Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Atık sudan fosfat gideriminin otomasyonu

Fosfor limit değerlerine uyum sağlayın, kimyasal sarfiyatları optimize edin ve çamur konsantrasyonunu kontrol edin

Kimyasal çöktürme dozajınızı optimize edin ve önemli bir tasarruf potansiyelinin kilidini açın! Tesisiniz limit değere güvenilir bir şekilde uyum sağlıyorsa dozaj optimum seviyededir ve gereğinden fazla çökeltici kullanılmaz. Kimyasal fosfat çöktürücü nasıl optimize ediliyor? Liquiline Kontrol sistemi kullanılarak. Kimyasal çöktürme otomatik olarak gerçek yüke ve fosfor limit değerinize göre dozajlanır. Bunun sonucunda proses üzerinde güvenilir ve kolay fosfat çöktürücü sağlanır.

Atık sudan otomatik fosfat giderimine yönelik çözümümüz çökeltici dozajlama pompalarını kontrol eder. ©Endress+Hauser

Atık sudan otomatik fosfat giderimine yönelik Liquiline Kontrol çözümümüz çökeltici dozajlama pompalarını mevcut yük ve kişisel fosfor limit değerinizle uyumlu olarak kontrol eder.

Fosfat giderim otomasyonu çıkışta sabit bir fosfat konsantrasyonu sağlar. ©Endress+Hauser

Fosfat giderim otomasyonu atık su arıtma tesisi çıkışınızda hem yüksek hem de düşük aşamalarda düşük bir fosfor konsantrasyonu sağlar.

Liquiline Kontrol demir bazlı, alüminyum bazlı ve karışık çökelticilerle çalışır. ©Endress+Hauser

Liquiline Kontrol demir bazlı, alüminyum bazlı ve karışık çökelticilerle çalışır. Çökelticiyi, örneğin yazın, kışın kullandığınızdan farklı bir kimyasal kullandığınızda, dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Liquiline System CA80PH ortofosfat analizörü kimyasal fosfat çöktürücüyü destekler. ©Endress+Hauser

Ortofosfat analizörü, Liquiline System CA80PH, güvenilir ve tekrarlanabilir ölçülmüş değerler sağlar, bu değerler Liquiline Kontrol tarafından çökelticinin arıtıcıya dozajlanmasını düzenlemek için kullanılır.

Kimyasal fosfat çöktürücü fosforun atık sudan güvenilir bir şekilde giderilmesini sağlar. ©Endress+Hauser

Liquiline Kontrol sistemiyle atık su arıtma tesisinizdeki kimyasal fosfat çöktürücüyü otomasyonlu hale getirebilir, fosforun atık sudan güvenilir şekilde giderilmesini sağlayabilirsiniz.

Fosfor mu fosfat mı - hangi değer geçerlidir?

"Temiz" olarak sınıflandırılacak atık su için fosfor, azaltılması gereken besi maddelerinden biridir. Fosfor, birçok farklı noktada dozajlanabilen kimyasal çöktürücülerin eklenmesiyle atık sudan giderilir. Yine de fosfor tam anlamıyla giderilemez; sadece fosfat formunda mevcut oran giderilebilir. Fosfat değeri çöktürme kontrolü için kullanılırken, fosfor değeri atık su arıtma tesisi çıkışını görüntülemek için kullanılır.

Fosfat çöktürücünün zorlu tarafları

Demir tuzları veya alüminyum tuzları genellikle kullanılan çökelticilerdendir. Dozajın çok fazla olması halinde bu, biyolojinin tuzluluk miktarını arttırabilir ve çamur hacimlerinin artmasına neden olabilir. Tuzun çok fazla olması sudaki iyon sayısını arttırır, bu da pH değerini değiştirir ve sonuç olarak sistemin aşınmasına yol açabilir. Yüksek çamur hacimleri bertaraf maliyetinde artış anlamına gelir. Sonuncusu ve en önemlisi de, aşırı dozajlama; genellikle yüksek maliyetli çökelticinin sarf olması demektir.

AB Su Çerçevesi Direktifleri (WFD) atık su arıtma tesislerinin çıkış değerlerini doğrudan etkileyen yüzey suları için deşarj limitlerini belirler. Çıkıştaki fosfor için limit değerler tesis kapasitesine bağlıdır ve yaklaşık olarak 1 ve 2 mg/l arasındadır. Proses koşullarına bağlı olarak, örneğin atık su arıtma tesisinden hassas sulara deşarjlarda limit değerler önemli ölçüde azalır.

Liquiline Kontrol ile otomatik fosfat giderimi

Fosfat konsantrasyonları sıcaklığa, günün saatine ve atık su şebekesine beslenen boşaltma cihazlarının yapısına bağlı olarak güçlü dalgalanmalara maruz kalır. Bu dalgalanmalarla başa çıkmak için, Liquiline Kontrol çökelticiyi yüke bağlı olarak dozajlar.

Bu da kontrol sisteminin atık su arıtma tesisindeki atık su miktarıyla birlikte havalandırma havuzundaki mevcut fosfat değerini hesapladığı anlamına gelir. Çökeltici, fosfat için yapılandırdığınız hedef değere ulaşılana kadar eklenmeye devam eder ve fosfora yönelik limit değere güvenilir bir şekilde uyum sağlanır. Bu aynı zamanda çökelticinin aşırı dozajlanmasını önler, dolayısıyla da biyolojinin tuz miktarı artışı ve çamur hacmindeki artış engellenir.

Avantajlar

 • Dinamik akış ve yüksek yük zirvelerinde bile saptanan fosfor çıkış değeriyle tam uyumluluk

 • Optimize edilmiş fosfat kimyasal sarfiyatları

 • Aynı anda iki dozajlama pompasının kontrolü

 • Demir bazlı, alüminyum bazlı ve karışık çökeltiler kullanabilirsiniz

 • Dilediğiniz zaman manuel operasyona geçiş yaparak prosesi tamamen kontrol altına alabilirsiniz

 • Basit ürünler

 • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

 • Standart ürünler

 • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

 • Üst düzey ürünler

 • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

 • Özelleştirilmiş ürünler

 • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

İndir