde enerji tüketimi optimizasyonu sağlanır

Atıksu ve havalandırma prosesi hakkında daha fazla bilgi alın

  • Atıksu prosesi ©Endress+Hauser
  • Biyolojik arıtma ©Endress+Hauser

Uygulamalar

Güvenilir biyolojik proses

Modern atıksu arıtma tesislerini güvenilir ve verimli bir biçimde yönetmede otomasyon hayati bir rol oynamaktadır. Çözümümüz, havalandırma prosesindeki gerekli tüm analiz ölçüm noktalarının karmaşıklığını azaltır. Çözümümüzde aynı veya farklı parametrelere sahip 8 adede kadar ölçüm noktasını yönetebilen çok kanallı bir transmiter bulunur. Kolay devreye alma, kalibrasyon, bakım ve açık iletişim arayüzleri, entegrasyonu ve operasyonu destekler.

Biyolojik proses

Amonyum azotu azaltımı

Azotu gidermenin ilk adımı nitrifikasyon olarak adlandırılır. Bu Bu süreç, amonyum azotunun azaltımı yoluyla hassas şekilde izlenir. Prosesteki sorunlar erken bir aşamada belirlenirse tesis işletmecisi daha hızlı müdahale edebilir. Amonyak ölçümündeki başlıca gereksinimler sensörün yüksek tekrarlanabilirliğe sahip olması, güvenilir olması, enstrümanların az bakım gerektirmesi ve kolay kullanılabilmesidir. Ayrıca, sarf malzemesi maliyetlerinin azalması sayesinde yaşam döngüsü maliyetleri de optimize edilebilir.

Havalandırma havuzları kontrolü uygulamasında amonyum azotu sensörü.

Oksijen – prosesinizin temeli

Ölçülen oksijen konsantrasyonu ile oksijen için belirlenen limit karşılaştırılarak oksijen miktarı kontrol edilebilir. Oksijen ölçümündeki gereksinimler genellikle sonuçların güvenilir ve doğru olması, sistemin az bakım gerektirmesi, yanıt süresinin hızlı olması ve hava kabarcıklarının ölçümü etkilememesidir. Optik ve amperometrik sensörlerimiz özel ihtiyaçlarınızı daha esnek bir biçimde karşılar.

Atıksu arıtma tesisinde Liquiline istasyonu

Avantajlar

Endress+Hauser, her türlü ölçüm prensibini ve ürünü kapsayan eksiksiz bir enstrümantasyon portföyü sunar. En son dijital teknolojiler sayesinde en karmaşık arıtma proseslerini bile güvenilir ve hassas bir şekilde izlemek mümkün olduğundan verimlilik artışı sağlanabilir ve maliyetler düşürülebilir. Servis teknisyenlerimiz izlenebilir ve akredite kalibrasyonlar, tesis denetimleri ve diğer kapsamlı hizmetler ile tesisinizin tüm yaşam döngüsü boyunca size destek olur.

%30

- havalandırma kontrolü çözümümüz ile enerji maliyetlerinden sağlanabilecek tasarruf oranı

7000+

- patentlerin ve patent başvurularının sayısı

10 milyon

- dünya çapında kurulu cihaz sayısı