Yenilikçi teknolojilerle biyoproses verimliliğinizi artırın

Verimliliğin ve operasyonel mükemmeliğin anahtarı yenilikçi olmaktır

İlaç sektöründe başarılı ilaçların patent sürelerinin dolması gibi zorluklarla karşılaşılmaktadır. Kârlılığın korunması, global üretim ve maliyet bilinci önemli konulardır. Üretim proseslerini geliştirmek için global olarak operasyonel mükemmellik programları uygulamaya konmaktadır. En önemli hedef, kaliteden ödün vermeden riskin azaltılması ve verimliliğin artırılmasıdır. Bu bağlamda, yenilikçi çözümlere her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır.

Ne yapabilirsiniz

İlaç sektörünün üretim operasyonları, geliştirilen yeni teknolojilerin sağladığı etkili servis olanaklarından ve biyoproses verimliliği artışından yararlanmaktadır. Gerçek üretim prosesine başlamadan önce suyun saflaştırılmasına ve dağıtılmasına gereken özen gösterilmelidir. Tesis kullanılabilirliğinin optimizasyonu için güvenilir bir entegre kalibrasyon konsepti gereklidir.

 • Akış ölçümü

 • İletkenlik izleme

 • Kolay ve hızlı kalibrasyon

 • Analitik kalibrasyon karmaşıklığının azaltılması

 • Kendi kendine hata teşhisi ve zahmetsiz doğrulama olanağı

Biyoproses verimliliğinin nasıl artıracağınızı öğrenin:

Su saflaştırma ve dağıtımı prosesi ©Endress+Hauser

Su saflaştırma ve dağıtımı prosesi (genel bakış)

Su saflaştırma prosesi PW ©Endress+Hauser

Su saflaştırma prosesi (PW)

Su saflaştırma prosesi WFI ©Endress+Hauser

Su saflaştırma prosesi (PW)

Su dağıtımı prosesi ©Endress+Hauser

Su dağıtımı prosesi

Uygulamalar

En yüksek kalite su üretiminde süreklilik ve güvenlik

Biyoyük oluşumunu engellemek için suyun sürekli devridaim halinde olması gerekir. Akış hızı 2 m/sn değerinin altına düşmemelidir. Bu nedenle güvenilir akış ölçümü son derece önemli olup kritik ölçüm noktalarının kalibre edilmesi gerektirir. Güvenilir kendi kendini izleme ve doğrulama olanağı sunan Heartbeat Technology, sürekli prosesler başta olmak üzere kalibrasyon işlemlerini optimize etmeye yardım eder. Böylece tesis kullanılabilirliği ve verimliliği artar.

Farmakopeye uygun su kalitesi

Saflaştırılmış su ve enjeksiyonluk su dağıtımı döngüsündeki en önemli kalite özelliklerinden bir tanesi iletkenliktir. Farmakopelerde tanımlanan sınırlara her zaman uyulmalıdır. Alt aralıkta sıcaklığa göre kompanze edilmemiş iletkenlik ölçümü temel bir gerekliliktir. Dağıtım döngüsünde sistem kalibrasyonu, ruhsatlandırma uygunluğunu sağlamanın en etkili yollarından bir tanesidir.

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Çalışanlarımızla birlikte operasyonel mükemmelliği elde edebilir ve su saflaştırma ve dağıtım proseseni ve biyoproses verimliliğini artırabilirsiniz. Çalışanlarımızın bilgisi ve deneyimi sayesinde hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

 • %70

  10 yıllık çalışma boyunca Heartbeat Technology ile sağlanan kalibrasyon maliyeti tasarrufu

 • %100

  Sektörel standartlara ve yönetmeliklere uygunluk

 • > 7.000

  Endress+Hauser, verimlilik artışı sağlayan 7.000'den fazla patente ve patent başvurusuna sahiptir