Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Çöktürücü optimizasyonu ile üretim maliyetlerinden tasarruf

Entegre online takip, konsantratör performansını artırır

Konsantratörde bulunan belli başlı tüm ölçüm noktalarının kolay bir şekilde izlenebilmesi, tesisinizin kullanılabilirliğini ve proses güvenliğini arttırmanıza ve enerji tasarrufu sağlamanıza yardım eder.

Maden prosesinde çöktürücü. ©Endress+Hauser

Avantajlarımıza genel bakış

 • Alt akış yoğunluğunun %55'ten %60-66'ya çıkarılması

 • Su kullanımının daha iyi yönetilmesi

 • Atık siyanür miktarında azalma

 • CTD kıyı açılarının Sıfırdan ~2'ye çıkması

 • Atık depolama kapasitesinde önemli artış

Yaşadığınız zorluklar

Çöktürücü prosesinde prosesin sağlıklı çalışıp çalışmadığını gösterdiği için hassas ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi gereken çok sayıda temel performans göstergesi bulunur. Önemli ölçüm parametreleri arasında hidrolik basıncı, yatak yüksekliği, yatak kütlesi, alt akış yoğunluğu, alt akış hızı, taşma berraklığı ve kuru katı besleme hızı vb. bulunur. Çöktürme prosesinin verimli olabilmesi için tüm bu verilerin takip edilmesi ve kontrol altında tutulması gerektiğinden, bu işlem müşteri açısından zor olabilir.

Çözümümüz

Çöktürme prosesinde en iyi sonuçları elde edebilmek için Endress+Hauser konsantratör verimliliğini optimize eden entegre bir paket sunmaktadır.Ana ölçüm enstrümanlarının önerilen şekilde bir arada kullanılması (Prosonic T FMU30, Promass F 200, Cerabar M PMC51, Promag 55S, Liquiline CM44x, Turbimax CUS71D, Orbipac CPF81D, Indumax CLS50D and Oxymax COS51D) başarıdaki en önemli unsurdur. Ayrıca komple servis portföyümüz kapsamında sunduğumuz yerel destek ile tesisinizin kullanılabilirliği teminat altındadır.

Seviye, basınç ve akış için ölçüm enstrümantasyonu

 • Prosonic T FMU30 ultrasonik seviye sensörü tarak yüksekliğini ölçer ve kontrol eder

 • Cerabar M tarak torkunu takip eder

 • Promass F 200 veya Dosimass coriolis akışölçer, yatak kütlesine bağlı olarak topaklayıcı dozlamasını yapar

 • Geri çekilebilir armatürlü Cerabar M PMC51 yatak kütlesini takip eder

 • Promag 55S ve Gammapilot M alt akışı, çamur yoğunluğunu ve katı konsantrasyonunu ölçer

Analiz enstrümantasyonu

 • Liquiline transmiter CM42 (2 sensör girişli 2 telli) veya

 • 8 adet sensöre kadar Liquiline CM44x (4 yatak seviyesi+4 diğer )

 • Temizlik armatürlü Turbimax CUS71D batırılabilir ultrasonik seviye sensörü

 • Turbimax CUS51D partikül dibe oturma hızı sensörü

 • CYA 112 montaj armatürlü Orbipac CPF81D pH sensörü

 • Sülfürik asit konsantrasyonu ölçümü için Indumax CLS50D iletkenlik sensörü

 • Biyolojik separasyon tanklarında oksijen konsantrasyonu ölçümü için Oxymax COS51D

Uygulama detayları 1

Tarak torku ve kaldırma: Hidrolik tarak sürücülerinde yetersiz alt akış pompa hızı veya deşarj çıkışındaki tıkanmalar gibi sorunların takip edilebilmesi için hidrolik basıncının ölçülmesi gerekir. Bu da prosesin aksamasına veya tarak kaldıracında tork azalmasına neden olur

Yatak yüksekliği: Dibe çöken yatağın pozisyonunu belirttiğinden yatak yüksekliği diğer parametreler arasındaki en önemli parametredir.Bu geri besleme analiz edilir ve topaklaştırıcı gram/ton katı besleme limit noktasını değiştirmek üzere geri gönderilir.

Uygulama detayları 2

Yatak kütlesi: Çöktürücü içinde bulunan dibe çöken katıların envanter bilgisi, yükselmekte olan yatak kütlesini algılayan bir basınç transmiferi aracılığıyla bildirilir.Sensör, deşarj konisine takılır ve alt akış çamur pompasını kontrol ederek sabit bir yatak kütlesi elde edilmesini sağlar.Çamur ürünle temas eden sensörlerin yüzeyi aşındırıcı partiküllere dayanımlı olmalı ve yapışkan tortu birikmesine karşı düzenli olarak temizlenmelidir.

Uygulama detayları 3

Alt akış yoğunluğu: Nihai katı içeriği yüzdesini kontrol etmek için temassız bir nükleonik yoğunluk ölçer alt akış çıkış şebekesine monte edilir. Alt akış, operasyonun sürekliliği ve çöktürücü deşarj çıkışının atıklar tarafından tıkanmasını engelleme açısından önemlidir.

Alt akış hızı: Hat üzeri bir hacimsel akışölçer, bir yoğunluk ölçerle birlikte kullanılabilir ve bu akışöçer, atılmaya giden toplam atık hacmindeki kuru katılarının kütlesel akış hızını temin eder.

Uygulama detayları 4

Taşma berraklığı: Kalite güvencesini sağlamak ve su berraklığını son bir kez doğrulamak için bir bulanıklık sensörü taşınan katı partikülleri tespit eder.

Kuru katı besleme hızı: Topaklayıcı dozlama kontrolü döngüsü için ileri besleme sinyali olarak bir çift nükleonik yoğunluk ve hat üzeri akışölçer monte edilebilir. Bu sayede sadece yatak seviyesinde ve yatak kütlesinde olup bitene tepki vermek yerine, topaklayıcı dozlaması miktarı, girmesi beklenen kuru katı beslemesine göre öngörülebilir.