Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyeriniz

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Yenilikçi teknolojilerle biyoproses verimliliğinizi artırın

Verimliliğin ve operasyonel mükemmeliğin anahtarı yenilikçi olmaktır

İlaç sektöründe başarılı ilaçların patent sürelerinin dolması gibi zorluklarla karşılaşılmaktadır. Kârlılığın korunması, global üretim ve maliyet bilinci önemli konulardır. Üretim proseslerini geliştirmek için global olarak operasyonel mükemmellik programları uygulamaya konmaktadır. En önemli hedef, kaliteden ödün vermeden riskin azaltılması ve verimliliğin artırılmasıdır. Bu bağlamda, yenilikçi çözümlere her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır.

%8

verimlilik artışı

- entegre kalibrasyon konseptleri sayesinde tesis duruşlarındaki azalma oranı

entegre kalibrasyon konsepti

Ne yapabilirsiniz

İlaç sektörünün üretim operasyonları, geliştirilen yeni teknolojilerin sağladığı etkili servis olanaklarından ve biyoproses verimliliği artışından yararlanmaktadır. Gerçek üretim prosesine başlamadan önce suyun saflaştırılmasına ve dağıtılmasına gereken özen gösterilmelidir. Tesis kullanılabilirliğinin optimizasyonu için güvenilir bir entegre kalibrasyon konsepti gereklidir.

 • Akış ölçümü

 • İletkenlik izleme

 • Kolay ve hızlı kalibrasyon

 • Analitik kalibrasyon karmaşıklığının azaltılması

 • Kendi kendine hata teşhisi ve zahmetsiz doğrulama olanağı

Biyoproses verimliliğinin nasıl artıracağınızı öğrenin:

 • Su saflaştırma ve dağıtımı prosesi ©Endress+Hauser

  Su saflaştırma ve dağıtımı prosesi (genel bakış)

 • Su saflaştırma prosesi PW ©Endress+Hauser

  Su saflaştırma prosesi (PW)

 • Su saflaştırma prosesi WFI ©Endress+Hauser

  Su saflaştırma prosesi (PW)

 • Su dağıtımı prosesi ©Endress+Hauser

  Su dağıtımı prosesi

Uygulamalar

En yüksek kalite su üretiminde süreklilik ve güvenlik

Biyoyük oluşumunu engellemek için suyun sürekli devridaim halinde olması gerekir. Akış hızı 2 m/sn değerinin altına düşmemelidir. Bu nedenle güvenilir akış ölçümü son derece önemli olup kritik ölçüm noktalarının kalibre edilmesi gerektirir. Güvenilir kendi kendini izleme ve doğrulama olanağı sunan Heartbeat Technology, sürekli prosesler başta olmak üzere kalibrasyon işlemlerini optimize etmeye yardım eder. Böylece tesis kullanılabilirliği ve verimliliği artar.

Farmakopeye uygun su kalitesi

Saflaştırılmış su ve enjeksiyonluk su dağıtımı döngüsündeki en önemli kalite özelliklerinden bir tanesi iletkenliktir. Farmakopelerde tanımlanan sınırlara her zaman uyulmalıdır. Alt aralıkta sıcaklığa göre kompanze edilmemiş iletkenlik ölçümü temel bir gerekliliktir. Dağıtım döngüsünde sistem kalibrasyonu, ruhsatlandırma uygunluğunu sağlamanın en etkili yollarından bir tanesidir.

Avantajlar

Çalışanlarımızla birlikte operasyonel mükemmelliği elde edebilir ve su saflaştırma ve dağıtım proseseni ve biyoproses verimliliğini artırabilirsiniz. Çalışanlarımızın bilgisi ve deneyimi sayesinde hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

%70

10 yıllık çalışma boyunca Heartbeat Technology ile sağlanan kalibrasyon maliyeti tasarrufu

%100

Sektörel standartlara ve yönetmeliklere uygunluk

> 7.000

Endress+Hauser, verimlilik artışı sağlayan 7.000'den fazla patente ve patent başvurusuna sahiptir

Başarı öyküleri