Gaz prosesi artık daha kolay

Doğal gaz işleme tesisleri için kalite analizi ölçümleri

Dünya çapındaki en büyük üçüncü enerji kaynağı olan doğal gaz, günümüzün endüstri dünyasında hayati bir rol oynamayı sürdürmektedir. Gelecekte de dünyanın enerji talebinin büyük bölümünün fosil yakıtlar tarafından karşılanmaya devam edecek olmasına karşın, enerji seçenekleri arasında doğal gazın öneminin artacağı öngörülmektedir. Doğal gaz işleme tesisleri, asit gazlarını ve diğer safsızlıkları birden çok işlemden geçirerek gidermektedir. Doğal gaz içindeki H2O, H2S, CO2 ve O2 nasıl takip edilir?

Doğal gaz için lazer bazlı analizörler

Bağlı şirketlerimizden biri olan SpectraSensors tarafından üretilen Ayarlanabilir Diyot Lazer Absorpsiyonu Spektroskopisi (TDLAS) analizörleri, doğal gaz akışlarındaki safsızlıkları ppm altı seviyelerden yüzde seviyelere kadar anlık ve gerçek zamanlı olarak ölçmektedir. Bu analizörlerin benzersiz tasarımı, doğal gaz ve doğal gaz sıvılarındaki (NGL) H2O, H2S ve CO2 seviyelerinin ölçümünde diğer teknolojilere göre büyük avantaj sağlamaktadır.

 • SpectraSensors: çok hızlı yanıt veren analizörler

 • Lazer spektroskopisi, doğal gaz içindeki analitleri seçici olarak ölçer

 • Saha kalibrasyonu/yeniden kalibrasyon gerektirmez

 • Zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır (açık deniz, sıcak/soğuk iklimler)

 • Sahip olma maliyeti düşüktür, sarf malzemesi gerektirmez

Bütün kritik ölçüm noktalarını kontrol edin

Doğal gaz değer zincirinin genel özeti ©Endress+Hauser
Gaz işleme endüstrisinde amin işlemiyle ilgili proses haritaları veya çizimler ©Endress+Hauser

Gaz işleme uygulamaları

Doğal gaz prosesinin resmi

Doğal gaz işleme

Ham doğal gaz, metan (CH4), hidrokarbon kondensatları (doğal gaz sıvıları – NGL), su, kontaminantlar, hidrojen sülfür (H2S) ve karbon dioksit (CO2) karışımından oluşur. Doğal gazın bileşimi çıkarıldığı jeolojik formasyona göre değişir. Bu nedenle metanı diğer hidrokarbonlar, su ve kontaminantlardan ayırma prosesini etkili bir şekilde kontrol etmeyi sağlayan güvenilir çözümler kritik öneme sahiptir.

Amin işlemenin resmi

Amin işleme ve gaz tatlılaştırma

Farklı formasyonlardan çıkarılan ham doğal gaz farklı miktarlarda asit gazları (H2S ve CO2) içerir. Gaz tatlılaştırma prosesleri asit gazlarını ekşi gazdan ayırırken H2S ve CO2 gazlarını gidermek için amin işlemi kullanılır. Ekşi gaz, sulu amin çözeltisiyle temas ettirilerek kimyasal reaksiyon ve absorpsiyon aracılığıyla H2S ve CO2 giderilir. Amin işleme ünitesinin giriş ve çıkış hattında asit gazı konsantrasyonunu ölçerek bu modülün performansını en üst düzeye çıkaran çözümler sağlıyoruz.

 • H2S ve CO2 konsantrasyonu değişikliklerine hızlı yanıt

 • Son derece seçici olan ve doğal gazdaki H2S ve CO2 ölçümlerinin doğru şekilde yapılmasını sağlayan lazer bazlı ölçüm

 • Düşük OPEX maliyetleri

 • İki uygulama notunu inceleyin: amin işleme ünitesi çıkışında H2S ve amin işleme ünitesi çıkışında CO2 ölçümü.

Moleküler filtreli susuzlaştırmanın resmi

Moleküler filtreli susuzlaştırma

Amin işleme ünitesinden çıkan tatlı doğal gaz, su buharına doymuştur. Bu suyun bir kısmı, ıslak gaz ayrıştırıcıdan geçirilerek ve ardından kompresyon ve soğutma uygulanarak giderilebilir. Daha sonra NGL geri kazanım üniteleri ve LNG üretimindeki kriyojenik prosesler için gereken çok düşük H2O konsantrasyonlarını (< 0.1 ppm) elde etmek için moleküler filtreli susuzlaştırma kullanılır. Moleküler filtre yataklarındaki kaçakları tespit eden analizörlerimiz bu işlem boyunca size destek olur.

 • Patentli Diferansiyel Spektroskopi tekniği, ppm altı seviyelerde H2O ölçümü yapar

 • Lazer bazlı ölçüm, doğal gazdaki H2O tespitinde son derece seçici ve doğru sonuçlar verir

 • Entegre geçirgenlik tüpü, otomatik analizör doğrulama kontrollerini destekler

 • Moleküler filtreli kurutucu çıkışlarında H2O ölçümüyle ilgili uygulama notumuzu inceleyin

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Alanında uzman gaz analizi satış ve servis ekibimizle prosesinizin kullanılabilirliği, verimliliği ve güvenliğini artırmada size destek oluyoruz. Ürün portföyümüz doğal gaz üretimi, taşıması, depolaması ve dağıtımının yanı sıra gaz işleme, rafinasyon, petrokimya ve özel amaçlı ve bulk gaz üretiminde kullanılmaktadır.

 • +%20

  TDLAS kullanarak moleküler filtreli yatak rejenerasyonları arasında kazanabileceğiniz döngü süresi artışı.

 • 400 bin ABD doları

  moleküler filtreyi yeniden yüklemek için 2 günlük tesis duruşunu engelleyerek tasarruf edeceğiniz tutar.