Maden ayırma proseslerinizi iyileştirin

Hassas enstrümantasyon sayesinde flotasyon ve çöktürme gibi proseslerden en iyi verimi elde edin

Maden operasyonlarında cevher kalitesinin düşmesi gibi özel bir sorun söz konusudur. Hammaddeden en fazla verimi elde etmeyi sağlayan çöktürme ve flotasyon gibi çeşitli işleme teknikleri mevcuttur. Ancak bu süreçler enerji, kimyasal madde ve su tüketir. Bu nedenle verimliliği ve maliyetleri dengeleyebilmek için cevher çıkarma prosesleri optimum seviyede çalışmalıdır. Bu optimizasyon, pazar ve fiyat oynaklığının fazla olduğu günümüzde özellikle önemlidir.

Kısıtlı kaynaklardan en fazlasını elde etmek

Flotasyon ve çöktürme, modern maden ayırma proseslerinin temel aşamalarıdır. Çok sayıda birbirine bağlı değişken nedeniyle optimum ayırma çok karmaşık bir iştir. Bu proslerin her ikisinde de kullanılan kimyasallar ana maliyet faktörlerinden bir tanesidir. Bu proseslerde çok fazla tüketilen bir kaynak olan su, bazı maden bölgelerinde çok kısıtlı bir kaynak olabileceğinden bazen tesisler öncelikle tuzlu su desalinasyonu gibi proseslerle temiz su üretmek durumundadır.

 • Yüzdürme tankları için köpük arayüzü çözümleri

 • Geri kazanım oranları ve ürün kalitesi artar

 • İstenmeyen toprak yığınlarının taşınmasını azaltır

 • Kimyasal madde dozajı azalır

 • Su kullanımı optimizasyonu sağlanır

Maden cevheri çıkarma optimizasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

Maden cevheri çıkarma proseslerinizi optimize edin ©Endress+Hauser
Maden cevheri çıkarma proseslerinizi optimize edin ©Endress+Hauser
Maden cevheri çıkarma proseslerinizi optimize edin ©Endress+Hauser

Uygulamalar

Bir madendeki flotasyon hücreleri

Flotasyon optimizasyonu

Flotasyon, altın ve bakır madenciliği gibi proseslerde 500 mikron veya 35 Elek boyundan daha küçük mineral partiküllerinin geri kazanılmasında kullanılır. Kullanılan en önemli parametreler şunlardır: Hammadde akışı ve yoğunluk ölçümü, köpük yüksekliği, hassas köpük ve sıvı çamuru arayüzü tespiti, sıvı pH ve Eh değerleri, kimyasal reaktiflerin dozajı ve kalitesi, köpük baloncuğu kalitesi ve karıştırma için kullanılan hava akışı hızı.

Flotasyon köpük seviyesi ölçümü.

Köpük seviyesi ve köpük-pulp arayüzü

Köpük seviyesi ve köpük-pulp arayüzü, prosesin en önemli faktörlerinden birini oluşturur. Enstrümanlar tankın üzerine monte edilebiliyorsa PTFE kaplı konik şamandıra, teflon çubuk ve ölçüm plakasından oluşan bir XPSFloatTM sistemiyle birlikte iki ultrasonik sensörlü Prosonic arayüz ölçüm transmiterinin kullanılması tavsiye edilir. Sensörlerden bir tanesi kabarcık yüzeyine olan mesafeyi ölçerken diğeri hedef plakaya olan mesafeyi ölçmede kullanılır ve bunlar arasındaki fark hesaplanarak köpük yüksekliği elde edilir.

Maden flotasyonu

Kimyasal reaktif dozlama

Kuru katı madde içeriği, besleme hızı ve köpük yüksekliği ksantat, köpürtücü ve pH modifikasyon kimyasalı dozaj kontrolü döngüsü için bir ileri besleme sinyali olarak kullanılabilir. Bir Promass coriolis akış ölçer, bu parametreleri kullanarak en doğru dozaj belirlemesini yapabilir. Benzersiz Promass Heartbeat Technology ise kullanıcıların, boru hattındaki korozyon veya yapışkan tortu birikmelerinin yanı sıra reaktif kalitesini belirleyen viskozite, yoğunluk ve sıcaklık faktörlerini de izlemesini sağlar.

Madende bulunan bir tikiner.

Tikiner prosesinizi iyileştirin

Çöktürme, askıdaki parçaların sıvıdan yerçekimi yoluyla ayrılması demektir. Çamur halindeki mineral besleme debisi merkezi beslemeden geçerek çöktürücüye girer. Katı maddeler tankın dibine çöker. Bu işlem kimyasal bir topaklaştırıcı eklenerek hızlandırılır. Etkili bir tikiner kontrolü için kritik öneme sahip altı ölçüm yapılmalıdır: çökmüş battaniye kütle envanteri, çökmüş battaniye seviyesi, alt akış yoğunluğu ve debisi, flokülant dozajı ve üst katman berraklığı.

Tikinerde çökmüş battaniye seviyesi ölçümü.

Çökmüş battaniye seviyesi ölçümü

Çökmüş battaniye seviyesi veya yükseklik ölçümü flokülant karıştırma hızını kontrol eder. Bu ölçüm flokülant dozlama prosesinin etkinliği hakkında geri bildirim sağlar. Ayrıca, çökmüş çamurun yüzey profilini de göstererek berraklaşmış taşma sıvısında bulunan katılar için erken uyarı görevini üstlenir. Çökmüş battaniye seviyesi en sağlıklı şekilde daldırılabilir sonar teknolojisi kullanılarak ölçülür.

Çökmüş battaniye kütle analizi

Çökmüş battaniye kütle analizi

Çökmüş battaniye kütle envanteri, konik kısım veya tank çıkışındaki basınç ölçümünden elde edilir. Bu, alt akış pompası hızını kontrol eder. Katı partikül kütlesi genellikle son derece aşındırıcı olduğundan bu ölçüm en iyi şekilde seramik diyaframlı bir basınç sensörü kullanılarak yapılır. Bu ölçüm mevcut sıvı kolonu ve çamur basıncını kaydeder.

Ürün portföyümüze göz atın!

Bir uzmanla tanışın

Avantajlar

Cevher çıkarma prosesinizde yaşadığınız düşük verimlilik, yüksek OPEX veya bakım maliyetlerinin artması gibi sorunlarda danışmanlarımız sahip oldukları kapsamlı endüstriyel deneyim sayesinde proseslerinizi en iyi şekilde optimize edebilir. Endüstriye göre optimize edilmiş enstrümantasyon portföyümüz sayesinde müşterilerimizle birlikte geçtiğimiz 60 yılda müthiş sonuçlar elde ettik.

 • 50%

  kimyasal kullanımında tasarruf oranı.

 • 90%

  bakım için harcanan zamanda sağlanabilecek azalma oranı.

 • 10 milyon

  dünya çapında kurulu cihaz sayısı