Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyeriniz

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
Tank üzerinde duran kişiler MRO

Kimya tesislerinde MRO optimizasyonu

Kimya tesisinizin kullanılabilirlik ve güvenilirlik hedeflerini karşılayın ve aynı zamanda verimlilik sağlayın

MRO'nun genellikle zor ve yüksek maliyetli olduğu düşünülür. Ancak, ekipman güvenilirliğini sağlayan parçaların temini açısından zorunludur. Karşılaşılan zorluklar arasında uçtan uca planlama, güvenilirliğin ve fiziksel varlıkların kullanılabilirliğinin artırılması, envanter optimizasyonu ve etkili harcama yönetimi konuları bulunur. Uyguladığımız yaklaşımla kimya tesisinizin MRO optimizasyonunda size destek oluyoruz.

%65

günümüzde bir üretim tesisinde bakım bütçesinin yıllık net kâra oranıdır.

Uzmanlara göre bakım, büyük ölçüde kontrol edilen masraflar arasında son sıradadır.

Kimya tesisi

Kimya prosesinizde güvenilir MRO ve değer yitimi verileri

ISO, FDA veya HACCP gibi harici veya dahili endüstri standartları, proses enstrümantasyonunuzun izlenebilir şekilde belgelendirilmesini gerektirir. İşletmenizin prosesleriyle tam entegre, maliyetleri ve hataları azaltan, etkili, verimli ve kağıtsız bir varlık yönetimi çözümü sunuyoruz. MRO teklifimiz kimya tesisinizi optimize etmeye yardım eder ve karar verme sürecinde size destek olur. Sağladığımız avantajlar:

  • "Mevcut Durum ve Olması Gereken" atölyesi - Şimdiki (Mevcut Durum) gözden geçirilerek geliştirme potansiyelleri keşfedilir. Bu geliştirmeler ve yeni çözümler, iyileştirilmiş durumu tasarlamada (Olması Gereken) kullanılır.

  • Sağlanan faydalar tek tek açıklanarak tasarlanan "Olması Gereken" ile ilgili iyileştirme tavsiyeleri verilir.

  • Uygulama ve gerçekleştirme paketlerine ayrılmış tavsiyeleri de içeren aşamalı bir ilerleme planı çıkartılarak tasarlanan "Olması Gereken" durumun uygulanması ve gerçekleştirilmesi sağlanır.

Kimya proseslerinizin kullanılabilirliğini artırın

  • MRO optimizasyonunun grafik halinde adımları ©Endress+Hauser

    Bu grafikte kimya tesisinizde MRO optimizasyonu sağlamak için atılacak olan adımlar gösterilmektedir

Kullanılabilirlik ve verimlilik bir arada

Risk ve tesis duruşlarını azaltırken Toplam Ekipman Etkinliği'ni artırın

Etkili proses optimizasyonu veya başarılı proje uygulamaları sadece kağıt üzerinde değil, insanların düşüncelerinde ve çalışma şeklinde gerçekleşir. Bu nedenle, genel İşletme Prosesi Yönetimi modellerini baz alarak genel proses endüstrisine uygun bir standart servis geliştirdik. Kimya tesisiniz için MRO optimizasyonu teklifimiz, doğru kararları vermenize yardım eder.

Bir kimya tesisinde MRO

Tesisinizin kontrolünü ele almanızı sağlayan sürdürülebilir bir program

Bir işletme prosesi atölyesi ile gereken tüm adımların içeriğini tanımlamada size destek oluyoruz. "Mevcut Durum" analizi, halen geçerli olan durumu belirtir. Mevcut durumdan yeni duruma geçişe değişikliğin etkisini anlamak için bu adım gereklidir. “Olması Gereken” durum proses açıklamasını, yeni sistem mimarilerini, ilgili iş akışlarını ve farklı sistemler arasındaki bilgi değişimini içerir. Gerçekçi ve mümkün olan en iyi çözümü belirtir.

  • Elde edilen sonuç, gereken "reçetenin" ne olduğunu ve gereken eylemleri uygulayarak nelerin elde edilebileceğini herkesin anlamasına yardım eder.

  • Kazanç senaryoları ve/veya potansiyel tasarruflar ayrıntılı bir belge halinde hazırlanır ve daha sonra sonuçlar hissedarlara ve yönetime sunulur.

Kimya tesisinde bulunan kişiler

Kanıtlanmış bir metodolojiyi uygulayarak MRO'yu optimize edin

Bu metodoloji, kimya endüstrisi dahil birçok endüstri dalında 70'den fazla kez uygulanmıştır. Sistemli yaklaşım ve iyileştirme tavsiyelerine ilişkin aşamalara ayrılmış ilerleme planı sayesinde sürdürülebilir başarı elde edilir.

Kimya tesisinde bulunan kişiler

Avantajlar

Birinci hedefimiz, başarınızdır. Bakım hedefleriniz ne kadar zor olursa olsun, uzmanlarımız MRO optimizasyonunda size destek olabilir. Sürdürülebilir bir değer yitimi programı uygulayarak size destek oluyor ve kimya prosesinizin kullanılabilirlik ve güvenilirlik hedeflerine ulaşmasına yardım ediyoruz.

%67

enstrüman hata teşhisi sayesinde sahada çalışan işçilerin sayısının azalmasıyla ve güvenliğin artmasıyla sağlanan risk azaltımı oranı.

%50

sürdürülebilir bir değer yitimi programı ile elde edilen stok miktarındaki azalma oranı.

%25

kanıtlanmış bir metodoloji baz alınarak mükemmel dengeli MRO optimizasyonu uygulamasıyla tesisin çalışır durumda olduğu süredeki artış oranı.