Kimya tesislerinde bakım, onarım ve yenileme optimizasyonu

Kimya tesisinizin kullanılabilirlik ve güvenilirlik hedeflerini karşılayın ve aynı zamanda verimlilik sağlayın

Bakım, onarım ve yenileme'nin (MRO) genellikle zor ve yüksek maliyetli olduğu düşünülür. Ancak, ekipman güvenilirliğini sağlayan parçaların temini açısından zorunludur. Karşılaşılan zorluklar arasında uçtan uca planlama, güvenilirliğin ve fiziksel varlıkların kullanılabilirliğinin artırılması, envanter optimizasyonu ve etkili harcama yönetimi konuları bulunur. Uyguladığımız yaklaşımla kimya tesisinizin bakım, onarım ve yenileme optimizasyonunda size destek oluyoruz.

Güvenilir bakım, onarım ve yenileme ve değer yitimi verileri

ISO, FDA veya HACCP gibi harici veya dahili endüstri standartları, proses enstrümantasyonunuzun izlenebilir şekilde belgelendirilmesini gerektirir. İşletmenizin prosesleriyle tam entegre, maliyetleri ve hataları azaltan, etkili, verimli ve kağıtsız bir varlık yönetimi çözümü sunuyoruz. bakım, onarım ve yenileme (MRO) teklifimiz kimya tesisinizi optimize etmeye yardım eder ve karar verme sürecinde size destek olur. Sağladığımız avantajlar:

 • "Mevcut Durum ve Olması Gereken" atölyesi - Şimdiki (Mevcut Durum) gözden geçirilerek geliştirme potansiyelleri keşfedilir. Bu geliştirmeler ve yeni çözümler, iyileştirilmiş durumu tasarlamada (Olması Gereken) kullanılır.

 • Sağlanan faydalar tek tek açıklanarak tasarlanan "Olması Gereken" ile ilgili iyileştirme tavsiyeleri verilir.

 • Uygulama ve gerçekleştirme paketlerine ayrılmış tavsiyeleri de içeren aşamalı bir ilerleme planı çıkartılarak tasarlanan "Olması Gereken" durumun uygulanması ve gerçekleştirilmesi sağlanır.

Kimya proseslerinizin kullanılabilirliğini artırın

Bakım, onarım ve yenileme optimizasyonunun grafik halinde adımları ©Endress+Hauser

Bu grafikte kimya tesisinizde bakım, onarım ve yenileme optimizasyonu sağlamak için atılacak olan adımlar gösterilmektedir

Kullanılabilirlik ve verimlilik bir arada

Bir kimya tesisinde MRO

Risk ve tesis duruşlarını azaltırken Toplam Ekipman Etkinliği'ni artırın

Etkili proses optimizasyonu veya başarılı proje uygulamaları sadece kağıt üzerinde değil, insanların düşüncelerinde ve çalışma şeklinde gerçekleşir. Bu nedenle, genel İşletme Prosesi Yönetimi modellerini baz alarak genel proses endüstrisine uygun bir standart servis geliştirdik. Kimya tesisiniz için bakım, onarım ve yenileme optimizasyonu teklifimiz, doğru kararları vermenize yardım eder.

Kimya tesisinde bulunan kişiler

Tesisinizin kontrolünü ele almanızı sağlayan sürdürülebilir bir program

Bir işletme prosesi atölyesi ile gereken tüm adımların içeriğini tanımlamada size destek oluyoruz. "Mevcut Durum" analizi, halen geçerli olan durumu belirtir. Mevcut durumdan yeni duruma geçişe değişikliğin etkisini anlamak için bu adım gereklidir. “Olması Gereken” durum proses açıklamasını, yeni sistem mimarilerini, ilgili iş akışlarını ve farklı sistemler arasındaki bilgi değişimini içerir. Gerçekçi ve mümkün olan en iyi çözümü belirtir.

 • Elde edilen sonuç, gereken "reçetenin" ne olduğunu ve gereken eylemleri uygulayarak nelerin elde edilebileceğini herkesin anlamasına yardım eder.

 • Kazanç senaryoları ve/veya potansiyel tasarruflar ayrıntılı bir belge halinde hazırlanır ve daha sonra sonuçlar hissedarlara ve yönetime sunulur.

Kimya tesisinde bulunan kişiler

Kanıtlanmış bir metodolojiyi uygulayarak MRO'yu optimize edin

Bu metodoloji, kimya endüstrisi dahil birçok endüstri dalında 70'den fazla kez uygulanmıştır. Sistemli yaklaşım ve iyileştirme tavsiyelerine ilişkin aşamalara ayrılmış ilerleme planı sayesinde sürdürülebilir başarı elde edilir.

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Birinci hedefimiz, başarınızdır. Bakım hedefleriniz ne kadar zor olursa olsun, uzmanlarımız bakım, onarım ve yenileme optimizasyonunda size destek olabilir. Sürdürülebilir bir değer yitimi programı uygulayarak size destek oluyor ve kimya prosesinizin kullanılabilirlik ve güvenilirlik hedeflerine ulaşmasına yardım ediyoruz.

 • %67

  enstrüman hata teşhisi sayesinde sahada çalışan işçilerin sayısının azalmasıyla ve güvenliğin artmasıyla sağlanan risk azaltımı oranı.

 • %50

  sürdürülebilir bir değer yitimi programı ile elde edilen stok miktarındaki azalma oranı.

 • %25

  kanıtlanmış bir metodoloji baz alınarak mükemmel dengeli MRO optimizasyonu uygulamasıyla tesisin çalışır durumda olduğu süredeki artış oranı.