Atıksu yönetimini iyileştirme

Maden atıklarını ve yüzey sularını izleyerek çevresel riskleri azaltın

Maden atık barajları, esas üretimin bir parçası olmamasına rağmen maden işletmesinin en kritik tesislerinden biridir. Bu barajlar maden işletmesinde, maden cevherinin işlenmesi sonrasında ortaya çıkan tortu haldeki atıkların depolanması için kullanılır. Bu yan ürünler veya atıklar genellikle toksik ya da çevreye zararlı olduğundan herhangi bir arıza olmaması için barajların sürekli izlenmesi gerekir. Çünkü herhangi bir arıza durumunda çevreye ve insanlara ciddi zararlar verebilir.

Atıkların izlenmesi

Etkili bir maden atığı yönetimi yapabilmek için pek çok parametre mevcuttur: girişteki kalite ve miktarın izlenmesi, su tablası, baraj seviyesi ve ayrıca çevredeki su kütlelerinin su kalitesi. Pek çok madende bu barajlar manuel olarak kontrol edilir ve operatörler alana gönderilir. Çok zaman kaybına neden olan bu işlem ayrıca hatalara da açıktır. Verileri uzak mesafeden bir izleme veya kontrol sistemine gönderebilen akıllı enstrümantasyon yardımıyla, atık yönetimi için daha fazla ve düzenli veri elde edilebilir.

 • Girişin izlenmesi

 • Su tablası ve baraj seviyesi

 • Su kalitesi

 • Uzaktan izleme

Uzaktan izleme hakkında daha fazla bilgi edinin

WirelessHART ağı ©Endress+Hauser

Uygulamalar

Maden çamuru izleme

Girişin izlenmesi

Atık barajınıza nelerin gittiğinin ölçülmesi, sorumlu bir biçimde yapılan maden atığı yönetimi için ilk adımdır. Ancak, maden çamuru akışının ölçülmesi yeterli değildir. Katı maddelerle su arasındaki ilişkinin hesabını yapabilmek için çamurdaki katı madde içeriğini de ölçmeniz gerekir. Elektromanyetik bir akış ölçer kullanarak her iki parametreyi tek bir enstrümanla ölçebilirsiniz. Konu kalite ölçümüne gelince, atıklarınızın içine hangi maddelerin girdiğini dijital analiz sensörlerimizin yardımıyla anlayabilirsiniz.

Su seviyesi izleme

Seviye ölçümü

Maden atık barajını güvenli bir şekilde işletmenin en kritik parametrelerinden biri de seviyenin izlenmesidir; burada sadece yüzeydeki suyun değil, barajın dibindeki su tablasının da izlenmesi gerekir. Yüzeydeki suyun izlenmesi sayesinde sel, yağmur veya buz erimesi nedeniyle ani seviye yükselmesi halinde erken uyarı sağlanabilir. Bu tür uygulamalar için en iyi çözümlerden biri radarlı seviye transmiteridir. Su tablası ölçümü için önerimiz, su kuyusuna yerleştirilmiş ve PVC hortum içinde bulunan bir hidrostatik seviye sensörü kullanılmasıdır.

Numune alma cihazıyla akarsuların izlenmesi

Su kalitesi

Madenlerdeki atık su yönetiminin temel amaçlarından biri de çevrede bulunan su kütlelerindeki su kalitesini korumaktır. Endress+Hauser bu amaca yönelik olarak sabit ve taşınabilir türden su numune istasyonları sunar. Bu istasyonlar ISO 5667 gibi tüm ilgili ulusal ve uluslararası standartlara tamamen uyumludur. Maksimum dört adet Memosens dijital analiz sensörü eklenerek olay bazında numune alma ve PLC'nize entegrasyon olanağı sunan eksiksiz bir ölçüm çözümüne yükseltilebilir.

Uzaktan izleme

Uzaktan izleme

Maden atık barajlarının manuel olarak izlenmesi için büyük bir çaba ve zaman gerekir. Kablosuz akıllı cihazlar hem düşük maliyetli bir çözüm sunar, hem de sensörün durumuna ve konfigürasyonuna uzaktan erişim yoluyla daha üst düzeyde emniyet ve yasal uyumluluk sağlar. Çok geniş bir dijital ağ aralığına destek sunuyoruz: WirelessHART gibi standart protokollerden kendi IIoT bulut çözümümüz olan Netilion'a kadar. Size sistemin montajı, kablolanması ve mühendisliğini de içeren eksiksiz proje yönetimi desteği bile sunabiliriz.

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Maden atık barajlarıyla ilgili oluşan her kaza sonrasında daha sıkı kontroller ve düzenlemeler yapılması konusundaki farkındalık yükselmektedir. Madencilik ve su endüstrilerinin ikisinde birden sahip olduğumuz uzmanlık sayesinde maden atık barajlarınız için güvenilir bir izleme sistemi oluşturma konusunda size yardımcı olabiliriz. Kapsamlı portföyümüz sadece tüm ilgili ölçüm noktalarını değil, aynı zamanda uzaktan ölçüm için dijital bağlantı sistemini de içerir. Böylece atık barajlarınızın gözetimini daha verimli bir şekilde ve daha az zaman harcayarak gerçekleştirebilirsiniz.

 • %80

  Elektromanyetik akış ölçer cihazlarımızla ölçülebilecek ağırlık bazında maksimum katı içerik

 • +/- 2 mm

  su seviyesi ölçümü için tavsiye edilen seviye ölçüm cihazımızın hassasiyeti

 • %90

  ölçüm enstrümantasyonu portföyümüzdeki dijital cihazların oranı