Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Kimya tesislerinde MRO optimizasyonu

Verimli olmayı sürdürürken proses kullanılabilirliği ve güvenilirlik hedeflerinizi karşılayın

MRO'nun genellikle zor ve yüksek maliyetli olduğu düşünülür. Ancak, ekipman güvenilirliğini sağlayan parçaların temini açısından zorunludur. Karşılaşılan zorluklar arasında uçtan uca planlama, güvenilirliğin ve fiziksel varlıkların kullanılabilirliğinin artırılması, envanter optimizasyonu ve etkili harcama yönetimi konuları bulunur. Uyguladığımız yaklaşımla kimya tesisinizin MRO optimizasyonunda size destek oluyoruz.

Nasıl yardımcı olabiliriz

İşletmenizin prosesleriyle tam entegre, maliyetleri ve hataları azaltan, etkili, verimli ve kağıtsız bir varlık yönetimi çözümü sağlayarak MRO süreçlerinizi optimize etmenize yardım ediyoruz. MRO uzmanlarımız; güvenliği artırabileceğimiz, verimlilik elde edebileceğimiz veya bakım maliyetlerini azaltabileceğimiz potansiyel uygulama alanlarını belirler. Kanıtlanmış yöntemleri takip ederek, aşağıdaki uygulamalarla iş akışlarınızı optimize etmenize yardımcı oluyoruz:

 • iş süreci danışmanlarının yürüttüğü atölye çalışmaları ile: mevcut durumu (Olduğu Gibi) gözden geçirerek iyileştirme potansiyelleri keşfedilir. Bu geliştirmeler ve yeni çözümler, iyileştirilmiş durumu (Olması Gereken) tasarlamada kullanılır.

 • optimize edilmiş kalibrasyon faaliyetleri ile: Kalibrasyon Aralığı Optimizasyonu servisimiz, geleneksel yaklaşımlardan ziyade verileri temel alan bilimsel yöntemlere dayanarak uzun kalibrasyon aralıkları sağlar.

Uygulamalar

İş Süreci Danışmanlığı

Verimli süreç optimizasyonu veya başarılı proje uygulamaları yalnızca kağıt üzerinde değil, aynı zamanda insanların zihninde ve çalışma şekillerinde de olur. Bu nedenle, genel İş Süreci Yönetimi modellerini baz alarak proses endüstrisinin geneline uygun standart bir servis geliştirdik. Kimya tesisiniz için MRO optimizasyonu teklifimiz, doğru kararları vermenize yardım eder.

İş süreci danışmanlığı MRO sürecinizi optimize etmenize yardımcı olur
Sahadaki uzmanlığımız

İş sürecine yönelik bir atölye çalışmasıyla, ilgili tüm adımların içeriğini tanımlamanıza destek oluyoruz. "Mevcut Durum" analizi, halen geçerli olan durumu belirtir. Mevcut durumdan yeni duruma geçişe değişikliğin etkisini anlamak için bu adım gereklidir. “Olması Gereken” durum; süreç açıklamasını, yeni sistem mimarilerini, ilgili iş akışlarını ve farklı sistemler arasındaki bilgi alışverişini içerir. Gerçekçi ve mümkün olan en iyi çözümü belirtir.

 • Elde edilen sonuç, gereken "reçetenin" ne olduğunu ve gereken eylemleri uygulayarak nelerin elde edilebileceğini herkesin anlamasına yardım eder.

 • Kazanç senaryoları ve/veya potansiyel tasarruflar ayrıntılı bir belge halinde hazırlanır ve daha sonra sonuçlar hissedarlara ve yönetime sunulur.

 • Bu metodoloji, kimya endüstrisi de dahil olmak üzere birçok endüstride 70'den fazla kez uygulandı. Sistemli yaklaşım ve iyileştirme tavsiyelerine ilişkin aşamalara ayrılmış ilerleme planı sayesinde sürdürülebilir başarı elde edilir.

Kalibrasyon Aralığı Optimizasyonu


Günümüzde çoğu kimya üreticisi, kalibrasyon aralıklarını rastgele sabitlenmiş tarihlere dayandırmaktadır. Bu yaklaşım yasal yükümlülükleri yerine getirebilirken, aynı zamanda enstrümanların çok sık kalibre edilmesine veya yeterince sık kalibre edilmemesine neden olarak kaynakların boşa harcanmasına veya riskin artmasına yol açar. Geleneksel olarak, kalibrasyon genellikle yıllık duruş zamanına planlanır. Bu, pratik bir uygulama olsa da, ILAC gibi önde gelen kuruluşlar, gözden geçirmeden sabit kalibrasyon aralıklarında çalışılmasını güvenilir olmadığı için önermemektedir.

kalibrasyon aralığı optimizasyonu kimya tesislerinde MRO süreçlerini iyileştirir
Sahadaki uzmanlığımız

Kalibrasyon Aralığı Optimizasyonu (KAO) servis ürünümüz, bir sonraki optimum kalibrasyon tarihini hesaplamak için bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntem kullanır. Bu yöntem, kalibrasyon aralıklarınızı proses ihtiyaçlarınıza göre optimize etmek için sapmaları, riskleri ve diğer sorunları hesaba katar. Operasyonel verimlilik elde etmenize ve bakım bütçesi hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda riski en aza indirir, çünkü her enstrüman tam olarak ihtiyaç duyduğu kadar kalibre edilir. Kalibrasyon Aralığı Optimizasyonu ile:

 • kalibrasyon aralıklarını uzatarak maliyetleri azaltırsınız (mümkün olduğunda)

 • kalibrasyon aralıklarını kısaltarak riski azaltırsınız (gerektiğinde)

Kimya proseslerinizin kullanılabilirliğini artırın

MRO optimizasyonundaki adımların grafiği ©Endress+Hauser

Sürece yönelik kanıtlanmış atölye çalışmamızın adımlarını izleyerek MRO iş akışınızı iyileştirebilir ve zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz.

Kalibrasyon Aralığı Optimizasyonu, KAO ©Endress+Hauser

Kalibrasyondan sonra, aralık hesaplamalarına başlanır ve bir sonraki optimum kalibrasyon aralığı hesaplanır. Bu prosedür, sapmaların erken tespit edildiği bir kalibrasyon programı sağlar.

Kalibrasyon Aralığı Optimizasyonu

Our experience shows that only 20% of instruments are set with an optimal calibration interval. 67% of calibration intervals can be significantly increased, this offers a substantial saving potential.

Avantajlar

Birinci hedefimiz, başarınızdır. Bakım hedefleriniz ne kadar zor olursa olsun, uzmanlarımız optimizasyonda size destek olabilir. Sürdürülebilir bir değer yitimi programı uygulayarak size destek oluyor ve kimya prosesinizin kullanılabilirlik ve güvenilirlik hedeflerine ulaşmasına yardım ediyoruz.

 • %67

  mevcut kalibrasyon aralıklarında önemli ölçüde artış gerçekleştirilebileceklerin yüzdesi

 • %50

  sürdürülebilir bir değer yitimi programı ile elde edilen stok miktarındaki azalma oranı

 • %25

  kanıtlanmış bir metodoloji baz alınarak mükemmel dengeli MRO optimizasyonu uygulamasıyla tesisin çalışır durumda olduğu süredeki artış oranı

Ürün portföyümüze göz atın!

İlgili Öyküler

Diğer endüstriler