7/24 su kalitesi izleme

Su buharı çevriminizin bütünlüğünü korurken korozyon ve kireçlenme sorunlarını engelleyin

Enerji tesislerindeki su kalitesinin izlenmesi işletme verimliliğini artırırken korozyon ve kaçaklar nedeniyle oluşan tesis kapanmalarını en aza indirir. Ayrıca türbin tedarikçisi garantilerinin geçerliliğini korumasını sağlar. Metal yüzeylerin sürekli olarak su ve buharla temas etmesi sonucunda korozyon ve kireçlenme oluşur ve bu nedenle sistem bileşenleri bütünlüğünü kaybeder. Bu tür durumları ve pahalı onarım işlemlerini engelleyebilmek için analizde kullanabileceğiniz akıllı cihazlara ihtiyacınız vardır.

SWAS - Örnek alma ve analiz için standart bir çözüm

Modüler Buhar ve Su Analiz Sistemi (SWAS) proses kontrolü için gereken tüm ölçüm sinyallerini sağlar. Örnekler ilk olarak analiz rafında (ıslak raf) su/buhar çevriminden alınır ve koşullandırılır (soğutma, basınç düşürme). Koşullandırılan örnek pH, çözünmüş oksijen, silikat, sodyum, toplam, asit ve diferansiyel katyonik iletkenliği gibi çeşitli parametreler açısından analiz edilebilir. Modüler ve ölçeklenebilir olması ve mevcut ekipmana uyması sayesinde tesisinizin verimliliğini artırır.

 • Kolay kalibrasyon, güvenilir ölçüm ve kullanıcı dostu bakım sağlayan Memosens dijital teknolojisiyle kullanım olanağı

 • Liquiline çok kanallı kontrol sistemleriyle tüm parametreler için tek bir transmiter kullanabilme olanağ

 • Su kalitesini kaydeden entegre kayıt defteri

 • Kalan katyon kapasitesi hesaplamalı öngörücü bakım

 • VGB standardına göre diferansiyel katyon iletkenliği aracılığıyla pH hesaplaması

Korozyonu ve kireçlenmeyi engelleyen akıllı analiz çözümleri

Bir su buharı çevriminin proses haritası ©Endress+Hauser

Su buharı çevriminde su kalitesi parametreleri izlemesi (pH, silikat, çözünmüş oksijen ve iletkenlik).

Uygulamalar

Su buharı çevriminde pH ölçümü

Sistemin korozyona uğramaması için kazan içindeki pH değerinin izlenmesi

pH değeri, su buhar çevrimi içinde bulunduğu konuma göre değişir. Tesisinizdeki mevcut malzemelere bağlı olarak evrensel mod ve alkali mod olmak üzere iki pH koşullandırma modu bulunmaktadır. Yine de, korozyonu engellemek için besleme suyunun pH hafif değerinin alkali seviyelerde tutulması yaygın bir uygulamadır .Ultrasaf su için benzersiz bir pH elektrodu ve güvenilir ölçüm sağlayan tuz halkasıyla size destek oluyoruz.

Su buharı çevriminde silika ölçümü

Hassas silikat izlemesi türbini korur

Silikat seviyesinin yetersiz olması türbin bıçakları üzerinde bir katı tabakasının oluşmasına neden olur ve türbinin aşınmasına ve tıkanmasına yol açar. Bu silikat parçaların kimyasallarla veya mekanik proseslerle temizlenmesi değerli zamana ve kaynaklara malolur. Analiz cihazlarımız su buharı çevriminin birçok noktasında (örn. yüksek basınçlı ve alçak basınçlı türbin sistemi, buhar domu, CIP boşaltma, ekleme suyu, dom suyu) sürekli izleme sağlayarak başlatma ve manuel test numunesi batch’lerinde yüksek maliyetli gecikmeleri engeller.

Su buharı çevriminde oksijen ölçümü

Korozyonu engellemek için çözünmüş oksijen izlemesi

Buhar çevriminin parçalarında korozyon hasarına neden olabileceğinden oksijen sadece eser miktarlarda (ppb) mevcut olmalıdır. Alkali çalışma koşullarında korozyonu en aza indirebilmek için mekanik havasızlaştırma ve kimyasal tutucu katkılar kullanılarak çözünmüş oksijen (DO) giderilir. Oksijen sensörleri için Memosens teknolojisi Liquiline transmiterimizle kullanıldığında güvenilir laboratuvar kalibrasyonu, kolay bakım ve ölçüm noktası aksamasının en aza inmesini sağlar.

Su buharı çevriminde iletkenlik ölçümü

Kireçlenmeye neden olan iletkenlik değişkenliklerini tespit edin

İletkenlik ölçümü, mevcut çözünmüş katı içeriğini ve bunların kireç oluşumuna neden olma olasılığını belirtir. Saf suyun iletkenliği neredeyse sıfırken, çok az miktarda tuz eklenmesi dahi korozyonu önemli ölçüde artırabilir. Bu nedenle soğutma suyu ve hava kaçaklarının neden olduğu kirlenmeleri tespit etmek için iletkenlik parametresini kullanın. İhtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan geniş bir çok parametreli transmiter portföyü sunuyoruz .Liquiline ürün serimizdeki bu transmiterler:

 • Hızlı ve kolay devreye alınır, kolay bir şekilde genişletilebilir

 • Memosens dijital sensör teknolojisine dayanmakta olup standart ve kolay kullanıma sahiptir

 • Kolaylık sağlamak için kompakt veya panele monte olabilir

Ürün portföyümüze göz atın!

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Pahalı onarımları ve tesisin gereksiz yere durmasını engelleyen akıllı enstrümantasyona inanıyoruz. Sınıfındaki en iyi tasarıma sahip olan SWAS panellerimiz su buharı çevriminizin bütünlüğünün daima korunmasını sağlar. Tüm panellerin montajı, devreye alınması ve kullanımı kolay olup, modüler tasarımları sayesinde bunları istediğiniz şekilde bir arada kullanabilirsiniz.

 • %50

  panellere monte Memosens enstrümanlar sayesinde prosesin çalışma zamanında sağlanan artış oranı

 • 3.250$

  gaz giderme iletkenlik analiz cihazlarının kullanıldığı bir 500MW kombine çevrimde her 26 dakikada bir sağlanan ek tasarrufun miktarı

 • %50

  Liquiline transmiterler sayesinde proses kontrol sistemine entegre ettiğinizde kazandığınız zamanın oranı