Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Meşrubat üretiminizi iyileştirin

Sürekli yüksek ürün kalitesi sağlamak için üretiminizdeki kritik parametreleri izleyin

Sürekli ürün kalitesinin sağlanması içecek endüstrisi için en büyük önceliktir. Bu kapsamda ürün güvenliği, ham maddelerin hassas dozajlanması, tüm kritik proses parametrelerinin izlenmesi, verilerin eksiksiz kaydedilmesi ile birlikte maliyet farkındalığı da önemli faktörlerdir. Yenilikçi proses enstrümantasyonu, ham maddelerin transferi ve dozajlamasından karıştırma ve dolum aşamalarına kadar bu zorluğun üstesinden gelinmesine yardımcı olur.

Teklifimiz

Dünya genelinde uzmanlık, destek ve servislerimiz ile proseslerinizi iyileştirmenize destek olacağımızı garanti ediyoruz. Özellikle içecek üretim sektöründe, endüstri ve uygulama uzmanlarımız ürün kalitesi ve güvenliği konusundaki yüksek beklentileri anlarlar. Endress+Hauser'in proses enstrümantasyonu uzun vadede ürün kalitesini artırmanıza, korumanıza ve garantiye almanıza yardımcı olur. Teklifimiz şunları içermektedir:

 • Sürekli ürün kalitesinin sağlanması

 • Tekrarlanabilirliğin sürekliliği için akıllı veri yönetimi

 • Ham madde tasarrufu

 • Maliyet odaklı enerji kullanımı

 • Yasal uygunluk

Uygulamalar

Hassas konsantrasyon ölçümü

Bir son ürünün sürekli kalitesini izlemek için konsantrasyon °Brix olarak ölçülmelidir. Bu işlem hat üzerinde ölçüm teknolojisi kullanılarak doğrudan proses içerisinde yapılabilir. Gerçek zamanlı ürün verilerini kullanarak sürekli kalitenin izlenmesi, elle numune almanın yol açtığı zaman kaybını ve üretim duruşlarını azaltır.

Proline Promass F kullanarak konsantrasyon ölçümü
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser hat üzerinde yoğunluk ölçümü için çok sayıda seçenek sunar.

 • Proline Promass Coriolis akış ölçerleri kullanarak borulardaki akışkan yoğunluğunuzu belirleyin.

 • Ürün tespiti, referans yoğunluğun hesaplanması, bir sıvının konsantrasyonunun hesaplanması, değerlerin °Brix, °Baumé, °API gibi farklı birimlere dönüştürülmesi için tüm sıvı ortamlarda titreşimli yoğunluk ölçüm sistemlerini kullanın.

Katkı maddelerinin dozajı

Şurup reçetesinin doğru hazırlanması bu maddelerin hassas dozajlanmasına bağlıdır. Bu ölçüm bir taraftan ürün kalitesine doğrudan etki ederken diğer taraftan yüksek maliyetli ham maddelerin etkin yönetilmesini de garanti altına alır.

Proline Promass Coriolis kütlesel akış ölçer
Sahadaki uzmanlığımız


Düşük iletkenliklerinden dolayı, tatlandırıcı veya renklendirici gibi katkı maddelerini dozlamak için son derece hassas akış ölçerler kullanmak gerekir.

 • Üstün hassasiyet ve sağlamlık sunan, ultra kompak transmitere sahip Proline Promass F 100 akış ölçeri kullanın.

Güvenilir veri yönetimi

Ürün izlenebilirliğinin anahtarı, kesintisiz veri kaydındadır. Bu, üretim prosesinizin hedefli izleme ve optimizasyonuna olanak sağlar.

Memosens veri yöneticisi
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser veri yöneticileri kullanılarak kaydedilen proses değerleri anlaşılır bir şekilde görüntülenir ve saklanır. Veriler, elektronik imza doğrulamasıyla sağlanan kişisel erişim hakları ile emniyet altına alınır (FDA 21 CFR kısım 11'de belirtilen gerekliliklere uygun şekilde).

 • Özel proses gereksinimlerinize ve uygulamanıza bağlı olarak geniş bir portföyden doğru veri yöneticisini seçin.

Etkili faz ayrımı

Tahminde bulunmaya son: Artık borularınızın içinde ne olduğunu tam olarak biliyorsunuz. Faz ayrımı için sensörler; son ürünlerin, deşarj ve temizlik ürünlerinin ya da ilgili ürünün içerisindeki kirlilik derecesinin arasındaki faz geçişlerinin net bir biçimde belirlenmesine olanak sağlar.

Optik sensörlerle izlenen faz ayrımı
Sahadaki uzmanlığımız

Hat üzerinde hassas ölçüm için kullanılan optik sensörler en küçük renk değişimlerini bile tespit eder. Borularda ürün, temizlik maddesi veya durulama suyundan hangisinin bulunduğunu ve ne kalitede olduğunu görebilirsiniz.

 • Elektromanyetik spektrumun görünür bölgesindeki sıvılarda hat üzerinde hassas renk ölçümü için optik OUSAF22 sensörünü kullanın.

Akıllı kalibrasyon yönetimi

Gıda endüstrisindeki güvenlik, kalite ve güvenilirlikle ilgili katı gereklilikler ve düzenlemeler, düzenli kalibrasyonu zorunlu kılar. Odaklanılan nokta, bir kalite yönetim sistemine entegre edilen ölçüm enstrümanlarıdır (örn. ISO 9001, HACCP, IFS).

Enstrüman kalibrasyonu
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser'in tesislerinizde veya laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen kesintisiz izlenebilir kalibrasyonu; uzun süreli ürün kalitesi sağlar, tesis kullanılabilirliğini artırır ve proseslerinizin maliyet verimliliğini iyileştirir.

 • Kalibrasyon servislerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin ve tüm kritik proseslerinizi spesifikasyonlar dahilinde tutun.

Uygulama ve proses bilgisi

Meşrubat proses haritası ©Endress+Hauser

Meşrubat üretim proseslerine genel bakış

Şurup hazırlama ve karıştırma proses haritası ©Endress+Hauser

Şurup hazırlama ve karıştırma prosesindeki ölçüm noktaları

Avantajlar

Sürekli ürün kalitesini ve yüksek proses ve ürün güvenliğini garanti ederken size mümkün olan en iyi çözümleri sunmaya büyük önem veriyoruz. Endüstri uzmanlarından oluşan deneyimli ekibimiz kritik proses parametreleriniz için doğru ölçüm enstrümanlarını tasarlamanıza ve seçmenize yardımcı olacaktır. Sürdürülebilir müşteri ilişkilerine odaklanıyoruz ve sizinle uzun vadeli çalışmak istiyoruz.

 • %100

  Hat üzerinde kalite ölçümü sayesinde sağlanan ürün güvenliği oranı

 • %30

  Optik ölçüm teknolojileri ile faz ayrımı sayesinde sarf malzemelerinden sağlanan tasarruf oranı

 • >250

  Dünyada 60'ın üzerinde ülkede bulunan Endress+Hauser kalibrasyon uzmanlarının sayısı

Ürün portföyümüze göz atın!

İlgili Öyküler

Diğer endüstriler