Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyeriniz

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
Bir içecek fabrikasındaki karıştırma tesisi

Alkolsüz içecek üretiminizi iyileştirin

Sürekli yüksek ürün kalitesi sağlamak için üretiminizdeki kritik parametreleri izleyin

Sürekli ürün kalitesinin sağlanması içecek endüstrisi için en büyük önceliktir. Bu kapsamda ürün güvenliği, ham maddelerin hassas dozajlanması, tüm kritik proses parametrelerinin izlenmesi, verilerin eksiksiz kaydedilmesi ile birlikte maliyet farkındalığı da önemli faktörlerdir. Yenilikçi proses enstrümantasyonu, ham maddelerin transferi ve dozajlamasından karıştırma ve dolum aşamalarına kadar bu zorluğun üstesinden gelinmesine yardımcı olur.

130 milyar litre

dünya çapında her yıl tüketilen alkolsüz içecek miktarı. İçecek sektöründe ürün kalitesindeki tutarlılık ve güvenlik oldukça önemlidir.
Kaynak: www.historyofsoftdrinks.com

Dünya çapında yıllık alkolsüz içecek tüketimi

Teklifimiz

Dünya genelinde uzmanlık, destek ve servislerimiz ile proseslerinizi iyileştirmenize destek olacağımızı garanti ediyoruz. Özellikle içecek üretim sektöründe, endüstri ve uygulama uzmanlarımız ürün kalitesi ve güvenliği konusundaki yüksek beklentileri anlarlar. Endress+Hauser'in proses enstrümantasyonu uzun vadede ürün kalitesini artırmanıza, korumanıza ve garantiye almanıza yardımcı olur. Teklifimiz şunları içermektedir:

  • Sürekli ürün kalitesinin sağlanması

  • Tekrarlanabilirliğin sürekliliği için akıllı veri yönetimi

  • Ham madde tasarrufu

  • Maliyet odaklı enerji kullanımı

  • Kanunlara uyum

Uygulama ve proses bilgisi

  • Alkolsüz içecek proses haritası ©Endress+Hauser
  • Şurup hazırlama ve karıştırma prosesi haritası ©Endress+Hauser

Uygulamalar

Hat üzerindeki sensörler sayesinde hassas konsantrasyon ölçümü

Bir son ürünün sürekli kalitesini izlemek için konsantrasyon °Brix olarak ölçülmelidir. Bu işlem hat üzerinde ölçüm teknolojisi kullanılarak doğrudan proses içerisinde yapılabilir. Gerçek zamanlı ürün verilerinin kullanılarak sürekli kalitenin izlenmesi, elle numune almanın yol açtığı zaman kaybını ve üretim duruşlarını azaltır. Endress+Hauser hat üzerinde yoğunluk ölçümü için çok sayıda seçenek sunar. Hat üzerinde Promass Coriolis akış ölçerlerle yapılan ölçümlerden tanklarda titreşimli ölçüm sistemleri kullanılarak yoğunluk izlenmesine kadar birçok farklı yöntem uygulanabilir.

Konsantrasyon ölçümü

Katkı maddelerinin dozajı

Düşük iletkenlikleri sebebiyle aroma veya renk verici katkı maddelerini dozajlamak için bir Promass Coriolis akış ölçer kullanılması gereklidir.
Şurup reçetesinin doğru hazırlanması bu maddelerin hassas dozajlanmasına bağlıdır. Bu ölçüm bir taraftan ürün kalitesine doğrudan etki ederken diğer taraftan yüksek maliyetli ham maddelerin etkin yönetilmesi garanti altına alınır.

Promass Coriolis kütlesel akış ölçer

Güvenilir veri yönetimi

Ürün izlenebilirliği için kilit noktalardan biri kesintisiz veri takibidir. Üretim prosesinizin hedefli izleme ve optimizasyonuna olanak sağlar. Endress+Hauser veri yöneticileri kullanılarak kaydedilen proses değerleri anlaşılır bir şekilde görüntülenir ve saklanır. Veriler elektronik imzalara sahip kişisel erişim hakları ile emniyet altına alınır (FDA 21 CFR kısım 11'de belirtilen gereksinimlere uygun şekilde).

Memosens veri yöneticisi

Etkili faz ayrımı

Artık tahminlere gerek yok: Bugünden itibaren hatlarınızın içerisinde ne olduğunu bileceksiniz. Faz ayrımı için sensörler; son ürünlerin, deşarj ve temizlik ürünlerinin ya da ilgili ürünün içerisindeki kirlilik derecesinin arasındaki faz geçişlerinin net bir biçimde belirlenmesine olanak sağlar. Hat üzerinde hassas ölçüm için kullanılan optik sensörler en küçük renk değişimlerini bile tespit eder. Borularda hangi ürünün, temizlik maddesinin veya durulama suyunun bulunduğunu ve ne kalitede olduğunu görebilirsiniz.

Faz ayrımı için optik sensör

Akıllı kalibrasyon yönetimi

Gıda endüstrisindeki güvenlik, kalite ve güvenilirlik ile ilgili sıkı gereksinimler ve düzenlemeler için düzenli kalibrasyon bir zorunluluktur. Odaklanılan nokta bir kalite yönetim sistemine entegre edilen ölçüm enstrümanlarıdır (örn. ISO 9001, HACCP, IFS). Endress+Hauser'in kesintisiz izlenebilir kalibrasyonu - sizin tesislerinizde veya bizim laboratuvarlarımızda - uzun süreli ürün kalitesi sağlar, tesis kullanılabilirliğini artırır ve proseslerinizin maliyet verimliliğini iyileştirir.

Akıllı kalibrasyon yönetimi

Avantajlar

Sürekli ürün kalitesini, yüksek proses ve ürün güvenliğini garanti ederken size mümkün olan en iyi çözümleri sunmak için büyük çaba harcıyoruz. Endüstri uzmanlarından oluşan deneyimli ekibimiz kritik proses parametreleriniz için doğru ölçüm enstrümanlarını tasarlamanıza ve seçmenize yardımcı olacaktır. Sürdürülebilir müşteri ilişkilerine odaklanıyoruz ve sizinle uzun vadeli çalışmak istiyoruz.

%100

Hat üzerinde kalite ölçümü sayesinde sağlanan ürün güvenliği oranı

%30

Optik ölçüm teknolojileri ile faz ayrımı sayesinde sarf malzemelerinden sağlanan tasarruf oranı

>250

Dünyada 60'ın üzerinde ülkede bulunan Endress+Hauser kalibrasyon uzmanlarının sayısı