Petrol rafinerisi optimizasyonu

Rafinerilerdeki belli başlı tüm prosesler, termal olarak yoğun reaksiyonlara ve kısmı ayrıştırmaya dayanır

Yeni çevresel standartlar yakıtlardaki sülfür oranını düşürmek için büyük sermaye harcamalarını gerektirirken, aynı zamanda hidrojen kullanımının artırılmasına ilişkin sıkı gereklilikler getirmiştir. Bu yeni mevzuat, tesislerin hava kirliliği emisyonlarını (NOx) azaltmalarını zorunlu hale getirerek yüksek maliyetli ekipman iyileştirmelerini ve yükseltmelerini mecbur kılmıştır. Bu da ünite ve rafineri güvenilirliğini artırma, rafineri enerjisini koruma ve ürün kaybını azaltma gibi güvenlik, emisyon ve maliyet azaltımı konularını değerlendirmeniz gerektiği anlamına gelir.

Verimlilik, güvenilirlik ve güvenlik

Isı, basınç ve kimyasal reaksiyonlar ham petrolü yüzlerce rafine ürüne dönüştürür. Karmaşık rafineri proseslerini kontrol edebilen ve yönetebilen ölçüm cihazlarına ihtiyacınız vardır. Çevreyle ilgili sorunların yanı sıra kaynakların korunması sorununu da ele almanız gerekir. Teklifimizle petrol rafinasyon proseslerini optimize etmek:

 • Tesis verimliliğinizi ve kullanabilirliliğinizi artırır

 • Tesis güvenliğini ve emniyetini artırır - SEÇ-G kontrolü

Rafineri operasyonu proseslerine ve uygulamalarına odaklanın

Rafinasyon prosesinin proses haritası ©Endress+Hauser

Rafinasyon prosesi

Bir rafineride distilasyon kolonunun proses haritası ©Endress+Hauser

Distilasyon kolonu

Hidro-kükürt giderme proses haritası ©Endress+Hauser

Hidro-kükürt giderme

Buhar prosesi proses haritası ©Endress+Hauser

Buhar uygulaması prosesi

Temel prosesleri kontrol edin ve üretim hedeflerinize ulaşın

Rafinerinin distilasyon kolonları

Ham distilasyon kolonlarında ölçüm

Distilasyon kolonunda doğru ve güvenilir ölçüm üretim muhasebesi, üretim hedeflerini karşılama, planlama ve zamanlama açısından son derece önemlidir. Ham ürün karışımı çevreyle ilgili spesifikasyonları karşılarken, aynı zamanda besleme hızını mümkün olduğunca artırmanız gerekir. Sorunlar yüksek maliyetli tesis duruşlarına neden olabilir. Deneyimli mühendis ekibimiz, kritik ölçüm noktalarınızda kullanabileceğiniz doğru cihazları tasarlamanıza ve seçmenize yardımcı olur (örn. Levelflex).

 • Proses kullanılabilirliğinde ve güvenilirliğinde artış

 • Güvenlik risklerinin en alt düzeye indirilmesi

 • En düşük sahip olma maliyeti

Kükürt giderme uygulaması, hidrojenle işleme ünitesinde kanallaşmayı ve sıcak noktaları engelleyin

Kükürt giderme, kanallamayı/sıcak noktaları engelleme

Çevre mevzuatına göre mineral yağ ürünlerindeki kükürt içeriğinin sınırlandırılması gerekmekte olup, bu işlem yalnızca Hidrojenle işleme ünitesinde katalitik kükürt giderme işlemi kullanılarak yapılabilmektedir. Dünya çapındaki çok sayıda uygulamada kullanılarak kendini kanıtlanmış olan MultiSens Flex çok noktalı sıcaklık armatürü, tek bir nozüle monte edilen ayrı sıcaklık sensörleri içerir. 3 boyutlu izleme amacıyla yeterli sayıda ölçüm noktası sağlayabilmek için tankınızda asgari sayıda nozül ve açıklık bulunması yeterlidir.

 • Termokuplar tank çalışması sırasında geri çekilip değiştirilebildiğinden, planlanmamış tesis duruşları engellenir

 • İhtiyaçlarınız doğrultusunda tamamen özel tasarlanmış çözüm

 • Daha fazla verimlilik, güvenilirlik ve güvenlik

Yakıt kullanımı veya kazan verimliliği takibi ile maliyetlerden sürekli tasarruf

Buhar kazanlarının verimliliğinin izlenmesi kazanç sağlar

Tipik bir buhar kazanının yıllık yakıt tüketimi genellikle ilk sermaye harcamasından kat kat fazladır. Bir kazanın yıllık yakıt tüketimi, kolayca kazanın yatırım maliyetinin beş katına çıkabilir. Bunun sonucunda da kazan verimliliğindeki küçük bir fark bile önemli yakıt tasarrufu sağlar. Buhar sistemlerine yönelik akıllı enerji çözümlerimiz, buhar kazanı verimliliğini takip etmenize yardım eder.

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Bir rafineri operatörü olarak sürekli maliyetleri, güvenlik risklerini, tesisin duruş sürelerini ve emisyonları azaltma baskısıyla karşı karşıya olmanıza karşın aynı zamanda performansı en üst düzeye çıkarmanız gerekir. Bu nedenle uzun dönemde yanınızda olabilecek güvenilir bir ortağa ihtiyaç duyarsınız. Deneyimli mühendis ekibimiz, petrol rafinasyon prosesinizi optimize etmek için kritik ölçüm noktalarınızda kullanabileceğiniz doğru cihazları tasarlamanıza ve seçmenize yardımcı olurken aynı zamanda insan faktörü nedeniyle oluşabilecek riskleri en aza indirir.

 • 50%

  Elektronik DP'nin sunduğu toplam sahip olma maliyeti tasarruf oranı.

 • 50'ye kadar

  sabit yataklı reaktörde proses bağlantısı başına serbestçe yönlendirilebilecek olan ölçüm noktası sayısı. Böylece gerçek proses optimizasyonu potansiyelini hızla belirleyebilir ve katalizörün kullanım ömrünü tahmin edebilirsiniz.

 • %5 ile 15 arası

  uzak enerji yönetimi çözümleriyle sağlanan tahmini enerji tasarrufu oranı