Eski teknoloji ve mekanik ölçüm

Eski teknolojiyi modernize ederek planlanmamış tesis duruşlarını engelleyin

Mekanik ölçüm teknolojileri eskidiğinde bu cihazların bakımı için gereken zaman ve maliyetler hızla artabilir. Bunun yanı sıra eskiyen enstrümanların barındırdığı kusurlar beklenmedik üretim duruşlarına neden olarak parasal kayıpların yanı sıra emniyet ve güvenilirlik eksikliğine de yol açar. Yeni teknolojilere yatırım yaparak hem modernizasyon alanında öne geçmiş olursunuz hem de kimya pazarının taleplerini karşılayan optimize edilmiş ve sorunsuz çalışan bir proses elde edersiniz.

Teklifimiz

Proses ve uygulama ne olursa olsun daha az operasyonel maliyetle azami performans elde etme gibi hedeflerinize yardımcı oluyoruz. Teknolojilerimiz size doğru bilgi ve bakım işlerinden tasarruf sağladığından kalibrasyon ve kanıt testi sırasında tesis duruşu süresinin de azalmasını sağlar. Bölgenizde bulunan küresel servis ve satış ağımız, doğru sensörün seçilmesinden bakım konseptlerinin belirlenmesine kadar her aşamada size tam destek olmaya hazırdır. Size şunları sunuyoruz:

 • Entegre Heartbeat teknolojisi ile proses içi temizlik ve kalibrasyonun yanı sıra kendi kendine hata teşhisi ve kolay kanıt testi

 • Planlanmamış tesis duruşlarını engelleyen gelişmiş hata teşhisi

 • RFID etiketleriyle sahada varlık bilgilerine doğrudan hızlı erişim sağlayan mobil veri kullanımı

 • Güvenilirlik odaklı bakım yaklaşımına destek olan standartlaştırılmış transmiter platformları

 • Sınıfının en iyisi kendinden güvenli ve yüksek hassasiyetli enstrümanlar sayesinde proses emniyeti ve güvenilirlik

Ne yapabilirsiniz
Ne yapabilirsiniz

Bu proses haritalarına tıklayın ve bakım maliyetlerini nasıl azaltabileceğinizi öğrenin!

kimya endüstrisinde batch reaktörü proses haritası ©Endress+Hauser

Modern teknolojiler polimerizasyon reaktörünüzü kontrol altında tutmanıza yardım eder

etilen üretiminin proses haritası ©Endress+Hauser

Etilen üretiminizi modernize ederek verimliliği artıran ve planlanmamış tesis duruşlarını engelleyen güvenilir proses verilerini elde edebilirsiniz.

olefin su verme kulesinin proses haritası ©Endress+Hauser

Su verme suyunda güvenilir pH ölçümü için sensörün en az iki günde bir temizlenmesi gerekir. Bu da işçilik ve zaman açısından çok fazla bir çaba harcanmasını gerektirir.

olefin prosesinde ayırma işlemi proses haritası ©Endress+Hauser

Proses kontrolünün azalması ayırma prosesinin güvenilirliğinin azalmasına neden olur. Eski seviye ölçümü teknolojileri sistemin uzaktan kontrolünü desteklemez.

Prosesler ve uygulamalar

Kimya tesisi polimerizasyon karıştırma tankı - kristalizasyon çıkış hattınızı etkiler

Teknolojik liderlik ile performansınızı optimize edin

Prosesinizde daha az faaliyet gideriyle en üst performans seviyesini elde etmek günlük işleriniz açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda müşterinizin talep ettiği saf ürün kalitesini de elde etmeyi hedeflersiniz. Bu hedefe ulaşmadaki en önemli faktör, güvenilir ve doğru bilgidir. Eski teknoloji mekanik ölçümü değiştirerek bir adım öne geçebilirsiniz.Güvenebileceğiniz uzmanlar olarak her zaman yanınızdayız.

Polimerizasyonda PromassI sensöre geçmek kristalizasyonu engellemeye ve bakım maliyetlerini düşürmeye yardım eder

Yüksek viskoziteli polimerlerin oluşturduğu sorunlarla mücadele

Viskozite, polimerizasyon proses kontrolünüzde çok önemli bir parametredir. Bir değişken olarak viskoziteyi ürün kalitesini izlemek için kullanabilirsiniz. Eski teknolojili mekanik cihazlar kullanıldığında cihazınızın tıkanmaması ve üretimin kesintiye uğramaması için çok sık filtre temizliği yapılmalıdır. Mekanik ölçümü Coriolis Promass I akış ölçerle değiştirerek şu avantajları elde edersiniz:

 • Filtre kullanılmaması hem maliyet ve zamandan tasarruf sağlar hem de prosesinizin güvenli ve sorunsuz olmasını sağlar

 • Sadece tek bir ölçüm noktası üzerinden çok değişkenli akış, yoğunluk, sıcaklık ve viskozite ölçümü, ürün kalitesini optimize etmenize yardım eder

 • Düz tek tüplü tasarım sayesinde basınç düşmesi çok azdır

pH ölçümü: otomatik Liquiline sistemimiz sensörünüzün kullanım ömrünü 30 kattan fazla uzatır

Otomatik pH ölçümüyle benzersiz kullanım ömrü

Olefin su vermede kontamine olmuş su verme suyunda düzenli aralıklarda pH ölçümünün yapılması, kulenin dibindeki kirlenmeyi önlemenize yardım edebilir. Ancak bunun için sensörün en az iki günde bir temizlenmesi gerekir. Bu da işçilik ve zaman açısından çok fazla bir çaba harcanmasını gerektirir. Bu temizlik periyotlarına uymazsanız sensörün iki hafta sonra değiştirilmesi gerekir. Liquiline sistemimiz sensörünüzün kullanım ömrünü 30 kattan fazla uzatır.

 • Elektrodun çıkarılmasını gerektirmeyen proses içinde temizlik ve kalibrasyon sayesinde zamandan tasarruf

 • Sensör koşullandırma kontrolleri gibi kendi kendine hata teşhisi sistemleri sayesinde yüksek verimlilik

 • Kontamine olmuş suyla çalışılmadığından personel ve proses güvenliği

Kimya tesisi Olefin ayırma kolonu

Olefin ayırma prosesinde planlanmamış tesis duruşlarını engelleyin

Uygulamanın sıcaklığı yükseldikçe bakım ve güvenlik daha büyük bir sorun olmaya başlar. Yüksek sıcaklıktaki ortamlarda eski manyetik seviye ölçüm cihazları güvenliği azaltır ve güvenilir ölçüm sonuçları elde edilmesini engeller. Ayrıca sıcaklığın aşırı yükselmesi durumunda planlanmamış tesis duruşları yaşarsınız. Levelflex kılavuzlu radar sistemimiz, ayırma prosesini etkili bir şekilde kontrol altında tutmanıza yardım eder.

 • Yüksek sıcaklık koşullarında sürekli ve güvenilir ölçüm için Uçuş Süresi prensibine dayalı sürekli seviye ölçümü

 • Güvenli işleyiş için Güvenlik Enstrümanlı Sisteme (SIS) bağlı ikinci cihaz

 • Cihazın takılması sonucu oluşacak planlanmamış tesis duruşlarına neden olacak hatalı alarmların oluşmaması

Ürün portföyümüze göz atın!

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Kimya sektöründe 60 yılı aşan uygulama bilgi birikimimizle müşterilerimizle uzun soluklu ilişkiler kuruyoruz. Doğru sensörün seçiminden bakım konseptlerinin belirlenmesine kadar başarılı olmanız için gereken tüm desteği sağlıyoruz. Başarınızın temeli, faaliyet gösterdiğiniz yerde her zaman yanınızda olan satış ekibimiz ve global servisimizdir.

 • 13.000

  dünya çapında çalışan sayısı

 • 130.000€'ya kadar

  tesisinizde 10 ölçüm noktası olduğu kabul edildiğinde Liquiline otomatik temizlik ve kalibrasyon sistemimizi kullanarak pH elektrodunuzun bakım maliyetinden sağlayacağınız yıllık tasarruf miktarı

 • 650.000+

  başarıyla kurulmuş Coriolis akış ölçerlerimizin sayısı